AUTOVRAKY MIZÍ Z ULIC FRÝDKU-MÍSTKU, POMÁHAJÍ I HLÁŠENÍ OBČANŮ

Jana Musálková Jeckelová

6. 10. 2023

Frýdek-Místek bojuje s autovraky v ulicích. K 3. září 2023 se již radnici podařilo odtáhnout 68 vozidel z 98 nahlášených v tomto roce. Likvidaci autovraků a odstraňování vozidel bez platné technické prohlídky přitom mnohdy předchází zdlouhavý a administrativně náročný proces.

Frýdek-Místek je úspěšný v boji s odstavenými vozy v ulicích. V celém procesu jsou přitom nápomocni i samotní občané, kteří výskyt nepojízdného či odstaveného vozidla nahlašují přes aplikaci Munipolis. Každý případ takového vozidla musí být přitom individuálně posuzován.

„Bohužel ani dnes není možné vozidlo, které stojí již delší dobu na jednom místě, nemá registrační značky, pneumatiky a třeba ani skla a zrcátka jen tak odtáhnout a zlikvidovat, i když postup se zjednodušil. Pokud vozidlo nebrání provozu a přímo neohrožuje okolí nebo životní prostředí nemůže ho město nechat ihned odtáhnout,“ vysvětluje náměstek pro dopravu a silniční hospodářství Miroslav Bártek (Naše Město F-M).

CO JE AUTOVRAK?

Za autovrak se považuje vozidlo zjevně technicky nezpůsobilé k provozu. Vozidlo bez platné technické kontroly je takové, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích provozováno. A to z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technicky nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.

„U takových vozidel se pak postupuje v souladu se zákonem o pozemních komunikacích a musí se dodržet zákonné lhůty, což na občany mnohdy působí zdlouhavě a dojmem, že se nic neděje. Opak je pravdou,“ doplnil náměstek Miroslav Bártek.

Na počátku je pochopitelně nutné zjistit provozovatele vozu a zaslat mu výzvu k odstranění vraku (případně důvodu, který vede k neudělení STK vozidlu). Od doručení výzvy se provozovateli načítá dvouměsíční lhůta. Následují další zákonné kroky a lhůty, které jsou podrobně popsány na webových stránkách města. Nejdále může proces skončit ve správním řízení s provozovatelem vozidla z důvodu spáchání přestupku.

„Vítáme, že občané nejsou k tomuto nešvaru, který se netýká jen Frýdku-Místku, ale měst obecně, lhostejní, a významně nám pomáhají. I díky jejich všímavosti a neustálému nahlašování konkrétních problematických vozidel se nám daří likvidovat významný počet vozů. Děkuji občanům za spolupráci. Během září se díky práce úřadu podařilo vyřešit téměř tři čtvrtiny případů a na dalších pracujeme a dotáhneme je do konce,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Odtah vozidel provádějí technické služby. Náklady na prvotní odtah opuštěného vozidla z místa nálezu na parkoviště městské policie jsou ve výši 1 513 Kč. Náklady na odtah autovraku po 2 měsících a jeho likvidaci činí 1 815 Kč. Obyvatelé mohou i nadále nahlašovat výskyt autovraků a odstavených vozů přes aplikaci Munipolis (doporučujeme), ale i běžným způsobem (e-mailem, poštou, telefonicky). Přehled aktuálně řešených vozidel je k dispozici na webu města:

https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi/autovraky/resena-vozidla/.