Veřejná vyhláška oznamující pořízení Změny č. 2 Územního plánu Třanovice zkráceným postupem a oznámení o konání veřejného projednání

Číslo jednací: MMFM 79024/2024

Kategorie: Územní plánování