Dotace a vyúčtování dotace

Upozorňujeme, že na podatelnách Magistrátu města Frýdku-Místku (Radniční 1148, Politických obětí 2478) je osobně možné podat žádost nejpozději 20.12.2024.

Ve dnech 23.12. – 31.12.2024 bude Magistrát města Frýdku-Místku uzavřen!

KULTURA

Dotační program na rok 2024

Rada města Frýdku-Místku schválila na své 18. schůzi dne 27. června 2023 podmínky dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2024“.

Účelem realizace tohoto programu je systematická podpora kulturních aktivit ve městě za účelem rozvoje nabídky kulturního života pro občany města.

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Kališová, tel. 558 609 202, 777 921 830, kalisova.jitka@frydekmistek.cz

Podmínky dotačního programu:

Příloha č. 1 – Tiskopisy žádosti o poskytnutí dotace z DP PaRKA 2024

SPORT

Dotační program na rok 2024

Rada města Frýdku-Místku schválila na své 18. schůzi dne 27. června 2023 podmínky dotačního programu „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2024“.

Účelem realizace tohoto programu je systematická podpora celoroční sportovní činnosti nebo podpora jednorázových sportovních akcí ve městě za účelem rozvoje sportování dětí, mládeže a zdravotně postižených občanů.

Kontaktní osoba: Andrea Uková, +420 558 609 214, 773 756 278, ukova.andrea@frydekmistek.cz

Podmínky dotačního programu:

Příloha č. 1 – Tiskopisy žádosti o poskytnutí dotace z DP PaRS 2024

Žádosti o poskytnutí dotace z DP PaRS 2024 lze podat nejdříve od 1. 12. 2023.

VÝCHOVA

Dotační program na rok 2024

Rada města Frýdku-Místku schválila na své 18. schůzi dne 27. června 2023 podmínky dotačního programu „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2024“.

Účelem realizace tohoto programu je systematická podpora pravidelných, celoročních volnočasových ,zájmových a výchovně-vzdělávacích aktivit dětí a mládeže.

Kontaktní osoba: Andrea Uková, +420 558 609 214, 773 756 278, ukova.andrea@frydekmistek.cz

Podmínky dotačního programu:

Příloha č. 1 – Tiskopisy žádosti o poskytnutí dotace z DP VVaZA 2024

Žádosti o poskytnutí dotace z DP VVaZA 2024 lze podat nejdříve od 1. 12. 2023.

Příloha č. 2 – Tiskopis Vyúčtování dotace