17.09.2021 Stanovení PDZ - Sviadnov III/48411, ul. Nádražní a K Čističce - uzavírka části cyklotrasy č. 59 + objízdná trasa

Zobrazit podrobnosti

17.09.2021 Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektrické energie č. 110060782412


oznameni_110060782412_c52440cd3ihslfe7htbg

Číslo jednací: MMFM 139253/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

17.09.2021 č.j. MMFM 95669/2021 - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou "Chodník ul. Paskovská, Krmelín"


2021-11937

Číslo jednací: MMFM 95669/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

17.09.2021 Stanovení PDZ - FM III/4848 a ul. Na hrázi a K Olešné - uzavírka ul. Na Hrázi v rémci stavby nového vedení silnice III/4848

Zobrazit podrobnosti

16.09.2021 OZV č. 6/2021, kterou se mění OZV č. 3/2021 o nočním klidu, ve znění OZV č. 5/2021


OZV o nočním klidu č. 6-2021

Číslo jednací: MMFM 138870/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

16.09.2021 Výběrové řízení - referent vodního hospodářství odd. vodního hospodářství odboru životního prostředí


Výběrové řízení - referent vodního hospodářství odd. vodního hospodářství odboru životního prostředí

Číslo jednací: MMFM 138750/2021
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

16.09.2021 Odročení dražby - na neurčito, nem. věci, Palkovice


Usnesení_o_odročení_dražby_2021_09_15_13_58_34
Dražební vyhláška, nem. věci, Palkovice

Číslo jednací: MMFM 138075/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

15.09.2021 Opatření obecné povahy 1/2021


MZE_49892_2021_16212
Rozdělovník
OOP_VI_návrh_Priloha_c_1_14_9_2021

Číslo jednací: MMFM 137198/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

15.09.2021 Nařízení SVS - mimořádná vetrinární opatření - mor včelího plodu


Narizeni_SVS_mor_vceliho_plodu_15_2021_Palkovice_FM

Číslo jednací: MMFM 137849/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

14.09.2021 Usnesení o prodloužení lhůty pro doplnění žádosti: Žádost o vydání rozhodnutí - Výstavba technické i


2020-10257

Číslo jednací: MMFM 136595/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

14.09.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060794717


oznameni_110060794717_c503gscd3ihslfe7hl5g

Číslo jednací: MMFM 136529/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

14.09.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060791919


oznameni_110060791919_c503gtkd3ihslfe7hlf0

Číslo jednací: MMFM 136528/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

13.09.2021 Stanovení PDZ - Baška MK zajištění bezpečnosti účastníků provozu na PK v době konání akce "Automotoburza"


VV OOP - Stanovení PDZ - Baška MK Automotoburza 2021_001
PDZ - Baška MK Automotoburza 2021

Číslo jednací: MMFM 136223/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

13.09.2021 Usnesení o oznámení dražebního roku - movité věci, Přerov, 15. 10. 2021


Usnesení_o_oznámení_DR_2021_09_13_09_23_58

Číslo jednací: MMFM 135792/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

13.09.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060791070


oznameni_110060791070_c4tf4tkd3ihslfe7hf0g

Číslo jednací: MMFM 135080/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

13.09.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060793323


oznameni_110060793323_c4tf4rkd3ihslfe7hef0

Číslo jednací: MMFM 135084/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

13.09.2021 Odročení dražby - nemovité věci, Frýdek-Místek, 26. 11. 2021

Zobrazit podrobnosti

13.09.2021 Stanovení PDZ - FM uzavírka silnice II/473 ul. 17. listopadu a MK ul. Kvapilova v rámci stavby obchvat I. etapa

Zobrazit podrobnosti

13.09.2021 oznámení o zahájení řízení - změna třidy MK


g3883355

Číslo jednací: MMFM 135572/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

13.09.2021 Dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl na nem. věcech, Morávka, 19. 10. 2021


0608535290

Číslo jednací: MMFM 134998/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

09.09.2021 Podmínky „Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na soc. služby pro rok 2022


Podmínky dotačního programu pro navazující služby pro rok 2022

Číslo jednací: MMFM 134830/2021
Kategorie: Dotační programy
Zobrazit podrobnosti

09.09.2021 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou


3207_2103439271_00

Číslo jednací: MMFM 134264/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

08.09.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 96 - 97


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 133828/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

08.09.2021 Stanovení DZ - Soběšovice silnice III/4735 a VPÚK v k.ú. Pitrov optimalizace DZ

Zobrazit podrobnosti

08.09.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060792984, 29.9.2021, ul. Střelniční


oznameni_110060792984_c4s4urkd3ihslfe7h8v0

Číslo jednací: MMFM 133376/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

08.09.2021 Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele p. o. Jesle F-M


vyhlášení VŘ

Číslo jednací: MMFM 133440/2021
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

08.09.2021 Stanovení DZ - Třanovice umístění SDZ č. P6 v rámci stavby "Oprava napojení MK č. 26c Třanovice"

Zobrazit podrobnosti

07.09.2021 Výzva k uplatnění práv účastníků řízení


g3878309

Číslo jednací: MMFM 132786/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

07.09.2021 oznámení o vyřazení PK z kategorie MK


g3877962_002
vyřazení p.č. 1961-1, 1962-1, 3054-1, Místek

Číslo jednací: MMFM 132855/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

06.09.2021 Výběrové řízení na místo tiskového referenta odboru kancelář primátora


Tiskový referent 2021

Číslo jednací: MMFM 132370/2021
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

06.09.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci, k.ú. Místek, 22. 10. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_06_09_2021_1025_signed_

Číslo jednací: MMFM 132219/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

06.09.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060792856


oznameni_110060792856_c4qqoqkd3ihslfe7h3t0

Číslo jednací: MMFM 131728/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

03.09.2021 Rozhodnutí ve společném řízení "Zvyšování bezpečnosti v ooci Třanovice - II. Etapa, SO 102 Chodník ve směru Dolina"

Zobrazit podrobnosti

03.09.2021 Výběrové řízení - referent oddělení stavebního řádu při OÚRaSŘ


VŘ - stavební technik

Číslo jednací: MMFM 130467/2021
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

02.09.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060782412, 23.9.2021


oznameni_110060782412_c4o6crcd3ihslfe7go20

Číslo jednací: MMFM 130325/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

01.09.2021 E-vyhláška - aukce - byt ul. Čelakovského - 7.10.2021


Vyhláška_e_aukce_OKDC_byt_Místek_21DR000666_s_podpisy

Číslo jednací: MMFM 130128/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

01.09.2021 Usnesení - určení lhůty pro námitky: Demolice plynové kotelny Sviadnov


2021-14856

Číslo jednací: MMFM 130027/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

01.09.2021 Stanovení PDZ - FM Chlebovice IIi/4846 a MK K Rovni a K Dolům oprava nepovedeného protlaku kanlizace

Zobrazit podrobnosti

01.09.2021 Oznámení o zahájení řízení: Demolice plynové kotelny Sviadnov


2021-14856
Ohlášení odstranění kotelna

Číslo jednací: MMFM 129668/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

01.09.2021 Veřejná vyhláška oznamující projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Vyšní Lhoty za uplynulé období (2018 – 2021)


2021-9582

Číslo jednací: MMFM 129070/2021
Kategorie: Územní plánování
Zobrazit podrobnosti

31.08.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 83 - 95


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 129298/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

27.08.2021 Výběrové řízení matrikářka


Výběrové řízení odd. matriky

Číslo jednací: MMFM 126309/2021
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

26.08.2021 Podmínky „Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2022“


PODMÍNKY PROGRAMU 2022

Číslo jednací: MMFM 127209/2021
Kategorie: Dotační programy
Zobrazit podrobnosti

26.08.2021 Odročení dražby - podíl na nemovitých věcech, Kaňovice - na neurčito

Zobrazit podrobnosti

25.08.2021 MMFM 125916/2021 - Dražební vyhláška č. OSOM/1/2021, o konání dražby dobrovolné


dražební vyhláška 1_2021

Číslo jednací: MMFM 126625/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

25.08.2021 Vyhlášení dotačního programu - Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2022

Zobrazit podrobnosti

25.08.2021 Vyhlášení dotačního programu - Reklama F-M - podpora zřízení či obnovy označení provozoven na r.2022

Zobrazit podrobnosti

25.08.2021 Podmínky dotačního programu "Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2022"


PODMÍNKY DPS 2022

Číslo jednací: MMFM 126220/2021
Kategorie: Dotační programy
Zobrazit podrobnosti

25.08.2021 Podmínky dotačního programu "Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek


PODMÍNKY DPV 2022

Číslo jednací: MMFM 126251/2021
Kategorie: Dotační programy
Zobrazit podrobnosti

25.08.2021 Podmínky dotačního programu "Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022"


Vyhlášení DP PaRKA na rok 2022 (2)

Číslo jednací: MMFM 126052/2021
Kategorie: Dotační programy
Zobrazit podrobnosti

24.08.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci, k.ú. Žabeň, 22. 10. 2021


Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_23_08_2021_1106_signed_

Číslo jednací: MMFM 125607/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

24.08.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci k.ú. Morávka, 24. 9. 2021


Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_13_08_2021_825_signed_

Číslo jednací: MMFM 125189/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

23.08.2021 Dražební vyhláška - nemovitá věc - Frýdek, 30.9. 2021


dražební_vyhláška_63_21_oprava_bez_rodného_čísla

Číslo jednací: MMFM 124912/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

23.08.2021 Dražební vyhláška - movité a nemovité věci, k.ú. Frýdek, 15. 10. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_16_08_2021_1159

Číslo jednací: MMFM 124231/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

20.08.2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Parlamentu ČR -2021


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Číslo jednací: MMFM 123878/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

18.08.2021 Veřejná vyhláška - zpráva o uplatňování ÚP v uplynulém období: Vyhodnocení územního plánu Staříč


2021-1867
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Staříč

Číslo jednací: MMFM 120873/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

09.08.2021 171EX00426/18-293,Usnesení o nařízení nového termínu konání odročené dražby,Usn:29 EXE 2233/2018-9

Zobrazit podrobnosti

26.07.2021 Podmínky „Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2022"


Podmínky Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2022

Číslo jednací: MMFM 109567/2021
Kategorie: Dotační programy
Zobrazit podrobnosti

21.07.2021 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2021


Oznámení_DSO

Číslo jednací: MMFM 107762/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

21.07.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 79 - 82


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 107456/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.07.2021 Vyhlášení dotačního programu - Program reg.objeků s hist. nebo histor.fasádou na rok 2022

Zobrazit podrobnosti

14.07.2021 Odročení dražby - nemovité věci - Lučina, na neurčito


U3181_14_0460_210713101621
Dražební vyhláška - nem.věci Lučina

Číslo jednací: MMFM 102862/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

18.06.2021 Informace SMFM o konání nabídkového licitačního řízení


Dodatek k informaci o konání nabídkového licitačního řízení

Číslo jednací: MMFM 90360/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

02.07.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 71 - 78


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 98570/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

29.06.2021 Odročení dražby - nemovité věci - Přerov, na neurčito


1802454129
Dražební vyhláška

Číslo jednací: MMFM 96036/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

24.06.2021 Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku ze dne 16. 6. 2021


U_15_ZM_2021_06_16_www

Číslo jednací: MMFM 93635/2021
Kategorie: Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
Zobrazit podrobnosti

21.06.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro r. 2021 č. 32 - 45


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM

Číslo jednací: MMFM 91140/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.06.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 61 - 70


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 91136/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.06.2021 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2020


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu

Číslo jednací: MMFM 90281/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

26.05.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 49 - 60


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 75784/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

13.05.2021 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Zobrazit podrobnosti

12.05.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 39 - 48


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 67001/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

28.04.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 33 - 38


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 58324/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

14.04.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 28 - 32


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 49868/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

31.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 23 - 27


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 43793/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

29.03.2021 DSO Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021 a závěrečného účtu za rok 2020


Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021 a závěrečného účtu za rok 2020

Číslo jednací: MMFM 42150/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

24.03.2021 Mimořádné opatření č. 1/2021


Mimoradne_opatreni_c_1_2021

Číslo jednací: MMFM 39697/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

17.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro r. 2021 č. 1 - 31


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM

Číslo jednací: MMFM 37220/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

10.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 20 - 22


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 33926/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

25.02.2021 ÚZSVM Výzva vlastníkům nemovitostí , kteří nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně


VÝZVA ÚZSVM 2014-2023
Seznam

Číslo jednací: MMFM 27834/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

23.02.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 16-19


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 26516/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

11.02.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2021 č. 10 - 15


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 20159/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

27.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 4 - 9


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 11495/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

26.01.2021 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021


Statutární_město_Frýdek_Místek

Číslo jednací: MMFM 164682/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

25.01.2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Lysůvky


Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Lysůvky

Číslo jednací: MMFM 10212/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

13.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2021 č. 1 - 3


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 4827/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021


Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2021

Číslo jednací: MMFM 176577/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvk.organ. zřízených SMFM na l. 2022-2023


Oznámení o zveřejnění SVR na l. 2022-2023 u přísp.organ. zřizovaných SMFM

Číslo jednací: MMFM 176607/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěv.organ.zřízených SMFM na rok 2021


Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvk.organizací SMFM na rok 2021

Číslo jednací: MMFM 176611/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM na léta 2022-2023


Oznámení o zveřejnění SVR na léta 2022-2023

Číslo jednací: MMFM 176364/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

17.12.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Olešná


Oznámení_DSO

Číslo jednací: MMFM 174854/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

13.10.2020 Opatření obecné povahy MZe


17110_2020_MZE_16212
Rozdělovník
OOP_cj_17110_2020_Priloha_c_1

Číslo jednací: MMFM 51339/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti