Vyhlášky

5/2022 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE STANOVÍ ŠKOLSKÉ OBVODY MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM FRÝDEK-MÍSTEK

8/2022 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2022 O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH KULTURNÍCH PODNIKŮ, VČETNĚ TANEČNÍCH ZÁBAV A DISKOTÉK A O NOČNÍM KLIDU

4/2022 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE STANOVÍ ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM FRÝDEK-MÍSTEK

4/2005 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ OZV Č. 6/2004 O PŘÍSPĚVKU NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL, ŠKOLNÍCH DRUŽIN A ŠKOLNÍCH KLUBŮ