Dotace

Dotační programy pro sport, kulturu a vzdělávání

Rada města Frýdku-Místku schválila na své 57. schůzi dne 1. září 2020 podmínky dotačních programů „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“, „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ a „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“.

 

Cílem realizace programu „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek
na rok 2021“ je systematická podpora pravidelné sportovní a tělovýchovné celoroční činnosti (nikoliv náhodné aktivity) sportovních subjektů k vytvoření zázemí a podmínek pro sportování dětí, mládeže a zdravotně postižených občanů ve městě Frýdek-Místek za účelem zlepšení fyzické kondice občanů města.

 

Program „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ je systematická podpora volnočasových, zájmových
a výchovně vzdělávacích aktivit dětí a mládeže města Frýdek-Místek na území města za účelem zlepšení všestranného rozvoje dětí a mládeže a zároveň jako prevence soci­álně-patologických jevů.

 

Účelem realizace programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ je systematická podpora celoročních kulturních aktivit
ve městě a podpora konání jednotlivých kulturních akcí za účelem vhodného
a smysluplného doplnění kulturního života občanů města.

 

Lhůta pro podání žádostí je od 1.12.2020 do 31.12.2020. Lhůta je zachována, pokud byla zásilka s žádostí podána nejpozději poslední den lhůty k přepravě
u poskytovatele poštovních služeb.

 

Veškeré informace související s těmito dotačními programy včetně formulářů
a podmínek jsou k dispozici na internetové adrese: https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy/dotace

Kontaktní osoba pro dotační programy „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ a „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit
ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“: Jana Čechová, Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, tel. 558609214, cechova.jana@frydekmistek.cz.

Kontaktní osoba pro dotační program „Podpora a rozvoj kulturních aktivit
ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“: Ing. Jitka Kališová, Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, tel. 558609202, kalisova.jitka@frydekmistek.cz.