KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY SMFM NA OBDOBÍ 2024–2027

Vendula Slívová

4. 9. 2023

Odbor sociálních služeb ve spolupráci s pracovní skupinou komunitního plánování Děti, mládež a rodina zpracoval návrh dokumentu Koncepce rodinné politiky statutárního města Frýdku-Místku na období 2024–2027.

Návrh dokumentu je rozdělen na část analytickou, kde byla využita dostupná data, a část návrhovou, jejíž náplní jsou konkrétní cíle a navržená opatření v oblasti podpory rodin na území města.

Návrh dokumentu najdete v příloze. Připomínky k němu je možno zasílat prostřednictvím formuláře, který je rovněž přílohou, a to nejpozději do 11. 9. 2023. Podrobnosti najdete v přílohách.