Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska26.05.2017 MMFM 71642/2017 Stanovení PDZ - FM MK ul. ČSA, ul. Vrchlického, ul. Kolaříkova a ul.Fibichova výměna potrubí primáru HKV Š11 - Š13


26.05.2017 MMFM 70555/2017-ROZHODNUTÍ-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Prodloužení vodovodního řadu pro zástavbu rodinných domů, za účelem zásobování obyvatelstva vodou, na pozemcích parc.č. 629/2, 630/4, 630/15, 630/1, 630/17, 631/22, 631/23, 631/24, 631/25, 631/26, 631/27,

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

17-S 4376 r (140.282 kB)

Zobrazit podrobnosti

26.05.2017 Exekutorský úřad Brno-město - exekuční příkaz - prodej nemovitostí Morávka - M.Dyjasová


26.05.2017 Státní pozemkový úřad, pobočka F-M - Informace o zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Skalice


24.05.2017 MMFM 68904/2017-OZNÁMENÍ-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Brušperk, ul. K Šištotu – rekonstrukce kanalizace

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

17-S 8207 z (105.709 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.05.2017 MMFM 69196/2017 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení Chodníky Bruzovice


24.05.2017 MMFM 69430/2017 Stanovení PDZ - Staříč silnice III/4845 částečná uzavírka rekonstrukce mostu ev. č. 4845-1


24.05.2017 Návrh závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek 2016


23.05.2017 MMFM 69699/2017 Stanovení PDZ - FM MK ul. M. Gorkého výměna potrubí primáru HKV Š17 - Š21


23.05.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nebytové prostory


23.05.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru prodat nemovitosti


23.05.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitosti


23.05.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru směnit nemovitosti


23.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 66 - 73


23.05.2017 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01783/12 - Ing.M.Matula - movité věci - 19.6.2017


23.05.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 32740/16 - P.Pastva - nemovité věci - 21.6.2017


23.05.2017 Výběrové řízení SMFM - zaměstnanec pro výkon přestupkové agendy přestupkového oddělení odboru vnitřních věcí - T: 16.6.2017


23.05.2017 MMFM 68557/2017 - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby "Adventure minigolf Olešná", parc. č. 4486/9 k.ú. Místek

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

VPS - Adventure minigolf Olešná (14.820 kB)

Zobrazit podrobnosti

23.05.2017 MMFM 69219/2017 Stanovení DZ - FM Panské Nové Dvory umístění DZ v rámci stavby "Komunikace pro RD Frýdek - Nové Dvory" na pozemcích p.č. 6755/1 a 675/5 v k.ú. Frýdek


23.05.2017 MMFM 69508/2017 Stanovení DZ - Baška umístění DZ v rámci realizace stavby "Komunikace na parc. č. 1265/33 a 1265/27 k.ú. Baška"


23.05.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Sedliště


23.05.2017 MMFM 68977/2017 Stanovení DZ - Sedliště silnice II/473 přemístění IZ4a,b směr Šenov a směr F-M


22.05.2017 Výběrové řízení SMFM - sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociální péče - T: 21.6.2017


22.05.2017 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Místek, 4. května 217 - 19.6.2017, 7.00 - 13.00 hod.


22.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu SMFM pro r. 2018-2019


22.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2017


22.05.2017 MMFM 68143/2017 - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy na umístění a provedení stavby „Novostavba rodinného domu Paskov – Oprechtice, okr. Frýdek - Místek“

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM_68143_2017 (16.358 kB)

Zobrazit podrobnosti

22.05.2017 MMFM 68070/2017 - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby „Novostavba tělocvičny ZŠ Paskov, ul. Kirilovova včetně zpevněných ploch a napojení na inženýrské sítě"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM_68070_2017 (16.693 kB)

Zobrazit podrobnosti

19.05.2017 Exekutorský úřad Brno-město - exekuční příkaz 97 EX 2494/16 - prodej nemovitostí - E.Roszková


19.05.2017 KVS - Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - mor včelího plodu v MSK


19.05.2017 MSK 60815/2017 Stanovení DZ - FM silnice I/56 ul. Beskydská směr Frýdlant nad Ostravicí umístění DZ v rámci akce "telematické řízení problémového místa v oblasti Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Bumbálka"

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

DZ - FM ul. Beskydská Telematické řízení (1.323 MB)

Zobrazit podrobnosti

19.05.2017 MMFM 68099/2017 Návrh stanovení DZ - FM MK ul. 28. října parkoviště u baseballového hřiště umístění DZ z důvodu zajištění manipulačního prostoru pro odvoz kontejnerů s bioodpadem


18.05.2017 MMFM 66489/2017 - Veřejná vyhláška - vyrozumění o rozhodnutí o účastenství v územním řízení pro stavbu


18.05.2017 MMFM 67098/2017 - veřejná vyhláška


16.05.2017 Výběrové řízení SMFM - technik odboru správy obecního majetku - T: 20.6.2017


16.05.2017 Obvodní báňský úřad Ostrava - doručení oznámení o zahájení správního řízení o návrhu na změnu (zmenšení) zvláštního dobývacího prostoru Paskov I


16.05.2017 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01930/16 - T.Forýtek - byt Frýdek - 16.6.2017


16.05.2017 MMFM 63557/2017-ROZHODNUTÍ-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-R 48 Frýdek-Místek, obchvat: SO 001 Příprava území - úpravy meliorací, SO 354 Přeložka vodovodu DN 500 v km 0,682, SO 386 Přeložka Černého potoka

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

rozhodnutí (177.588 kB)

Zobrazit podrobnosti

16.05.2017 MMFM 65244/2017-ROZHODNUTÍ-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Prodloužení platnosti stavebního povolení-Frýdek-Místek, odkanalizování oblasti povodí Olešné místních částí Zelinkovice a Lysůvky

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

17-S 5842 r (113.843 kB)

Zobrazit podrobnosti

16.05.2017 MMFM 64844/2017-OZNÁMENÍ-ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ-Baška-Hodoňovice – rekonstrukce vodovodu

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

17-S 7721 z (109.596 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.05.2017 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Fryčovice


15.05.2017 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Frýdek, Heydukova 2079 - 5.6.2017, 7.30 - 17.00 hod.


15.05.2017 SPÚ - Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek - k.ú. Chlebovice


12.05.2017 MMFM 64317/2017 - Veřejná vyhláška - společené rozhodnutí pro změnu před dokončení stavby a změnu územního rozhodnutí spočívající ve zrušení parkovacího domu a nahrazením zpevněné parkovací plochy na ulici Čelakovského na pozemku parcelní číslo 3288/

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 64317-2017 (210 kB) situace TIVA (1.215 MB)

Zobrazit podrobnosti

12.05.2017 Ministerstvo dopravy - veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí "Silnice R48 Frýdek-Místek, obchvat"


12.05.2017 MMFM 63972/2017 Návrh stanovení DZ - Morávka umístění DZ v rámci rekonstrukce mostního objektu ev. č. Mo-M-01 přes vodní tok Morávka


12.05.2017 MMFM 63783/2017 – Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Krmelín

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25317051109400 (1.069 MB)

Zobrazit podrobnosti

11.05.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru směnit nemovitost


11.05.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru uzavřít dodatky ke smlouvám


11.05.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitosti


11.05.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nebytové prostory


11.05.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru prodat nemovitost


11.05.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru vypůjčit části nemovitostí


10.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 56 - 65


10.05.2017 MMFM 62545/2017 – Veřejná vyhláška – sdělení o zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Raškovice

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze

Veřejná vyhláška (559.754 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.05.2017 MěÚ Frenštát pod Radhoštěm - výběrové řízení na místo "vedoucí pečovatelské služby" Střediska sociálních služeb - T: 25.5.2017


09.05.2017 Výběrové řízení SMFM - zaměstnanec pro výkon přestupkové agendy oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství - T: 26.5.2017


09.05.2017 MMFM 61730/2017 – Veřejná vyhláška – sdělení o zpracování návrhu Územního plánu Žabeň

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška (537.760 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.05.2017 MMFM 58050/2017 veřejná vyhláška – oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Tošanovice

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška (905.092 kB)

Zobrazit podrobnosti

03.05.2017 SmVaK Ostrava - Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné


02.05.2017 Krajský pozemkový úřad pro MSK - Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Frýdek


02.05.2017 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 DC 00001/17 - dědictví po Z.Žákovi - byt Frýdek - 2.6.2017


02.05.2017 DISTEP a.s. - Informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016


02.05.2017 Výběrové řízení na místo referenta oddělení stavebního řádu při odboru územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku - ZMĚNA TERMÍNU - 26.5.2017

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta oddělení stavebního řádu při odboru územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148. Termín zasílání přihlášek se prodlužuje do 26. 5. 2017.

výběrové řízení SMFM - úředník - referent SÚ - prodloužení (49 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.04.2017 FÚ pro MSK Ostrava - veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2017


27.04.2017 OÚ Baška - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné


27.04.2017 Exekutorský úřad Praha 6 - dražební vyhláška 180 EX 6061/15 - M.Krejčí - nemovité věci Frýdek - 25.5.2017


25.04.2017 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - část obce Skalice - 17.5., 30.5. a 1.6.2017, 7.00 - 17.00 hod.


25.04.2017 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Frýdek (část ul. Lískovecká) - 26.5.2017, 7.30 - 14.30 hod.


25.04.2017 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Frýdek (část ul. Lískovecká) - 30.5.2017, 7.30 - 14.30 hod.


19.04.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 50 - 55


11.04.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2017, závěrečného účtu za rok 2016 a střednědobého výhledu na období r. 2018 - 2022


11.04.2017 Výběrové řízení SMFM - referent oddělení stavebního řádu odboru územního rozvoje a stavebního řádu MMFM - T: 28.4.2017


10.04.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 40 - 49


10.04.2017 MMFM 47591/2017 – Veřejná vyhláška – sdělení o zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Paskov

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25310022408530 (644.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.04.2017 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. pololetí roku 2017


27.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 31 - 39


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


21.03.2017 Usnesení z 18. zasedání ZMFM ze dne 13. 3. 2017

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_18_ZM_2017_03_13_web (486 kB)

Zobrazit podrobnosti

14.03.2017 KÚ MSK - veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. I/56 F-M - Frýdlant nad Ostravicí - Bumbálka


14.03.2017 MŽP - Oznámení o konání veřejného projedání dokumentace "Navýšení výroby ve společnosti Hyundai Dymos Czech, s.r.o., 2016"


14.03.2017 MŽP - Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011-2020; změna záměru - ukončení hornické činnosti"


14.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Zatupitelstva města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 1 - 43


14.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 15 - 19 a č. 20 - 30


09.02.2017 ČSÚ - Životní podmínky 2017 - výběrové šetření v domácnostech


27.01.2017 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II.čtvrtletí roku 2017


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.04.2016 Smlouva o poskytnutí investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje v roce 2016


08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


12.01.2010 Seznam obcí, pro které SMFM vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

 

20100112 (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
20 °C
20 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.