Prohlášení o přístupnosti

Statutární město Frýdek-Místek se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení se vztahuje na internetové stránky statutárního města Frýdek-Místek www.frydekmistek.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s metodickými pokyny k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s výjimkami uvedenými níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

Mapový portál města gis.frydekmistek.cz není přístupný, jelikož jeho úprava by byla technicky náročná a představovala by neúměrnou finanční zátěž.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 29. 11. 2019.

Toto prohlášení bylo vypracováno v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 metodou vlastního posouzení provedené zaměstnanci statutárního města Frýdek-Místek.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje výše uvedené požadavky, můžete psát na adresu webmaster@frydekmistek.cz.

Postupy pro prosazování práva

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz