Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska22.02.2018 MMFM 27769/2018 Stanovení PDZ - FM Skalice MK č. 30c parc. č. 1381/39 k.ú. Skalice u F-M vyloučení provozu přes propustek ev. č. P-11 z důvodu havarijního stavu


22.02.2018 MMFM 27483/2018 Stanovení PDZ - FM silnice I/48, I/56, II/473, III/4848, MK a VPÚK parc. č. 1341/26 v k.ú. Místek uzavírka silnice II/473 při provádění rekonstrukce mostu ev. č. 473-001 a vyznačení objízdné trasy


22.02.2018 MMFM 27186/2018-Veřejná vyhláška-Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

veřejná vyhláška (117.253 kB)

Zobrazit podrobnosti

21.02.2018 MMFM OVV - Osičková Zdeňka - zrušení údaje o místu trvalého pobytu

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

SP. ZN. MMFM_S 338/2018/OVV/Mach                                                                  EO-3

- Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne
03.01.2018
- Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 19.02.2018
- Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 19.02.2018

adresovaná:      Zdeňka  Osičková        (1963)
                         Frýdek-Místek, Bruzovská 415

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2380559_(2380559) (82.299 kB)

Zobrazit podrobnosti

21.02.2018 MMFM OVV - Osičková Petra - zrušení údaje o místu trvalého pobytu

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

SP. ZN. MMFM_S 339/2018/OVV/Mach                                                                  EO-4

- Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne
03.01.2018
- Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 19.02.2018
- Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 19.02.2018

adresovaná:      Petra Osičková       (1982)
                         Frýdek-Místek, Bruzovská 415

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

1FEBB89C (91.943 kB)

Zobrazit podrobnosti

21.02.2018 MMFM OVV - Osičková Veronika - zrušení údaje o místu trvalého pobytu

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

SP. ZN. MMFM_S 340/2018/OVV/Mach                                                                  EO-5

- Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne
03.01.2018
- Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 19.02.2018
- Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 19.02.2018

adresovaná:      Veronika  Osičková        (1984)
                         Frýdek-Místek, Bruzovská 415

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

 

11423742 (85.746 kB)

Zobrazit podrobnosti

21.02.2018 Nabídka pronájmu nebytových prostor na Zámeckém náměstí, č.p. 1248, I.NP, k.ú. Frýdek


20.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 16 - 23


19.02.2018 MDČR - veřejná vyhláška - vyrozumění účastníků řízení ve věci rozkladu proti rozhodnutí MDČR - povolení stavby R48 F-M, obchvat (část 3)


19.02.2018 MMFM 19516/2018 - veřejná vyhláška - společné rozhodnutí - Novostavba rodinného domu p.č.154/37 k.ú.Žabeň


15.02.2018 Veřejná vyhláška – oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu Raškovice formou Opatření obecné povahy č. 1/2018

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25318021514000 (358.587 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.02.2018 Magistrát města Frýdku-Místku informuje o konání 22. zasedání ZMFM dne 26. 2. 2018


15.02.2018 MMFM 23160/2018 – Veřejná vyhláška – sdělení o zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Vyšní Lhoty


15.02.2018 MMFM 24384/2018 Návrh stanovení DZ - Brušperk silnice III/48615 umístění B20a "70" v místě výjezdu z autobusové točny


13.02.2018 MMFM 20329/2018-Veřejná vyhláška-Informace o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště-Mitsubishi Carisma, zelené barvy

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška (FMN 8339) (85.503 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.02.2018 MMFM 19375/2018-Veřejná vyhláška-Informace o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště-Renault Megane, šedé barvy

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška (KIP 19-17) (84.052 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 12 - 15


12.02.2018 Pozvánka na schůzi valné hromady honebního společenstva Sedliště-Frýdek - 16.3.2018


12.02.2018 MMFM 22232/2018 veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení pro stavbu "Prodloužení vodovodu v Obci Lučina-lokalita chatoviště Za Mostařem"


09.02.2018 MMFM 21339 Návrh stanovení DZ - Palkovice Myslík silnice III/4848 přemístění dopravních značek IZ4a a IZ4b směr Kozlovice


09.02.2018 Výběrové řízení SMFM - sociální pracovník odboru sociálních služeb - T: 26.2.2018


07.02.2018 MMFM 19706/2018-Oznámení-Veřejná vyhláška-Schválení kanalizačního řádu stokové sítě města Frýdek-Místek

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

18-S 2387 KŘ z (95.657 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.02.2018 SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro MSK - nabídka pozemků k pronájmu


07.02.2018 Výběrové řízení SMFM - referent oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních pasů - T: 2.3.2018


06.02.2018 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 33336/17 - A.Schneider - nemovité věci - 28.2.2018


06.02.2018 MMFM 16594/2018 veřejná vyhláška – oznamující o zahájení projednávání Návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu Sviadnov

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška (1.012 MB)

Zobrazit podrobnosti

05.02.2018 Výběrové řízení SMFM - referent odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality - T: 28.2.2018


01.02.2018 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za rok 2017 o stanovení místního poplatku za komunální odpad - § 12 zákona o místních poplatcích - nezletilé děti


01.02.2018 Výběrové řízení SMFM - referent oddělení místních daní a poplatků finančního odboru - T: 21.2.2018


01.02.2018 Výběrové řízení SMFM - sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociální péče - T: 22.2.2018


31.01.2018 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za rok 2017 o stanovení místního poplatku ze psů


31.01.2018 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za rok 2017 o stanovení místního poplatku za komunální odpad - písmeno A-D


31.01.2018 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za rok 2017 o stanovení místního poplatku za komunální odpad - písmeno E-J


31.01.2018 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za rok 2017 o stanovení místního poplatku za komunální odpad - písmeno K-L


31.01.2018 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za rok 2017 o stanovení místního poplatku za komunální odpad - písmeno M


31.01.2018 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za rok 2017 o stanovení místního poplatku za komunální odpad - písmeno N - Ř


31.01.2018 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za rok 2017 o stanovení místního poplatku za komunální odpad - písmeno S-Š


31.01.2018 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za rok 2017 o stanovení místního poplatku za komunální odpad - písmeno T-Ž


31.01.2018 MMFM 3232/2018 veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - změna územního rozhodnutí


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2017 č. 202 - 208


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018


11.01.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2016


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na léta 2019-2020


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na rok 2018


03.01.2018 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. čtvrtletí roku 2018


14.12.2017 PODMÍNKY PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA ROK 2018


14.12.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 a pravidel rozpočtového provizoria


11.12.2017 Usnesení z 21. zasedání ZMFM ze dne 4. 12. 2017

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_21_ZM_2017_12_04_web (316 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu statutárního města Frýdku-Místku pro r. 2019-2020


08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2018


22.11.2017 Policie ČR, územní odbor F-M - Vyhlášení popisu věcí - výzva


05.10.2017 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na I. čtvrtletí roku 2018


13.07.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


11.04.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2017, závěrečného účtu za rok 2016 a střednědobého výhledu na období r. 2018 - 2022


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


12.01.2010 Seznam obcí, pro které SMFM vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

 

20100112 (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.