ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

René Stejskal

22. 3. 2023

Zastupitelé na svém 3. zasedání v tomto volebním období, které se konalo 15. března, mimo jiné schválili:

– poskytnutí neinvestičních dotací do mládežnického sportu, na podporu a rozvoj sportu, na podporu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit, na podporu kulturních aktivit, pro sociální služby a na podporu ostatních aktivit navazujících na sociální služby, na pořízení hybridních automobilů a poskytnutí dotací z Programu regenerace města Frýdek-Místek

– poskytnut individuálních neinvestičních a investičních dotací schválených komisí investiční a životního prostředí, přičemž investiční dotace se týkají pořízení čistíren odpadních vod u bytových domů

– poskytnutí dotace obci Dobrá na opravu mostu přes řeku Morávku spojující Dobrou s místní částí Skalice

– návrhy na pořízení změny územního plánu týkající se scelení pozemků Slezanu, umožnění bytové výstavby v Nádražní ulici a v jednom případě umožnění výstavby fotovoltaické elektrárny

– vyhlášky stanovující školské obvody mateřských a základních škol zřizovaných městem

– návrh na udělení Ceny statutárního města Frýdku-Místku za rok 2022 Antonínu Kačmaříkovi za přínos v oblasti výtvarného umění a architektury, Adolfu Landsbergerovi za přínos v oblasti výtvarného umění a architektury (in memoriam) a Ladislavu Muroňovi za přínos v oblasti výchovy a vzdělávání (in memoriam)

– navržené členy osadního výboru Lískovec Čestmíra Palarczyka, Viktora Kučeru a Adriana Hutyru

– plán kontrol kontrolního výboru na rok 2023.

Vzali na vědomí výroční zprávu o bezpečnostní situaci města Frýdku-Místku za rok 2022.