Dotační program Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2022

Archiv

MM F-M

25. 8. 2021

Cílem programu je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže. Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 10. 2021 do 15. 4. 2022.

Oprávněnými žadateli jsou fyzické, fyzické podnikající a právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem ve Frýdku-Místku po dobu nejméně jednoho roku před podáním žádosti, musí být prvními majiteli vozidla. Maximální výše dotace je stanovena na 15 % z pořizovací ceny vozidla, nejvýše však 75.000 Kč.

PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA POŘÍZENÍ HYBRIDNÍCH AUTOMOBILŮ NA ROK 2022 – viz přílohy