Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

27.05.2022 Návrh programu pro 19. zasedání ZMFM 8. 6. 2022


Informace_o_konani_19_ZMFM_ 2022_06_08_www

Číslo jednací: MMFM 84064/2022
Kategorie: Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
Zobrazit podrobnosti

27.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie Chlebovice, T: 17. 6. 2022


oznameni_110060831558_ca86dnsd3ihsdr6kf1p0

Číslo jednací: MMFM 83739/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

27.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie Skalice, T: 17. 6. 2022


oznameni_110060827339_ca86dnsd3ihsdr6kf1ng

Číslo jednací: MMFM 83738/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

27.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie Frýdek - Nové Dvory - Kamenec


oznameni_110060836019_ca86dmcd3ihsdr6kf1cg

Číslo jednací: MMFM 83737/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

27.05.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2022 č. 54 - 61


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 83736/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

27.05.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření RMFM pro rok 2022 č. 62


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 83741/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

25.05.2022 Opravné rozhodnutí společné povolení - Lokalita Staré Město-Technická a dopravní infrastruktura


2022-6240

Číslo jednací: MMFM 82082/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

25.05.2022 Stanovení PDZ - FM MK ul. Třebízského (bývalé AS) zajištění parkování autobusů a pořadatelů Folklorního festivalu Frýdek-Místek 2022

Zobrazit podrobnosti

24.05.2022 Stanovení PDZ - FM MK ul. Husova úprava organizace dopravy u školy pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v době před zahájením a v proůběhu vyučování

Zobrazit podrobnosti

24.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie Baška, Kunčičky u Bašky, Místek


oznameni_110060827172_ca674p4d3ihsdr6kesr0

Číslo jednací: MMFM 81320/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

24.05.2022 Rozhodnutí o změně stavby pře jejím dokončením


g4158104_002

Číslo jednací: MMFM 80985/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

23.05.2022 oznámení o vyřazení PK z kategorie MK


g4157238
ul. Těšínská - p.č. 2878-1, Frýdek

Číslo jednací: MMFM 80046/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

23.05.2022 Rozhodnutí - společné povolení "Lokalita Staré Město - Technická infrastruktura"


2022-6240
Lokalita Staré Město

Číslo jednací: MMFM 79035/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

23.05.2022 Návrh závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2021

Zobrazit podrobnosti

20.05.2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - nařízení o vymezení oblastí SMFM, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými přepisy


zverejneni

Číslo jednací: MMFM 79699/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

20.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie Ostravská, k.ú. Místek, 10.06.2022


oznameni_110060837308_ca3ioo4d3ihsdr6keq0g

Číslo jednací: MMFM 79609/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

20.05.2022 Nařízení SVS - mor včelího plodu


Narizeni_SVS_mor_vceliho_plodu_15_2022_KVST_Skalice_FM

Číslo jednací: MMFM 78253/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

20.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie ul. Frýdlantská, k.ú. Místek


oznameni_110060837328_ca0ucnkd3ihsdr6keil0

Číslo jednací: MMFM 75990/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

20.05.2022 Doručení rozhodnutí Monice Novotné pro stavbu nazvanou "Veřejná účelová komunikace na p.č. 648/2, 628/4, 527/44, 614/8 k.ú. Lučina"


2022-5489-1
2022-5489-rozhodnutí

Číslo jednací: MMFM 78940/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

20.05.2022 Stanovení PDZ - FM silnice ii/473, MK ul. Pionýrů a VPÚK výkopové práce za účelem napojení NTL plynovodní přípojky v rámci stavby "UMÍSTĚNÍ CNG TECHNOLOGIE NA ČS PHM MOL FRÝDEK-MÍSTEK"

Zobrazit podrobnosti

18.05.2022 Informace SMFM o záměru prodat část nemovitosti


prodej části nemovitostiN
Příloha záměr prodat nemovitost

Číslo jednací: MMFM 77330/2022
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

18.05.2022 Stanovení PDZ - Řepiště MK ul. Jižní a ul. Slezská uzavírka ul. Jižní výkopové práce

Zobrazit podrobnosti

18.05.2022 Informace SMFM o záměru vypůjčit nemovitosti


vypůjčka nemovitostiN
Příloha záměr vypůjčit

Číslo jednací: MMFM 77357/2022
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

18.05.2022 Informace SMFM o záměru pronajmout část nemovitosti


pronájem nemovitostiN
Příloha záměr pronajmout nemovitost

Číslo jednací: MMFM 77350/2022
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

18.05.2022 Informace SMFM o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě


uzavření dodatkuN - II.
Příloha záměr uzavřít dodatek

Číslo jednací: MMFM 77339/2022
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

18.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie Skalice 8.6.2022


oznameni_110060827338_ca28iq4d3ihsdr6kemn0

Číslo jednací: MMFM 77744/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

17.05.2022 Stanovení PDZ - FM Chklebovice úplná a částečná uzavírka silnice III/4849 z důvodu frézování a pokládky živičného povrchu silnice III/4849 v rámci stavby kanalizace

Zobrazit podrobnosti

16.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie k.ú. Místek


oznameni_110060834191_c9vcnkcd3ihsdr6kei10

Číslo jednací: MMFM 75784/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

16.05.2022 Seznámení s podklady rozhodnutí: řízení o odstranění staveb


2021-11272

Číslo jednací: MMFM 75805/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

13.05.2022 Dražební vyhláška - movité věci, 17. 6. 2022


Usnesení_o_oznámení_DR_2022_05_13_08_05_59

Číslo jednací: MMFM 75354/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

12.05.2022 Počty podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí 2022


g4146725_003(2)

Číslo jednací: MMFM 72119/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

13.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060834184, Místek - 3. 6. 2022


oznameni_110060834184_c9uv3mkd3ihsdr6kegd0

Číslo jednací: MMFM 75252/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

13.05.2022 Výběrové řízení - vedoucí oddělení ekonomického rozvoje OÚRaSŘ


VŘ - vedoucí ekonomického rozvoje

Číslo jednací: MMFM 75366/2022
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

12.05.2022 Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu - Místek


Narizeni_SVS_mor_vceliho_plodu_11_2022_KVST_Mistek_FM

Číslo jednací: MMFM 74904/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

12.05.2022 Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením "Veřejná účelová komunikace na p.č. 648/2, 628/4, 627/11, 618/8 k.ú. Lučina"


2022-5489-1

Číslo jednací: MMFM 66509/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

12.05.2022 Vyrozumění účastníků řízení dle § 36 odst. 3 SŘ o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (D48)


10_2018_510_RK_70_vystup_AK

Číslo jednací: MMFM 74241/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

12.05.2022 „Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí


Info_o_zverejneni_navrhu_PDP_Horni_Odry_2021_2027_fin

Číslo jednací: MMFM 70541/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

12.05.2022 Stanovení DZ - FM Mk ul. Lubojackého úprava přednosti v jízdě na křižovatce komunikace od garáží a příjezdové komuniakce k Charitě Oáza pokoje

Zobrazit podrobnosti

12.05.2022 Stanovení PDZ - Dobratice silnice III/04821 a MK převěšování kabelů NN a výměna sloupů NN

Zobrazit podrobnosti

11.05.2022 Dražební vyhláška - elektronická dražba - movitá věc, 7. 6. 2022


dražební_vyhláška_129_22_ke_zveřejnění

Číslo jednací: MMFM 73620/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

11.05.2022 Výběrové řízení - vedoucí investičního odboru


Výběrové řízení - vedoucí investičního odboru

Číslo jednací: MMFM 73671/2022
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

11.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060827330, Skalice - 1. 6. 2022


oznameni_110060827330_c9tktncd3ihsdr6ked60

Číslo jednací: MMFM 73585/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

11.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060834501, Frýdek - 1. 6. 2022


oznameni_110060834501_c9tktocd3ihsdr6kede0

Číslo jednací: MMFM 73461/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

11.05.2022 Dražební vyhláška - elektronická dražba - nemovité věci, 16. 6. 2022


Usnesení_dražba_nemovitostí_10_05_2022_1051

Číslo jednací: MMFM 73338/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

10.05.2022 Dražební vyhláška - movité věci - Lobodice, 27. 6. 2022


Dražební_vyhláška_MV_06_05_2022_1330

Číslo jednací: MMFM 72563/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

09.05.2022 Oznámení o zřízení zvláštního účtu u České národní banky pro složení kauce-volby do Senátu PČR 2022


g4141699_007

Číslo jednací: MMFM 72316/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

09.05.2022 Přehled registračních úřadů u obcí s více jak 2 odbory a obce pro které je registračním úřadem Magistrát města Frýdku-Místku


g4141577_004

Číslo jednací: MMFM 72084/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

09.05.2022 Počty podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí 2022


g4141699_002

Číslo jednací: MMFM 72119/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

09.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060832933, Lískovec - 30. 5. 2022


oznameni_110060832933_c9sannsd3ihsdr6keae0

Číslo jednací: MMFM 71765/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

06.05.2022 Odvolání - Elektronická dražba - nemovité věci - k.ú. Kocurovice, Lučina

Zobrazit podrobnosti

06.05.2022 Dražební vyhláška - nemovité věci - k. ú. Most, 17. 6. 2022


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_04_05_2022_815_signed_

Číslo jednací: MMFM 70934/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

03.05.2022 Dodatek č.1 k podmínkám dot. programu "Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě F-M na rok 2022"


Dodatek č.1 k podmínkám dotačního programu

Číslo jednací: MMFM 68739/2022
Kategorie: Dotační programy
Zobrazit podrobnosti

03.05.2022 Dražební vyhláška - nemovité věci - k.ú. Kocurovice, Lučina 15. 6. 2022


U3181_14_0629_220502143016
U3181_14_0276_210614170214
Odročení elektronické dražby - nem. věci Lučina

Číslo jednací: MMFM 67976/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

29.04.2022 Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021, SmVak


A01_stočné_SmVaK_bez_vlastníků
A01_vodné_SmVaK_bez_vlastníků

Číslo jednací: MMFM 64907/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

28.04.2022 Distep a.s. - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021


mx4112_distep_cz_20220428_115634

Číslo jednací: MMFM 66182/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

27.04.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2022 č. 45 - 53


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 65224/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

25.04.2022 Dražební vyhláška - movité věci, 3. 6. 2022


Dražební_vyhláška_MV_21_4_2022_1530

Číslo jednací: MMFM 62644/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

21.04.2022 Usnesení o odročení dražby - nemovité věci - Raškovice, na neurčito


Usnesení_o_odročení_dražby_2022_04_21_10_25_48
Dražební vyhláška - nemovité věci, Raškovice

Číslo jednací: MMFM 61588/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

11.04.2022 Dražební vyhláška - elektronická dražba - nemovité věci Brušperk, 15. 6. 2022


Dražební_vyhláška_NV_elektronická_dražba_1_kolo_2022_04_11_13_21_23

Číslo jednací: MMFM 56436/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

11.04.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2022 č. 39 - 44


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 56332/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

30.03.2022 Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


Frýdek_Místek
VÝZVA ÚZSVM 2014-2023

Číslo jednací: MMFM 48081/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

30.03.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2022 a závěrečného účtu za rok 2021 - DSO Olešná


DSO_Olešná_oznámení_rozpočet_ZÚ

Číslo jednací: MMFM 48557/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

25.03.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2022 č. 27 - 38


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 47383/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

16.03.2022 Vyvěšení usnesení z 18. zasedání ZMFM 9. 3. 2022


U_18_ZM_2022_03_09_www

Číslo jednací: MMFM 42850/2022
Kategorie: Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
Zobrazit podrobnosti

11.03.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro r. 2022 č. 1 - 40


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM

Číslo jednací: MMFM 40321/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

02.03.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2022 č. 23 - 26


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 34644/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.02.2022 Usnesení o odročení dražby - nemovité věci - Místek 10. 6. 2022

Zobrazit podrobnosti

16.02.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2022 č. 15 - 22


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 26371/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

26.01.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2022 č. 6 - 14


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 14836/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

14.01.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2022 č. 1 - 5


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 7703/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.12.2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022


Oznámení o zveřejnění rozpočtu

Číslo jednací: MMFM 197184/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.12.2021 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěv.organ.zřízených SMFM na rok 2022


Oznámení o zveřejnění rozpočtů příspěvkových organizací

Číslo jednací: MMFM 197156/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.12.2021 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvk.organ. zřízených SMFM na l. 2023-2024


Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu přísp. organizací

Číslo jednací: MMFM 197124/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.12.2021 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM na léta 2023-2024


Oznámění o zveřejnění rozpočtového výhledu

Číslo jednací: MMFM 197037/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

15.12.2021 DSO Olešná - Oznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria


Oznámení_DSO

Číslo jednací: MMFM 194311/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

01.12.2021 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022


oznámení_ceny_2022_VaS

Číslo jednací: MMFM 183503/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

16.09.2021 Odročení dražby - na neurčito, nem. věci, Palkovice


Usnesení_o_odročení_dražby_2021_09_15_13_58_34
Dražební vyhláška, nem. věci, Palkovice

Číslo jednací: MMFM 138075/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

15.09.2021 Opatření obecné povahy 1/2021


MZE_49892_2021_16212
Rozdělovník
OOP_VI_návrh_Priloha_c_1_14_9_2021

Číslo jednací: MMFM 137198/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

26.08.2021 Odročení dražby - podíl na nemovitých věcech, Kaňovice - na neurčito

Zobrazit podrobnosti

29.06.2021 Odročení dražby - nemovité věci - Přerov, na neurčito


1802454129
Dražební vyhláška

Číslo jednací: MMFM 96036/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

18.06.2021 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2020


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu

Číslo jednací: MMFM 90281/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

13.05.2021 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Zobrazit podrobnosti

24.03.2021 Mimořádné opatření č. 1/2021


Mimoradne_opatreni_c_1_2021

Číslo jednací: MMFM 39697/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

17.12.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Olešná


Oznámení_DSO

Číslo jednací: MMFM 174854/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

13.10.2020 Opatření obecné povahy MZe


17110_2020_MZE_16212
Rozdělovník
OOP_cj_17110_2020_Priloha_c_1

Číslo jednací: MMFM 51339/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti