Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska25.07.2017 realdražby - Dražební vyhláška 0064/17 - olejomalba - 24.8.2017


25.07.2017 MMFM 99950/2017 Stanovení PDZ - FM silnice III/4848 ul. Palkovická rekonstrukce povrchu silnice I. etapa po polovinách


25.07.2017 MMFM 99749/2017 Stanovení PDZ - FM silnice III/4848 ul. Pod Puklí a ul. Palkovická a MK rekonstrukce vodovodu


24.07.2017 Ministerstvo dopravy - veřejná vyhláška - rozhodnutí o rozkladu


24.07.2017 MMFM 98666/2017 - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na umístění a povolení stavby "Novostavba rodinného domu Paskov - Oprechtice, okr. Frýdek-Místek"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM_98666_2017_Uzavření_VPS (16.396 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.07.2017 MMFM - OVV - Konečná Nikola - zrušení údaje o místu trvalého pobytu

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

SP. ZN. MMFM_S 8246/2017/OVV/Mach                                                                  EO-128

- Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne
22.05.2017
- Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 20.07.2017
- Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 20.07.2017

adresovaná:      Nikola  K O N E Č N Á     (1997)
                         Frýdek-Místek, Rokycanova 266

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2196985_(2196985)_002 (82.352 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.07.2017 Výběrové řízení SMFM - referent oddělení stavebního řádu odboru územního rozvoje a stavebního řádu - T: 7.8.2017


20.07.2017 MMFM 96890/2017 - veřejná vyhláška - Vyrozumění o podaném odvolání pro


19.07.2017 MMFM 97255/2017, informace o návrhu VPS, společné územní rzhodnutí a stavební povolení na RD včetně přípojek inž.sítí a oplocení na p.č. 4838/49 Sviadnov


19.07.2017 Výběrové řízení SMFM - referent územního plánování odboru územního rozvoje a stavebního řádu - T: 4.8.2017


19.07.2017 Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Územního plánu Lhotka formou Opatření obecné povahy č. 1/2017


19.07.2017 Výběrové řízení SMFM - referent památkové péče odboru územního plánování a stavebního řádu - T: 4.8.2017


19.07.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 03267/17 - Š.Juračková - movité věci - 18.8.2017


18.07.2017 MMFM, OVV - matrika - veřejná vyhláška - Milan Mrva


18.07.2017 MMFM 94267/2017 doručení veřejnou vyhláškou Územní rozhodnutí pro stavbu "Parkoviště ul. Papírenská, Paskov


18.07.2017 MMFM 95416/2017 VV Doručení rozhodnutí o úhradě nákladů exekuce


18.07.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 14351/17 - GAFF INTERIER - Citroen Berlingo - 18.8.2017


14.07.2017 MMFM 95206/2017-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- Informace o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště - vozidlo značky Opel


13.07.2017 Město Frenštát pod Radhoštěm - vyhlášení výběrového řízení - referent odboru financí a rozpočtu - T: 31.7.2017


13.07.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017


13.07.2017 MMFM 94416/2017 Stanovení DZ - FM MK p.č. 3168/5 ve F-M k.ú. Místek umístění B28 pro zajištění bezpečnosti účastníků provozu na PK


13.07.2017 MMFM 94475/2017 Stanovení DZ - Soběšovice doplnění dopravního značení a dopravního zařízení na silnici III/4735 a MK v obci Soběšovice v rámci zpracování pasportu stávajícího dopravního značení


13.07.2017 MMFM 94527/2017 Stanovení DZ - Staré Město umístění SDZ v rámci rekonstrukce místní komunikace ul. Pod Hůrkama


12.07.2017 MMFM 92766/2017 - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "VD Žermanice - MVE (č. st. 4961) v k.ú. Žermanice


12.07.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 23344/09 - I.Hlinková - podíl na nemovitých věcech - 16.8.2017


12.07.2017 Exekutorský úřad Nový Jičín - dražební vyhláška 163 EX 676/11 - M.Chylík - podíl na nemovitých věcech - 9.8.2017


12.07.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 37689/16 - nemovité věci Místek - 9.8.2017


12.07.2017 Exekutorský úřad Praha 9 - dražební vyhláška 085 EX 1635/16 - T.Dzik - nemovité věci - 7.8.2017


11.07.2017 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Frýdek, ul. Divišova - 1.8.2017, 7.30 - 15.30 hod.


10.07.2017 Výběrové řízení SMFM - účetní finančního odboru MMFM - T: 25.7.2017


04.07.2017 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Skalice (č.. 77) - 8.8.2017, 07.00 - 17.00 hod.


04.07.2017 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Skalice (č.. 77) - 27.7.2017, 07.00 - 15.00 hod.


04.07.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 55135/15 - nemovité věci Krásná - 2.8.2017


30.06.2017 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 139EX 05693/15 - P.Stiborová- movité věci - 31.7.2017


30.06.2017 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 139EX 05960/15 - P.Coufalová - movité věci - 31.7.2017


29.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 86 - 99


28.06.2017 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - část obce Lískovec - 25.7.2017, 7.30 - 17.00 hod.


28.06.2017 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - část obce Lískovec - 9.8.2017, 7.30 - 17.00 hod.


28.06.2017 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - část obce Lískovec - 26.7.2017, 7.30 - 17.00 hod.


22.06.2017 MMFM 84845/2017 Veřejná vyhláška – oznamující zahájení řízení o Územním plánu Dobrá a oznámení o konání opakovaného veřejného projednání

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška Dobrá (1.391 MB)

Zobrazit podrobnosti

19.06.2017 Usnesení z 19. zasedání ZMFM ze dne 12. 6. 2017


13.06.2017 MMFM 79522/2017 veřejná vyhláška – sdělení o zpracování Návrhu změny č. 1 Územního plánu Baška

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška Baška (560.522 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM - závěrečný účet za rok 2016


12.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2017 č. 44 - 62


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


07.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 74 - 85


23.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 66 - 73


22.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2017


22.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu SMFM pro r. 2018-2019


10.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 56 - 65


02.05.2017 Krajský pozemkový úřad pro MSK - Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Frýdek


19.04.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 50 - 55


11.04.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2017, závěrečného účtu za rok 2016 a střednědobého výhledu na období r. 2018 - 2022


10.04.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 40 - 49


07.04.2017 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. pololetí roku 2017


27.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 31 - 39


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


14.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Zatupitelstva města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 1 - 43


14.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 15 - 19 a č. 20 - 30


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.04.2016 Smlouva o poskytnutí investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje v roce 2016


08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


12.01.2010 Seznam obcí, pro které SMFM vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

 

20100112 (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.