Dotace a vyúčtování neinvestiční dotace

Dotační programy pro sport, kulturu a vzdělávání na rok 2022

Rada města Frýdku-Místku schválila na své 85. schůzi dne 24. srpna 2021 podmínky dotačních programů „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“, „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ a „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“.

Cílem realizace programu „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ je systematická podpora pravidelné sportovní a tělovýchovné celoroční činnosti (nikoliv náhodné aktivity) sportovních subjektů k vytvoření zázemí a podmínek pro sportování dětí, mládeže a zdravotně postižených občanů ve městě Frýdek-Místek za účelem zlepšení fyzické kondice občanů města.

Program „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ je systematická podpora volnočasových, zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit dětí a mládeže města Frýdek-Místek na území města za účelem zlepšení všestranného rozvoje dětí a mládeže a zároveň jako prevence soci­álně-patologických jevů.

Účelem realizace programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ je systematická podpora kulturních aktivit ve městě za účelem rozvoje nabídky kulturního života pro občany města.

Kontaktní osoba pro dotační programy „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“, „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ a „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“: Ing. Jitka Kališová, Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, tel. 558609202, kalisova.jitka@frydekmistek.cz.

Vyúčtování neinvestiční dotace: