Splatnost místních poplatků za rok 2024

FO

15. 2. 2024

Splatnost místních poplatků za rok 2024 (obecní systém odpadového hospodářství a psi) je do 31.5.2024. Složenky nejsou od roku 2021 rozesílány.