ZVÝŠILI JSME BEZPEČNOST NA MALÉM KOLOREDOVĚ. VÝŠKOVÝ DŮM STŘEŽÍ VÍCE NEŽ 50 KAMER

Jana Musálková Jeckelová

11. 3. 2024

Výškový městský dům v ulici Malý Koloredov v Místku střeží nově více než 50 kamer. Frýdecko-místecká radnice tímto krokem pokračuje s realizací opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti na sídlišti Anenská a okolí. Kamerový systém měl okamžitý efekt.

Ve výškovém městském domě v ulici Malý Koloredov v Místku je bezpečněji. Pomáhá k tomu nový kamerový systém napojený na městskou policii, který zabírá všechny společné prostory objektu. Nachází se v něm 130 bytů a 50 nebytových prostor. Právě obyvatelé domu se na město obraceli s připomínkami ohledně bezpečnosti.

„Slíbili jsme občanům, že v domě zavedeme kamerový systém, který bude napojen na městskou policii. Nechali jsme v domě nainstalovat 53 kamer. V praxi se hned osvědčily. Během několika dní po instalaci strážníci díky nim vyřešili 15 událostí, například potyčky, a našli i jednu osobu v pátrání. Věřím, že se nám díky kamerám podaří eliminovat zásadní problémové jevy i dění v blízkosti domu. Spolupracujeme s městskou policií, která slíbila vyšší počet návštěv strážníků,“ potvrdil náměstek primátora Radovan Hořínek (ANO 2011).

Náklady na pořízení kamerového systému činily půl milionu korun a město systém bude průběžně vyhodnocovat. „Pokud jde o náklady, byly nižší, než na kolik by vyšla strážní služba. A také levnější než případné stavební úpravy v souvislosti s vybudováním vrátnice, jak zněly některé požadavky obyvatel domu i kolegů z magistrátu,“ dodal náměstek primátora Radovan Hořínek.

Radnice řeší bezpečnost na sídlišti Anenská a okolí komplexně. Již během loňského roku se povedlo zajistit mnoho patrných změn. Šlo například o odstranění původních kamenných zídek, na kterých se zdržovali nepřizpůsobiví občané. Dále město nechalo rozšířit kamerový systém a vyměnit 13 laviček na tamním dětském dopravním hřišti. Zástupci magistrátu navštívili přilehlé provozovny potravin a nábytku, stejně jako čerpací stanici. S provozovateli debatovali nad možnostmi, jak nepřizpůsobivým zabránit ve využívání venkovních přístřešků nebo sociálních zařízení. Dalším krokem bude přesun výdejny materiální a potravinové pomoci z výškového domu v ulici Malý Koloredov do jiných městských prostor, aby nedocházelo ke střetu klientů výdejny s obyvateli domu.