20.04.2021 Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektrické energie č. 110060750926

Zobrazit podrobnosti

20.04.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci - k.ú. Lubno, 2. 7. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_16_04_2021_1426_signed_

Číslo jednací: MMFM 53338/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

20.04.2021 Dražební vyhláška - prodej nemovitosti - Místek, 19. 5. 2021


1700351128

Číslo jednací: MMFM 52883/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

19.04.2021 Stanovení PDZ - Staříč silnice III/4846 výjezd vozidel stavby "Rek. přivaděče"

Zobrazit podrobnosti

19.04.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060765074


oznameni_110060765074_c1uhfgkd3ihlotq7pg60

Číslo jednací: MMFM 51975/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

19.04.2021 Stanovení PDZ - FM Mk ul. Anenská rekonstrukce kanalizace a rev. šachet

Zobrazit podrobnosti

19.04.2021 Usnesení o zružení dražebního jednání, nemovité věci k.ú.Kocurovice

Zobrazit podrobnosti

19.04.2021 Stanovení PDZ - Pazderna uzavírka MK parc. č. 383 k.ú. Pazderna

Zobrazit podrobnosti

19.04.2021 zahájení společného řízení " Chodník podél silnice II/648 v Horních Tošanovicích"


2021-6567

Číslo jednací: MMFM 51304/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

15.04.2021 Stanovení PDZ - Krmelín II/486 překop v místě okružní křižovatky

Zobrazit podrobnosti

15.04.2021 Stanovení PDZ - Kozlovice III/4848 a MK rek. mostu ev. č. 29c-M8

Zobrazit podrobnosti

15.04.2021 Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením


g3721377

Číslo jednací: MMFM 50466/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

15.04.2021 Seznámení s podklady rozhodnutí: "R 48 - MÚK Nošovice"


2015-6951

Číslo jednací: MMFM 49342/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

15.04.2021 Výběrové řízení na funkci ředitele - Jesle Frýdek-Místek, PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DO 31. 5. 2021


VŘ - jesle - prodloužení termínu (003)

Číslo jednací: MMFM 50465/2021
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

14.04.2021 oznámení o zařazení PK do kategorie MK


g3719331
revize-zařazení-Místek 1(2)

Číslo jednací: MMFM 49603/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

14.04.2021 oznámení o vyřazení PK z kategorie MK


g3719331_001
revize-vyřazení-Místek 1(2)

Číslo jednací: MMFM 49762/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

14.04.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 28 - 32


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 49868/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

13.04.2021 Informace o záměru pronajmout nebytové prostory


pronájem nebytových prostorN

Číslo jednací: MMFM 49194/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

13.04.2021 Informace o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě


uzavření dodatkuN - II_

Číslo jednací: MMFM 49202/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

13.04.2021 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení č.j. MMFM 37937/2021 pro stavbu nazvanou"Oprava chodníku na ul. Národního Odboje, k.ú. Paskov"


2021-1080

Číslo jednací: MMFM 37937/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

13.04.2021 zahájení stavebního řízení "Cyklistická stezka okolo vodní nádrže Žermanice, Obec Lučina"


2020-14127

Číslo jednací: MMFM 48403/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

13.04.2021 Rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení: Žádost o vydání společného povolení "Sportovní z


2019-16567
Situační výkres - Sportovní zařízení Žabeň a MŠ Žabeň

Číslo jednací: MMFM 44940/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

13.04.2021 Rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení: ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 - tělocvična II. členě


2021-1193
Tělocvična - ZŠ Čapka_

Číslo jednací: MMFM 39198/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

12.04.2021 Výběrové řízení


výběrové řízení - údržbář

Číslo jednací: MMFM 48374/2021
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

12.04.2021 Stanovení PDZ - silnice I/56 v místě MUK se silnicí III/48416


g7635359
1_etapa
2_Etapa

Číslo jednací: MMFM 46212/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

12.04.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci - k.ú. Krmelín 18.5.2021


Dražební_vyhláška_elektronická_2013_signed_

Číslo jednací: MMFM 47517/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

09.04.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060765622


oznameni_110060765622_c1nuhesd3ihlotq7osvg

Číslo jednací: MMFM 47123/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

09.04.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060764181


oznameni_110060764181_c1nuhekd3ihlotq7osu0

Číslo jednací: MMFM 47121/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

09.04.2021 oznámení o zařazení PK do kategorie MK


g3714097
ul. 8. pěš. pluku+parkovště(2)

Číslo jednací: MMFM 47015/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

08.04.2021 rozhodnutí o zařazení PK do kategorie MK - Skalice, Frýdek

Zobrazit podrobnosti

08.04.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci k.ú. Baška 2. 7. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_06_04_2021_1216_signed_

Číslo jednací: MMFM 46216/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

07.04.2021 Stanovení PDZ - FM silnice I/48 ul. Příborská částečná uzavírka


g7635359
Grafická_příloha

Číslo jednací: MMFM 46024/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

07.04.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 2 ÚP Dolní Domaslavice


Veřejná vyhláška

Číslo jednací: MMFM 45864/2021
Kategorie: Územní plánování
Zobrazit podrobnosti

07.04.2021 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou


3207_2101316548_01

Číslo jednací: MMFM 45324/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

06.04.2021 MMFM 44897/2021, opravné rozhodnutí, vodovod, kanalizační řad, dešťová kanalizace


g3710317_004
situace stavby

Číslo jednací: MMFM 44897/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

01.04.2021 Vyhlášení dotačního programu Podpora kumunitního carsharingu na rok 2021

Zobrazit podrobnosti

01.04.2021 MMFM 43938/2021, rozhodnutí, Lokalita u Vrby - vodovod, splašková a dešťová kanalizace


g3707663_003

Číslo jednací: MMFM 43938/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

31.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 23 - 27


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 43793/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

30.03.2021 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZUŠ F-M, Hlavní třída 11


PDF Vyhlášení KŘ - ZUŠ F-M

Číslo jednací: MMFM 42959/2021
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

29.03.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci - k.ú. Kozlovice 29. 4. 2021


Usnesení_dražba_nemovitostí_29_3_2021_1125

Číslo jednací: MMFM 42411/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

29.03.2021 DSO Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021 a závěrečného účtu za rok 2020


Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021 a závěrečného účtu za rok 2020

Číslo jednací: MMFM 42150/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

24.03.2021 Mimořádné opatření č. 1/2021


Mimoradne_opatreni_c_1_2021

Číslo jednací: MMFM 39697/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

23.03.2021 Usnesení ze 14.zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku ze dne 16. 3. 2021


Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku ze dne 16. 3. 2021

Číslo jednací: MMFM 39726/2021
Kategorie: Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
Zobrazit podrobnosti

22.03.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci - Háj ve Slezsku, 27. 4. 2021


200044069

Číslo jednací: MMFM 38417/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

22.03.2021 zadání - veřejná vyhláška, oznámení o projednání: Změna územního plánu Dobrá


2019-21624

Číslo jednací: MMFM 36395/2021
Kategorie: Územní plánování
Zobrazit podrobnosti

19.03.2021 Dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech - Kvasice, 18. 6. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_15_03_2021_954_signed_

Číslo jednací: MMFM 37950/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

18.03.2021 Usnesení o odročení dražby - horské kolo 20. 4. 2021


190250636
dražba horské kolo

Číslo jednací: MMFM 35659/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

17.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro r. 2021 č. 1 - 31


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM

Číslo jednací: MMFM 37220/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

15.03.2021 Dražební vyhláška - el.dr.-další, nemovité věci - Morávka - 5. 5. 2021


2100787291

Číslo jednací: MMFM 35246/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

10.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 20 - 22


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 33926/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

25.02.2021 ÚZSVM Výzva vlastníkům nemovitostí , kteří nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně


VÝZVA ÚZSVM 2014-2023
Seznam

Číslo jednací: MMFM 27834/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

23.02.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 16-19


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 26516/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

23.02.2021 Dražební vyhláška - nem.věci Raškovice 28.04.2021


180040659

Číslo jednací: MMFM 25881/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

23.02.2021 Dražební vyhláška - nem.věci Raškovice 21.04.2021


180040658

Číslo jednací: MMFM 25880/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

17.02.2021 Policie ČR - Zveřejnění věcí, které mohou pocházet z trestné činnosti


Zveřejnění věcí, které mohou pocházet z trestné činnosti

Číslo jednací: MMFM 22222/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

12.02.2021 Odročení dražby - movité věci 3. 5. 2021


N_Usnesení_blanketní_11_2_2021_854
dražba Cz. 25.11.
N_Usnesení_blanketní_23_11_2020_909

Číslo jednací: MMFM 20351/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

12.02.2021 Odročení dražby - movité věci 3. 5. 2021


N_Usnesení_blanketní_11_2_2021_854
dražby Bo. 25.11. odročení
N_Usnesení_blanketní_23_11_2020_907_002

Číslo jednací: MMFM 20352/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

11.02.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2021 č. 10 - 15


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 20159/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

08.02.2021 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SMFM za rok 2019


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SMFM za rok 2019

Číslo jednací: MMFM 17840/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

27.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 4 - 9


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 11495/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

26.01.2021 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021


Statutární_město_Frýdek_Místek

Číslo jednací: MMFM 164682/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

25.01.2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Lysůvky


Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Lysůvky

Číslo jednací: MMFM 10212/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

13.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2021 č. 1 - 3


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 4827/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021


Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2021

Číslo jednací: MMFM 176577/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvk.organ. zřízených SMFM na l. 2022-2023


Oznámení o zveřejnění SVR na l. 2022-2023 u přísp.organ. zřizovaných SMFM

Číslo jednací: MMFM 176607/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěv.organ.zřízených SMFM na rok 2021


Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvk.organizací SMFM na rok 2021

Číslo jednací: MMFM 176611/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM na léta 2022-2023


Oznámení o zveřejnění SVR na léta 2022-2023

Číslo jednací: MMFM 176364/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

17.12.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Olešná


Oznámení_DSO

Číslo jednací: MMFM 174854/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

30.11.2020 Stanovení úředních hodin Magistrátu města Frýdku-Místku od 30.11.2020


g3585803

Číslo jednací: MMFM 165546/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

21.10.2020 KHS Ostrava Mimořádné opatření č. 29/2020 při epidemii


MO_c_29_espis

Číslo jednací: MMFM 148529/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

16.10.2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - kůrovec


18918_2019_MZE_16212
Rozdělovník
OOP_Příloha_č_1

Číslo jednací: MMFM 53107/2019
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

13.10.2020 Opatření obecné povahy MZe


17110_2020_MZE_16212
Rozdělovník
OOP_cj_17110_2020_Priloha_c_1

Číslo jednací: MMFM 51339/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti