BESEDA O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Linda Holubová Blažková

27. 9. 2022

V září 2022 se ve Frýdku-Místku konala další z plánovaných Besed o náhradní rodinné péči, kterou pořádal Odbor sociálních služeb Magistrátu ve Frýdku-Místku. Prostory a zázemí pro uspořádání opět nabídlo Centrum aktivních seniorů.

Besedu uváděly dvě zkušené pěstounky, které s účastnicemi hovořily o náhradní rodinné péči. Interakci zahrnovaly poznatky o procesu před zařazením zájemců do systému, jednání s různými pracovníky, se kterými budoucí pěstouni přicházejí v různých fázích do styku. Probíralo se přijetí dítěte a vymezovaly rozdíly mezi pěstouny na přechodnou dobu a pěstouny dlouhodobými. Diskutovalo se o dětech, které bývají nejčastěji zájemcům svěřovány, jejich potřebách a kompetencích potřebných pro péči o ně. S tím se pojily také obecné informace o biologických rodičích těchto dětí, jejich osobních a rodinných anamnézách, rodičovských kompetencích i příčinách, proč nemohou o své děti pečovat.

Dvě hodiny byly nabité informacemi a poznatky, dotazy a připomínkami všech přítomných. V letošním roce se rozestup více besed osvědčil a v roce 2023 budou opět naplánovány minimálně 2 termíny.

Bližší informace k náhradní rodinné péči najdete zde.