Dotační programy pro kulturu, sport a vzdělávání na rok 2023

Iveta Kolková

21. 11. 2022

KULTURA

Dotační program na rok 2023

Rada města Frýdku-Místku schválila na své 109. schůzi dne 28. června 2022 podmínky dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2023“.

Účelem realizace tohoto programu je systematická podpora kulturních aktivit ve městě za účelem rozvoje nabídky kulturního života pro občany města.

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Kališová, tel. 558 609 202, 777 921 830, kalisova.jitka@frydekmistek.cz

Veškeré informace související s tímto dotačním programem včetně formulářů a podmínek jsou v aktuálním období k dispozici na internetové adrese: https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy/dotace

SPORT

Dotační program na rok 2023

Rada města Frýdku-Místku schválila na své 109. schůzi dne 28. června 2022 podmínky dotačního programu „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2023“.

Účelem realizace tohoto programu je systematická podpora celoroční sportovní činnosti nebo podpora jednorázových sportovních akcí ve městě za účelem rozvoje sportování dětí, mládeže a zdravotně postižených občanů.

Kontaktní osoba: Andrea Uková, +420 558 609 214, 773 756 278, ukova.andrea@frydekmistek.cz

Veškeré informace související s tímto dotačním programem včetně formulářů a podmínek jsou v aktuálním období k dispozici na internetové adrese: https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy/dotace

VÝCHOVA

Dotační program na rok 2023

Rada města Frýdku-Místku schválila na své 109. schůzi dne 28. června 2022 podmínky dotačního programu „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2023“.

Účelem realizace tohoto programu je systematická podpora pravidelných, celoročních volnočasových ,zájmových a výchovně-vzdělávacích aktivit dětí a mládeže.

Kontaktní osoba: Andrea Uková, +420 558 609 214, 773 756 278, ukova.andrea@frydekmistek.cz

Veškeré informace související s tímto dotačním programem včetně formulářů a podmínek jsou v aktuálním období k dispozici na internetové adrese: https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy/dotace