Tiskopisy – dokumenty

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ SMFM NA OBDOBÍ 2021 – 2025

OZNAMOVACÍ POVINNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z OZV Č. 3/2022 O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH KULTURNÍCH PODNIKŮ, VČETNĚ TANEČNÍCH ZÁBAV A DISKOTÉK A O NOČNÍM KLIDU

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku vydalo na svém 18. zasedání konaném dne 9. 3. 2022  obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a o nočním klidu

Podle vyhlášky: „Veřejnosti přístupné kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, jejichž součástí je produkce živé či reprodukované hudby, lze ve venkovních prostorách provozovat v době od 08:00 hodin do 22:00 hodin, v pátky a soboty až do 01:00 hodiny následujícího dne. U příležitosti vítání Nového roku (tj. v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku) lze provozovat veřejnosti přístupné kulturní podniky neomezeně.“

Pořadatel podniku uvedeného v odstavci výše, který se má konat po 22:00 hodině, je povinen oznámit nejméně 30 dnů před jeho konáním Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy uvedené náležitosti vyjmenované ve čl. 3 této vyhlášky. Doporučujeme použít přiložený formulář. 

Zastupitelstvo města může na základě žádosti pořadatele udělit individuální výjimku z této obecně závazné vyhlášky. Žádost musí obsahovat náležitosti dle čl.3 této obecně závazné vyhlášky a návrh na požadovaný rozsah zkrácení doby nočního klidu.