Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska19.06.2018 Výběrové řízení SMFM - referent speciálního stavebního úřadu odboru dopravy a silničního hospodářství - T: 13.7.2018


19.06.2018 MMFM 90450/2018 Stanovení PDZ - Třanovice silnice II/648 a MK provádění opravy mostního objektu ev. č. 648-029


18.06.2018 ÚZSVM F-M - aukční vyhláška UZSVM/OFM/3266/2018 - movitá věc - 18.6. - 9.7.2018


15.06.2018 MMFM 88797/2018 Stanovení DZ - Palkovice silnice III/4849, MK a VPÚK umístění SDZ a VDZ v rámci stavby "Parkoviště u restaurace U Myšáka, k.ú. Palkovice"


15.06.2018 MMFM 83698/2018 Parkoviště na ul. Papírenská, k.ú. Paskov

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

oznámení VV (74.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2018 MMFM 88772/2018 Stanovení DZ - Baška Hodoňovice umístění C14a CYKLISTO SESEDNI Z KOLA lávka L2 přes VT Ostravice


15.06.2018 MMFM 88877/2018 Stanovení PDZ - H. Tošanovice překop silnice III/4762 a MK v rámci stavby "Průmyslová zóna Horní Tošanovice" a vyznačení objízdné trasy přes Třanovice a Hnojník


15.06.2018 MMFM 89000/2018 Návrh stanovení DZ - Třanovice silnice II/474 a MK umístění SDz a DZ v rámci stavby "Zvyšování bezpečnosti v obci Třanovice, 1. část - SO 101 cyklostezka podél silnice II/474"


13.06.2018 Nařízení města č. 1/2018, kterým se mění nařízení města č. 1/2004, kterým se vydává Tržní řád


13.06.2018 ÚZSVM F-M - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k.ú. Frýdek


13.06.2018 Exekutorský úřad F-M - výzva nájemcům, pachtýřům - byt Frýdek


13.06.2018 Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji - vymezení ohniska: Raškovice


13.06.2018 MMFM 86903/2018 Stanovení PDZ - Brušperk MK ul. K Pastevníku výkopové práce za účelem napojení vodovodní a plynovodní přípojky


13.06.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nebytové prostory


13.06.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

uzavření dodatkuN (432.258 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.06.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru prodat nemovitosti


13.06.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru vypůjčit část nemovitosti


13.06.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitosti


13.06.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 67-76


11.06.2018 Exekutorský úřad Benešov - dražební vyhláška 170 EX 464/17 - podíl na nemovité věci - 28.6.2018


11.06.2018 Exekutorský úřad Plzeň-město - dražební vyhláška 94 EX 4440/16 - byt Frýdek - 26.6.2018


08.06.2018 MMFM 75175/2018 - veřejná vyhláška - vydání Rozhodnutí o umístění stavby "Oprava ulice Nádražní v Paskově", žadatel Město Paskov


07.06.2018 MMFM 83435/2018 veřejná vyhláška - rozhodnutí o vyřazení pozemní komunikace z kategorie místní komunikace


07.06.2018 MMFM 81838/2018 - veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby "REKO MS Frýdek-Místek-Nerudova +2"


07.06.2018 MMFM 82956/2018 Oprava MK na pozemcích parc. č. 174,201,246 v k.ú. Žabeň


06.06.2018 Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji - vymezení ochranného pásma: Kozlovice, Měrkovice, Myslík, Lhotka u Frýdku-Místku, Palkovice, Sklenov, Rychaltice


06.06.2018 MMFM 81175/2018 Cyklistická stezka okolo vodní nádrže Žermanice - Dolní Domaslavice


06.06.2018 MMFM 82364/2018 - Návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo vodního zdroje – pramenní jímky, odkalovací jímky, zásobní nádrže na pozemku parcelní číslo 398/1 (lesní pozemek) v katastrálním území Pražmo, obec Pražmo, kraj Moravskoslezský


04.06.2018 MMFM 80582/2018-Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení-Krmelín, ul. Proskovická – rekonstrukce vodovodu

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

18-S 9478 z (103.309 kB)

Zobrazit podrobnosti

04.06.2018 MMFM 76130/2018 - Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ - LB ohrázování Baštice km 0,300 – 0,800

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Rozhodnutí.doc (191.613 kB)

Zobrazit podrobnosti

30.05.2018 Výběrové řízení SMFM - referent pro územně analytické podklady oddělení územního rozvoje odboru územního rozvoje a stavebního řádu - T: 20.6.2018


29.05.2018 Usnesení z 23. zasedání ZMFM ze dne 21. 5. 2018

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_23_ZM_2018_05_21_www (252 kB)

Zobrazit podrobnosti

23.05.2018 Volby do zastupitelstev obcí v roce 2018 - Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 53-66


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 54


22.05.2018 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 065 EX 00138/14 - movité věci - 21.6.2018


22.05.2018 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 33376/14 - movitá věc - 22.6.2018


22.05.2018 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 065 EX 05099/15 - podíl na nemovitých věcech - 21.6.2018


22.05.2018 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 065 EX 02023/16 - movité věci - 21.6.2018


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SMFM za rok 2017


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 39-53


17.05.2018 MMFM 62245/2018 Oprava povrchu silnice II/4735A žermanice - Lučina (hráz)


03.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 46 - 52


02.05.2018 Podmínky dotačního programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2018 – výzva č. 2

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program_fasady_2018_2.výzva (85 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.05.2018 Krajský pozemkový úřad Ostrava - nabídka pozemků k pronájmu


20.04.2018 Policie ČR - Vyhlášení popisu věcí KRPT-209662-136/TČ-2017


17.04.2018 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 DC 00008/18 - dědictví po zemřelém A.Bogdanovi - nemovité věci - 22.6.2018


11.04.2018 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. pololetí roku 2018


11.04.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 37 - 45


05.04.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2018 a závěrečného účtu za rok 2017


04.04.2018 Zeměměřický úřad Praha - Oznámení provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území statutárního města Frýdek-Místek v období od 9. dubna do 15. prosince 2018


21.03.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 29 - 36


05.03.2018 Usnesení z 22. zasedání ZMFM ze dne 26. 2. 2018

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_22_ZM_2018_02_26_web (437 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 1 - 38


26.02.2018 Policie ČR - územní odbor F-M - Vyhlášení popisu věcí - výzva


20.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 16 - 23


12.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 12 - 15


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2017 č. 202 - 208


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018


11.01.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2016


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na rok 2018


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na léta 2019-2020


03.01.2018 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. čtvrtletí roku 2018


14.12.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 a pravidel rozpočtového provizoria


08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu statutárního města Frýdku-Místku pro r. 2019-2020


08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2018


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


12.01.2010 Seznam obcí, pro které SMFM vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

 

20100112 (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.