Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska19.09.2017 MěÚ Třinec - veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování stavebního řízení "silnice I/68 Třanovice-Nebory"


19.09.2017 Exekutorský úřad Karviná - dražební vyhláška 201 EX 02534/09 - L.Bideš - podíl na nemovitých věcech - 17.10.2017


19.09.2017 Veřejná vyhláška oznamující vydání Územního plánu Dobrá formou opatření obecné povahy

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška vydání ÚP Dobrá (630.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

19.09.2017 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Frýdek, Lískovecká - 16.10.2017, 7.00 - 16.00 hod.


19.09.2017 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Frýdek, E Krásnohorské 150,151 - 13.10.2017, 7.30 - 15.30 hod.


19.09.2017 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů


18.09.2017 MMFM 123382/2017 - veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení - Okružní křižovatka Krmelín


18.09.2017 MMFM 122978/2017,oznámení o uzavření VPS umístění a provedení stavby RD Sviadnov


15.09.2017 MMFM 89689/2017 - veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - vybudování dílen - SOŠ Lískovecká, Frýdek-Místek - MSK


15.09.2017 MMFM 123247/2017 Stanovení PDZ silnice II/473 ul. revoluční, II/477 ul. Lískovecká a MK ul. Míru, ul. Radniční a ul. Hálkova výměna obrub u chodníku ul. Revoluční


15.09.2017 MMFM 123076/2017 Stanovení PDZ - Brušperk MK ul. K Nábřeží, ul. Jožky Matěje, ul. K Šištotu, ul. Polní a ul. Zahradní výkopové práce stavba "Brušperk, ul. K Šištotu - rekonstrukce kanalizace"


15.09.2017 MMFM 122844/2017 Stanovení PDZ - Krmelín silnice I/58 a III/4803 ul. Proskovická oprava povrchu silnice III/4803


14.09.2017 MMFM 122271/2017 Rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci, Stanovení místní úpravy provozu na PK


14.09.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitosti


14.09.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nebytové prostory


13.09.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 126 - 137


13.09.2017 MMFM 120794/2017 - veřejná vyhláška - rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení pro stavbu "stavební úpravy garáží č.p. 3328 a předávací stanice č.p. 3327, ul. Lískovecká, Frýdek-Místek - DISTEP a.s.


13.09.2017 MMFM 121446/2017 - veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení + seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu "Optická síť C2NET + chránička TS a.s., sídliště Kolaříkovo, Místek"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

C2NET s.r.o. - veř. vyhláška (25.470 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.09.2017 Podmínky dotačního programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2018

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Podmínky dotačního programu regenerace města FM 2018 (81.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.09.2017 Podmínky dotačního programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2018

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program_fasady_2018 (86 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.09.2017 Pozvánka na zasedání DSO Olešná

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

pozvánka_DSO (235.022 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.09.2017 MMFM 121877/2017 Stanovení DZ - FM VPÚK parc. č. 3526/1 k.ú. Frýdek změna organizace dopravy před vjezdem do areálu ArcelorMittal Ostrava, a.s. (Válcovny plechu F-M)


13.09.2017 SMFM - vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek - Chlebovice - T: 10.10.2017


13.09.2017 Exekutorský úřad F-M Výzva nájemcům, pachtýřům 142 EX 00942/17 - Ing. R.Kotásek - bytový dům Místek


13.09.2017 Exekutorský úřad F-M - Výzva nájemcům, pachtýřům 142 EX 00432/16 - Ing. M.Nepor - bytový dům Místek


12.09.2017 MMFM 115479/2017 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - umístění stavby


12.09.2017 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Frýdek - 11.10.2017, 11.00 - 14.30 hod.


12.09.2017 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Frýdek - 5.10.2017, 7.30 - 15.00 hod.


11.09.2017 První zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 26. září 2017


08.09.2017 Usnesení z 20. zasedání ZMFM ze dne 4. 9. 2017

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_20_ZM_2017_09_04_web (215 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.09.2017 Obecně závazná vyhláška č. 9/2017, kterou se mění některé OZV SMFM


07.09.2017 MMFM 117099/2017 - veřejná vyhláška -územní rozhodnutí pro stavbu - UPC FTTS Frýdek Místek FMIPP - UPC Česká republika, s.r.o.


07.09.2017 MMFM OVV - Tůma Daniel - rozhodnutí

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:


SP. ZN. MMFM_S 9711/2017/OVV/Mach                                                            EO-140
- Rozhodnutí ze dne 5. září 2017


adresovaná:      Daniel  T Ů M A               (1982)
                         Frýdek-Místek, Hasičská 3040


je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2232883_(2232883)_004 (453.186 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.09.2017 MMFM 118242/2017 - veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území nazvané "Výrobní závod Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na území průmyslové zóny Nošovice, 2016"


07.09.2017 MMFM 117324/2017-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení-„Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice“

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

17-S 13897 z (98.345 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.09.2017 MMFM 116777/2017-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Rozhodnutí o o prodloužení platnosti stavebního povolení-"Bytové domy Frýdek-Nová osada“

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

17-S 10537 r (105.365 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.09.2017 MMFM 117231/2017 veřejná vyhláška o uložení písemností - Petr Herák


05.09.2017 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Místek-Bahno - 26.9.2017, 7.30 - 15.00 hod.


05.09.2017 Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška 006 EX 464/16 - podíl na nemovitých věcech Hukvaldy-Sklenov (P.Janča) - 5.10.2017


05.09.2017 Návrh stanovení DZ - Horní Domaslavice VPÚK umístění DZ P2 a P4 v rámci stavby "Komunikace k RD"


04.09.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 63 - 76


04.09.2017 Obec Krásná - Veřejná výzva na obsazení pracovního místa "účetní - správce rozpočtu a financování" - T: 25.9.2017


04.09.2017 Výběrové řízení SMFM - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy - ZMĚNA TERMÍNU - 29.9.2017 a OPRAVA bodu č. 1 v části Požadované předpoklady


04.09.2017 MMFM 117235/2017 - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby "Hala firmy AHLFIT, Paskov"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM_117235_2017_Oznámení (16.127 kB)

Zobrazit podrobnosti

01.09.2017 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Místek - 20.9.2017, 7.00 - 18.00 hod.


01.09.2017 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Místek, Zelinkovice - 21.9.2017, 7.00 - 17.00 hod.


01.09.2017 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Místek - 27.9.2017, 7.00 - 18.00 hod.


01.09.2017 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Místek - 2.10.2017, 7.00 - 18.00 hod.


01.09.2017 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Místek, Zelinkovice - 4.10.2017, 7.00 - 17.00 hod.


01.09.2017 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Místek, Zelinkovice - 5.10.2017, 7.00 - 17.00 hod.


29.08.2017 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 065 EX 04081/11 - M.Pospíšilová - podíl na nemovitých věcech - 21.9.2017


29.08.2017 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Lískovec - 19.9.2017, 6.30 - 15.30 hod.


29.08.2017 MMFM 115057/2017-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Informace o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště-Citröen Xsara


25.08.2017 Výběrové řízení SMFM - hlavní architekt města Frýdek-Místek - T: 22.9.2017


25.08.2017 Výběrové řízení SMFM - vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství - T: 22.9.2017


25.08.2017 Výběrové řízení SMFM - vedoucí odboru informačních technologií - T: 22.9.2017


25.08.2017 Výběrové řízení SMFM - vedoucí odboru vnitřních věcí - T: 22.9.2017


25.08.2017 Výběrové řízení SMFM - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy - T: 22.9.2017


24.08.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 109 - 125


22.08.2017 Nabídka pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 9, ul. Na Blatnici, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek


21.08.2017 MMFM 109396/2017 - Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Paskov formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25310022408530 (1.323 MB)

Zobrazit podrobnosti

18.08.2017 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny, Parlamentu České republiky


18.08.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny, Parlamentu České republiky


02.08.2017 KPÚ - nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Frýdek, k.ú. Panské Nové Dvory


01.08.2017 Program na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2018 - podmínky


27.07.2017 Program na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2018 - podmínky


26.07.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 100 - 108


13.07.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017


29.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 86 - 99


12.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM - závěrečný účet za rok 2016


12.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2017 č. 44 - 62


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


07.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 74 - 85


23.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 66 - 73


22.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2017


22.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu SMFM pro r. 2018-2019


10.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 56 - 65


19.04.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 50 - 55


11.04.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2017, závěrečného účtu za rok 2016 a střednědobého výhledu na období r. 2018 - 2022


10.04.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 40 - 49


07.04.2017 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. pololetí roku 2017


27.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 31 - 39


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


14.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Zatupitelstva města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 1 - 43


14.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 15 - 19 a č. 20 - 30


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.04.2016 Smlouva o poskytnutí investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje v roce 2016


08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


12.01.2010 Seznam obcí, pro které SMFM vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

 

20100112 (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.