Vyhlášky

3/2022 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH KULTURNÍCH PODNIKŮ, VČETNĚ TANEČNÍCH ZÁBAV A DISKOTÉK A O NOČNÍM KLIDU
5/2022 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE STANOVÍ ŠKOLSKÉ OBVODY MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM FRÝDEK-MÍSTEK
8/2022 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2022 O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH KULTURNÍCH PODNIKŮ, VČETNĚ TANEČNÍCH ZÁBAV A DISKOTÉK A O NOČNÍM KLIDU
4/2022 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE STANOVÍ ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM FRÝDEK-MÍSTEK
4/2005 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ OZV Č. 6/2004 O PŘÍSPĚVKU NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL, ŠKOLNÍCH DRUŽIN A ŠKOLNÍCH KLUBŮ