Úřední deska

08.04.2020 MMFM 52524/2020 Stanovení PDZ - Dobratice MK parc. č. 977/2 k.ú. Dobratice provádění výkopových prací za účelem uložení elektrické přípojky pro RD

Zobrazit podrobnosti

08.04.2020 MMFM 52506/2020 - veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení pro stavbu nazvanou jako "Přístavba skladovací haly" na pozemku parcelní číslo 3232/1, 3209/23, 3209/36 v k.ú.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 52506-2020 (46 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2020 MMFM 52197/2020 - veřejná vyhláška - Oleksandr Reshetniak

Zobrazit podrobnosti

08.04.2020 MMFM 52049/2020 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení o vyřazení pozemní komunikace z kategorie místní komunikace, k.ú. Lysůvky

Zobrazit podrobnosti

08.04.2020 MMFM 52033/2020 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace, k.ú. Lysůvky

Zobrazit podrobnosti

08.04.2020 MMFM 47345/2020 - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby "Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady Obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa - lokalita č. 1 a 2"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí (79.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.04.2020 Oznámení ke svolání 9. ZMFM 8. 4. 2020

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

Informace_o_konani_9_ZMFM_ 2020_04_08_II (68 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.04.2020 MMFM 44601/2020 - MSK 96643/2019-Veřejná vyhláška-SO 06 Rekonstrukce nadzemní části přivaděče u obce Staříč, SO 07 Vodovodní propoj do vodojemu Stará Ves

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

96643_16394_2019_Roodvolání_fin_001 (404.985 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.04.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 43-49

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 43-49

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.107 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.04.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 35-42

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 35-42

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.145 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.04.2020 Zpráva KÚ MSK o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Olešná za rok 2019

autor: ODBOR PRÁVNÍ

DSO_příloha_ZÚ (339.495 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.04.2020 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zobrazit podrobnosti

07.04.2020 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Návrh rozpočtu na rok 2020

Zobrazit podrobnosti

07.04.2020 MMFM 51607/2020 Stanovení PDZ - FM MK p.č. 8113/1 a 8115/12 k.ú. Panské Nové Dvory a VPÚK provádění výkopových prací za účelem výstavby vodovodního řadu s napojením na stávající řad

Zobrazit podrobnosti

02.04.2020 Posunutí splatnosti místních poplatků v období nouzového stavu

Zobrazit podrobnosti

02.04.2020 MMFM 48996/2020 Veřejná vyhláška Společné povolení pro stavbu "Úprava parkování na ul. M. Gorkého (F.Čejky), k.ú. Místek"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 48996_2020 (150 kB) Situace M.Gorkého (906.002 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.04.2020 MMFM 49156/2020 Veřejná vyhláška Stavební povolení stavb "Silnice II/486 Hukvaldy - Dolní Sklenov, mosty ev.č. 486-011, 486-012"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 49156_2020 (192.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.04.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Žermanice formou opatření obecné povahy č. 1/2020

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Žermanice (2.212 MB)

Zobrazit podrobnosti

01.04.2020 Magistrát města Frýdku-Místku informuje o konání 9. zasedání ZMFM dne 8. 4. 2020

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

Informace_o_konani_9_ZMFM_ 2020_04_08 (70.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

01.04.2020 MMFM 48273/2020 Veřejná vyhláška Usnesení o přerušení řízení a výzva k doplnění žádosti "Příjezdová komunikace na pozemku parc.č. 590/16 v k.ú. Vojkovice"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

usnesení o přerušení řízení (78 kB) Výzva (78.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

01.04.2020 MMFM 34760/2020 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení stavby "Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/477 Frýdek, Lískovec u Frýdku-Místku (úsek silnice II/477 v km 18,359 - 21,326 silničního staniče

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

oznámení MMFM 34760_2020 (79 kB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2020 Krajská hygienická stanice MSK - Monitorovací kalendář - koupací sezóna 2020

Zobrazit podrobnosti

31.03.2020 MMFM 49024/2020-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

ozř ginis (181.999 kB)

Zobrazit podrobnosti

30.03.2020 MMFM 48948/2020 Stanovení PDZ - Sviadnov MK ul. Nádražní a cyklostezka zajištění bezpečnosti účastníků provozu na PK v době provádění přetahování vodičů VNN nad dotčenými PK

Zobrazit podrobnosti

30.03.2020 MMFM 49015/2020 Stanovení PDZ - FM Skalice uzavírka MK provádění stavebních prací v souvislosti s opravou mostu ev. č. M-9 přes potok Skaličník

Zobrazit podrobnosti

30.03.2020 MMFM 49051/2020 Stanovení PDZ - Nošovice silnice III/4774 provádění stavebních prací v rámci stavby "Chodník a autobusová zastávka u restaurace Radegastův Šenk, k.ú. Nošovice - II. etapa"

Zobrazit podrobnosti

30.03.2020 MMFM 44963/2020 Veřejná vyhláška, Územní rozhodnutí - Chodník od hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

územní rozhodnutí - chodníky Baška (204.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.03.2020 Finanční úřad Zlín - Rozhodnutí o zrušení konání dražby - nemovité věci Kunčičky u Bašky - původní termín konání 27.4. - 29.4.2020

autor: ODBOR PRÁVNÍ

zrušení dražby (74.236 kB)

Zobrazit podrobnosti

26.03.2020 MMFM 47956/2020 veřejná vyhláška - rozhodnutí o vyřazení pozemních komunikací z kategorie místní komunikace, k.ú. Chlebovice

Zobrazit podrobnosti

26.03.2020 MMFM 47950/2020 veřejná vyhláška - rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace, k.ú. Chlebovice

Zobrazit podrobnosti

25.03.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru prodat nemovitosti

Zobrazit podrobnosti

25.03.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru vypůjčit nemovitosti

Zobrazit podrobnosti

25.03.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

uzavření dodatkuN - II. (147.335 kB)

Zobrazit podrobnosti

25.03.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitosti

Zobrazit podrobnosti

20.03.2020 Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Zlíně - Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitých věcí v k.ú. Kunčičky u Bašky, 27.04.-29.04.2020

Zobrazit podrobnosti

19.03.2020 ÚZSVM F-M - Aukční vyhláška - prodej nemovitých věcí (pozemky a rodinný dům) v k.ú. Frýdek - 7.4.-9.4.2020

Zobrazit podrobnosti

17.03.2020 IMEX REALITY s.r.o.- dražební vyhláška 77-1/2020 N - bytová jednotka, k.ú. Frýdek - 20.4.2020

Zobrazit podrobnosti

13.03.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 EX 00233/19 - motorová vozidla - 15.4.2020

Zobrazit podrobnosti

12.03.2020 KÚ MSK - veřejné projednání vnějšího havarijního plánu provozovatele innogy GaS Storage, s.r.o., PZP Třanovice

autor: ODBOR PRÁVNÍ

havarijní plán (295.528 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.03.2020 Usnesení z 8. zasedání ZMFM ze dne 4. 3. 2020

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_8_ZM_2019_03_04_web (434 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.03.2020 Exekutorský úřad F-M - 142 EX 01687/19 - výzva nájemcům, pachtýřům - nemovité věci Frýdek

Zobrazit podrobnosti

11.03.2020 Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 - T: 20.4.2020

Zobrazit podrobnosti

11.03.2020 Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254 - T: 20.4.2020

Zobrazit podrobnosti

11.03.2020 MMFM 42070/2020 – Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Morávka obsahující pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 2 Územního plánu Morávka v rozsahu zadání změny

Zobrazit podrobnosti

10.03.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 30-34

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 30-34

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.103 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.03.2020 MMFM 38698/2020 - Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Pražmo

Zobrazit podrobnosti

05.03.2020 Návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 - 39

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 - 39

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM (16.098 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.02.2020 Exekutorský úřad Praha 7 - dražební vyhláška 063 EX 2081/09 - podíl ideální 1/24 na nemovité věci lesní pozemek - 8.4.2020

Zobrazit podrobnosti

27.02.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 24-29

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 24-29

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.082 kB)

Zobrazit podrobnosti

25.02.2020 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na 2. čtvrtletí roku 2020

Zobrazit podrobnosti

11.02.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 16-23

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 16-23

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.087 kB)

Zobrazit podrobnosti

29.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 8-15

autor: FINANČNÍ ODBOR

Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 8 - 15, schválená na 35. schůzi rady města, konané dne 28.1.2020.

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.053 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 1-7

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 1-7

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.047 kB)

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2020

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organízací zřízovaných SMFM na léta 2021-2022

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízovaných SMFM na r. 2020

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM pro léta 2021-2022

Zobrazit podrobnosti

10.12.2019 MZe ČR - opatření obecné povahy č. 63920/2019-MZE, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č. 18918/2019-MZE ze dne 30.8.2019

Zobrazit podrobnosti

12.11.2019 Policie ČR - Výzva k vyzvednutí skútru značky Yamaha X-Max 250

Zobrazit podrobnosti

02.09.2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OPS MZe č.j. 18918/2019 (ochrana lesů)

Zobrazit podrobnosti

06.06.2019 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2018

Zobrazit podrobnosti

13.05.2019 Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona - vyvěšeno od 4.4.2019 do 31.12.2022

Zobrazit podrobnosti

11.12.2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Zobrazit podrobnosti

08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Distep (571.683 kB)

Zobrazit podrobnosti

22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Zobrazit podrobnosti

30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - AKTUALIZACE k 23.3.2020

Zobrazit podrobnosti