Doprovázení pěstounů

Pro koho jsme zde k dispozici?

Naší cílovou skupinou jsou pěstouni a poručníci, děti svěřené do jejich péče a ostatní členové úzké rodiny.
 
Podoba spolupráce je vyjádřena v Dohodě o výkonu pěstounské péče. Klíčový pracovník při nastavování spolupráce s rodinou vystupuje jako partner, podporuje pěstouny v jejich dovednostech. Rodině poskytuje požadované služby, nebo je nápomocen jejich zajištění. Koordinuje služby, které jsou rodině poskytovány a úzce spolupracuje se sociálním pracovníkem OSPOD, který poskytuje sociálně-právní ochranu svěřenému dítěti.

Kde nás najdete?

Dohodu lze sepsat na Magistrátu města Frýdek-Místek, Politických obětí 2478 (budova Místek)

Kontakt na doprovázející pracovnice:

Daniela Frischtoková, DiS.,             kanc. č. 337, tel. 778 424 874 nebo 558 609 680

Veronika Mikulová, DiS.,                  kanc. č. 337, tel. 770 110 320 nebo 558 609 430

Jaké služby zajišťujeme?

  • Vzdělávání – Zajišťujeme vzdělávání pěstounů a poručníků v podobě kvalitních seminářů jak v dopoledních hodinách, tak také v odpoledních hodinách. Kromě jednodenních seminářů pořádáme také víkendová vzdělávání pro pěstouny a děti, pro které je zajištěn doprovodný program.
  • Rukodělné dílničky pro děti – V rámci arteterapie pořádáme pro naše klienty také dílničky jak Vánoční tak velikonoční, spojené s posezením a povídáním aneb osobní kontakt tak trochu jinak.
  • Asistované kontakty s biologickou rodinou
  • Podpora terapeutická, psychologická
  • Další služby dle individuálních potřeb rodiny (doučování dětí, poradenská činnost…)
  • Samozřejmostí jsou telefonické konzultace

Jak často se uvidíme?

Frekvence setkávání vychází z potřeb rodiny a kapacitních možností klíčového pracovníka, dle Dohody o výkonu pěstounské péče je minimální frekvence setkání 1x za 2 měsíce. Pokud to situace v rodině vyžaduje (zejména při krizových, či náhlých situacích v rodině), může se klíčový pracovník s pěstouny domluvit na setkávání v kratších intervalech.