Úřední deska

22.10.2020 Omezení úředních hodin Magistrátu města Frýdku-Místku od 22.10.2020

Zobrazit podrobnosti

21.10.2020 Mimořádné opatření KHS MSK č. 29/2020 při epidemii

autor: ODBOR PRÁVNÍ

MO_c_29_espis (1.097 MB)

Zobrazit podrobnosti

21.10.2020 Nařízení státní veterinární správy-mor včelího plodu

Zobrazit podrobnosti

21.10.2020 MMFM 136207/2020 Veřejná vyhláška územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Hodoňovice - Obchod NNv, NNk"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

rozhodnutí (198.5 kB) Hodoňovice - Obchod, NNv, NNk - situace (13.449 MB)

Zobrazit podrobnosti

21.10.2020 MMFM 147393/2020 Stanovení PDZ - Lhotka silnice III/48410 a MK stavební práce v rámci stavby "Prodloužení chodníku podél silnice III/48410 směr Metylovice, k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku"

Zobrazit podrobnosti

21.10.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nebytové prostory

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

pronájem nebytových prostorN (139.311 kB)

Zobrazit podrobnosti

21.10.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě

Zobrazit podrobnosti

21.10.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru vypůjčit nemovitost

Zobrazit podrobnosti

21.10.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru směnit nemovitost

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

směna N (136.001 kB) směna nemovitosti (279.527 kB)

Zobrazit podrobnosti

21.10.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitost

Zobrazit podrobnosti

21.10.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru darovat nemovitosti

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

darN (136.104 kB) darovat nemovitost (635.644 kB)

Zobrazit podrobnosti

21.10.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru prodat nemovitosti

Zobrazit podrobnosti

21.10.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 150 - 161

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 150 - 161

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.248 kB)

Zobrazit podrobnosti

16.10.2020 MMFM 146069/2020 Stanovení PDZ - Staré Město silnice II/477 a MK ul. Lazecká výkopové práce v rámci stavby "LB ohrázování Baštice km 0,300 - 0,800, stavba č. 4930"

Zobrazit podrobnosti

16.10.2020 MMFM 146355/2020 Stanovení DZ - Nošovice VPÚK PZ Nošovice umístění SDZ v místě napojení areálu Logistic park Nošovice

Zobrazit podrobnosti

16.10.2020 MMFM 146570/2020 Stanovení PDZ - Staré Město oprava MK ul. Na Poříčí

Zobrazit podrobnosti

15.10.2020 Výběrové řízení SMFM - sociální pracovník (veřejný opatrovník) odboru sociálních služeb MMFM - T: 30.10.2020

Zobrazit podrobnosti

14.10.2020 Výběrové řízení SMFM - sociální pracovník oddělení koncepce a rozvoje odboru sociálních služeb MMFM - T: 29.10.2020

Zobrazit podrobnosti

13.10.2020 MMFM 144400/2020 veřejná vyhláška - oznámení zahájení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace

Zobrazit podrobnosti

13.10.2020 MMFM 144273/2020 veřejná vyhláška - oznámení zahájení správního řízení o vyřazení pozemních komunikací z kategorie místní komunikace

Zobrazit podrobnosti

13.10.2020 MMFM 144326/2020 veřejná vyhláška - oznámení zahájení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace

Zobrazit podrobnosti

12.10.2020 Mimořádné opatření KHS MSK č. 2682020 při epidemii

Zobrazit podrobnosti

12.10.2020 MMFM 142271/2020 zahájení vodoprávního řízení - Ostravice, Paskov, rekonstrukce LB hráze

Zobrazit podrobnosti

12.10.2020 MMFM 142889/2020 veřejná vyhláška - oznámení zahájení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace

Zobrazit podrobnosti

08.10.2020 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 225 EX 03362/17 - nemovité věci - 27.10.2020

Zobrazit podrobnosti

08.10.2020 KVS Ostrava - Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření - mor včelího plodu

Zobrazit podrobnosti

08.10.2020 Výběrové řízení na funkci člena představenstva obchodní společnosti TS a.s. - T: 30.10.2020

Zobrazit podrobnosti

08.10.2020 MMFM 141290/2020 Návrh stanovení DZ - FM MK ul. T.G.M zamezení parkování

Zobrazit podrobnosti

08.10.2020 MMFM 141002/2020 oznámení o zahájení stavebního řízení - vypouštění odpadních vod Řepiště

Zobrazit podrobnosti

07.10.2020 ZMĚNA TERMÍNU! Výběrové řízení SMFM na funkci ředitele příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek - T: 30.10.2020

Zobrazit podrobnosti

07.10.2020 MMFM 139398/2020 Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Baška

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

veřejná vyhláška Zpráva o uplatňování ÚP Baška (97.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.10.2020 MMFM 140305/2020 Stanovení DZ - FM silnice II/473 a MK ul. Nad Přehradou umístění SDZ a VDZ v rámci stavby "D48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňové křížení místních komunikací - SO 112"

Zobrazit podrobnosti

06.10.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 141 - 149

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 141 - 149

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.260 kB)

Zobrazit podrobnosti

06.10.2020 MMFM 140386/2020 - Dražební vyhláška č. OSOM /1/ 2020, o konání dražby dobrovolné

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

Dražební vyhláška MMFM 140386-2020 (313.630 kB)

Zobrazit podrobnosti

06.10.2020 Výběrové řízení SMFM - referent pro výkon agendy evidence řidičů odboru dopravy a silničního hospodářství - T: 30.10.2020

Zobrazit podrobnosti

05.10.2020 MMFM 137597/2020 - Veřejná vyhláška oznamující zahájení pořízení Změny č. 2 Územním plánu Bruzovice zkráceným postupem

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška oznamující zahájení pořízení Změny č. 2 Územním plánu B... (186.731 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.09.2020 Usnesení z 12. zasedání ZMFM ze dne 16. 9. 2020

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_12_ZM_2020_09_16_www (258.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

23.09.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 133 - 140

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 133 - 140

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.233 kB)

Zobrazit podrobnosti

23.09.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19 - movité věci - 23.10.2020

Zobrazit podrobnosti

23.09.2020 Nabídkové licitační řízení na osobní automobil ŠKODA OCTAVIA COMBI LPG ACTIV 1.6 a osobní automobil PEUGEOT PARTNER typ 7, 1.6

Zobrazit podrobnosti

23.09.2020 PODMÍNKY PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA ROK 2021

autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY

dotační program SMFM na rok 2021 (49.466 kB)

Zobrazit podrobnosti

21.09.2020 ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Zobrazit podrobnosti

21.09.2020 MMFM 127840/2020 veřejná vyhláška - stavební povolení pro stavbu nazvanou "Čištění bioplynu z EVK" na pozemcích parcelních čísel 2089/203, 2089/226, 2089/254 v katastrálním území Paskov.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 127840_2020 (53.710 kB)

Zobrazit podrobnosti

18.09.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2020 č. 65 - 106

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh 4. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 65 - 106

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM (16.149 kB)

Zobrazit podrobnosti

17.09.2020 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 225 EX 00092/18 - nemovité věci - 20.10.2020

Zobrazit podrobnosti

17.09.2020 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 225 EX 00370/18 - podíl na nemovitých věcech - 20.10.2020

Zobrazit podrobnosti

17.09.2020 Exekutorský úřad F-M - odročení dražby 142 EX 01687/19 - podíl na nemovitých věcech (pův. 18.9.) na 15.1.2021

Zobrazit podrobnosti

07.09.2020 Zeměměřický úřad - Známení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020

Zobrazit podrobnosti

03.09.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 122 - 132

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 122 - 132

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.231 kB)

Zobrazit podrobnosti

03.09.2020 Podmínky "Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby na rok 2021"

Zobrazit podrobnosti

02.09.2020 Podmínky dotačního programu "Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021"

autor: ODBOR PRÁVNÍ

DPV 2021 (80.210 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.09.2020 Podmínky dotačního programu "Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021"

Zobrazit podrobnosti

02.09.2020 Podmínky dotačního programu "Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2021"

autor: ODBOR PRÁVNÍ

DPS 2021 (80.185 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.09.2020 PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA POŘÍZENÍ HYBRIDNÍCH AUTOMOBILŮ NA ROK 2021

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program_hybridy_2021_podmínky (45.453 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.09.2020 Podmínky dotačního programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2021

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program_fasády_2021_podmínky (42.542 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.09.2020 Podmínky dotačního programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2021

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program regenerace 2021_podmínky (41.810 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.08.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 114 - 121

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 114 - 121

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.205 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.08.2020 Podmínky "Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2021"

Zobrazit podrobnosti

11.08.2020 Výběrové řízení SMFM na funkci ředitele příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek - T: 12.10.2020

Zobrazit podrobnosti

05.08.2020 142 EX 01687/19 - dražební vyhláška - podíl na nemovitých věcech Frýdek - 18.9.2020

Zobrazit podrobnosti

28.07.2020 Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020

Zobrazit podrobnosti

15.07.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 99-113

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 99-113

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.170 kB)

Zobrazit podrobnosti

25.06.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 87-98

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 87-98

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.151 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.06.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 77-86

Zobrazit podrobnosti

09.06.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2020 č. 42 - 64

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh 3. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 42-64

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM (15.976 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.06.2020 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2019

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2019

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu (12.766 kB)

Zobrazit podrobnosti

26.05.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 69-76

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 69-76

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.127 kB)

Zobrazit podrobnosti

14.05.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 58-68

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 58-68

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.123 kB)

Zobrazit podrobnosti

04.05.2020 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2020 a závěrečného účtu za rok 2019

Zobrazit podrobnosti

28.04.2020 Návrh 2. změny rozpočtu (1. a 2. část) statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 40 - 41

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh 2. změny rozpočtu (1. a 2. část) statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 40 - 41

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM (15.962 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.04.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 50-57

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 50-57

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.129 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.04.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 43-49

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 43-49

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.107 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.04.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 35-42

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 35-42

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.145 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.03.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 30-34

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 30-34

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.103 kB)

Zobrazit podrobnosti

05.03.2020 Návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 - 39

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 - 39

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM (16.098 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.02.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 24-29

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 24-29

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.082 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.02.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 16-23

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 16-23

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.087 kB)

Zobrazit podrobnosti

29.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 8-15

autor: FINANČNÍ ODBOR

Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 8 - 15, schválená na 35. schůzi rady města, konané dne 28.1.2020.

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.053 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 1-7

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 1-7

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.047 kB)

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2020

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organízací zřízovaných SMFM na léta 2021-2022

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízovaných SMFM na r. 2020

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM pro léta 2021-2022

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - AKTUALIZACE k 2.9.2020

Zobrazit podrobnosti