Vyhlášky

9/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2023 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a o nočním klidu, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek
7/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2022 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2022
4/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek
3/2022 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH KULTURNÍCH PODNIKŮ, VČETNĚ TANEČNÍCH ZÁBAV A DISKOTÉK A O NOČNÍM KLIDU
8/2022 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2022 O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH KULTURNÍCH PODNIKŮ, VČETNĚ TANEČNÍCH ZÁBAV A DISKOTÉK A O NOČNÍM KLIDU
4/2005 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ OZV Č. 6/2004 O PŘÍSPĚVKU NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL, ŠKOLNÍCH DRUŽIN A ŠKOLNÍCH KLUBŮ