03.12.2021 Vyvěšení informace o konání 17. zasedání ZMFM 15.12.2021


Informace_o_konani_17_ZMFM_ 2021_12_15_www

Číslo jednací: MMFM 187726/2021
Kategorie: Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
Zobrazit podrobnosti

03.12.2021 Pozvánka na zasedání DSO Olešná, 14. 12. 2021


Pozvánka_DSO_Olešná

Číslo jednací: MMFM 187175/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

02.12.2021 Veřejná vyhláška - zpráva o uplatňování ÚP v uplynulém období: Vyhodnocení územního plánu


2021-17038
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Lučina

Číslo jednací: MMFM 183533/2021
Kategorie: Územní plánování
Zobrazit podrobnosti

02.12.2021 Oznámení návrhu stanovení DZ - FM umístění 2 ks DZ B16 v rámci stavby "Úprava cyklostezky v oblasti Olešná ul. Kvapilova, k.ú. Místek"

Zobrazit podrobnosti

01.12.2021 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022


oznámení_ceny_2022_VaS

Číslo jednací: MMFM 183503/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

01.12.2021 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou


3207_2104190803_01

Číslo jednací: MMFM 184710/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

30.11.2021 Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektrické energie č. 110060804472


oznameni_110060804472_c6j0hgkd3ihv4c2tjm90

Číslo jednací: MMFM 185203/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

30.11.2021 č.j. MMFM180651/2021 - Rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení pro stavbu nazvanou "Cyklostezka Brušperk-Fryčovice"


2021-12290
MMFM_180651_2021

Číslo jednací: MMFM 180651/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

30.11.2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMFM na léta 2023-2024


SVR 2023-2024-ke zveřejnění

Číslo jednací: MMFM 184971/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

29.11.2021 Výběrové řízení na místo referenta vodního hospodářství oddělení vodního hospodářství OŽPaZ


VŘ referent vodního hospodářství PRODLOUŽENO

Číslo jednací: MMFM 184618/2021
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

29.11.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 129 - 136


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 184513/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

29.11.2021 Výběrové řízení na místo sociálního pracovníka oddělení sociální práce, odbor sociálních služeb


VŘ - sociální pracovník doba určitá prosinec 2021

Číslo jednací: MMFM 184451/2021
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

26.11.2021 Společné povolení "Rekonstrukce komunikace parc. č. 6114/2 k. ú. Frýdek"


2020-15189
Oprava místní komunikace, k.ú. Hodoňovice

Číslo jednací: MMFM 180168/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

26.11.2021 Oznámení stavebního řízení"Oprava místní komunike od p. Urbiše, k. ú. Kunčičky u Bašky až k podjezdu sil. I/56 u o. Penkaly, k. ú. Hodoňovice"


2021-17255

Číslo jednací: MMFM 183049/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

26.11.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci, 6. 1. 2022, k.ú. Místek


Dražební vyhláška - nemovité věci

Číslo jednací: MMFM 183568/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

26.11.2021 Aukčí vyhláška - elektronická aukce, 15. 12. 2021 - 16. 12. 2021


Aukčí vyhláška

Číslo jednací: MMFM 183587/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

26.11.2021 Zahájení ZŘ - Optimalizace a elektrizace trati OV Kunčice - FM


Info_o_záměru

Číslo jednací: MMFM 183610/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

29.11.2021 Stanovení DZ - FM silnice II/477 ul. Obchodní odstranění 2 ks B20a "70" a provedení nápisu na vozovce

Zobrazit podrobnosti

29.11.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkových organizací zřízených SMFM


Návrh rozpočtu na rok 2022 PO zřízených SMFM (v tis. Kč)

Číslo jednací: MMFM 184370/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

29.11.2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na l. 2023-2024 příspěvkových organizací zřízených SMFM


Návrh SVR na l. 2023-2024 PO zřízených SMFM (v tis. Kč)

Číslo jednací: MMFM 184389/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

25.11.2021 č.j. MMFM 182556/2021,rozhodnutí, změna stavby před dokončením kanalizace Třanovice trasa D a G


g3962201_004

Číslo jednací: MMFM 182556/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

24.11.2021 Veřejná vyhláška


g3960107

Číslo jednací: MMFM 182229/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

23.11.2021 Informace SMFM p záměru pronajmout nebytové prostory


pronájem nebytových prostorN

Číslo jednací: MMFM 181388/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

23.11.2021 Informace SMFM o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě


uzavření dodatkuN - II.
Příloha k záměru uzavřít dodatek

Číslo jednací: MMFM 181382/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

23.11.2021 Rozhodnutí - povolení odstranění stavby: Ohlášení odstranění staveb-Demoliční výměra - objektů objek


2021-16825

Číslo jednací: MMFM 177431/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

22.11.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060804473, 13. 12. 2021


oznameni_110060804473_c6djqvcd3ihv4c2tj7u0

Číslo jednací: MMFM 179806/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

22.11.2021 oznámení o zahájení řízení - změna třidy MK


g3956732

Číslo jednací: MMFM 179810/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

22.11.2021 oznámení o zahájení řízení - změna třidy MK


g3956732(2)

Číslo jednací: MMFM 179900/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

19.11.2021 rozhodnutí - přetřídění pasport MK


g3955307_001

Číslo jednací: MMFM 179632/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

19.11.2021 stavební povolení "Silnice č. III/4733 Pazderna-Žermanice"


2021-14246

Číslo jednací: MMFM 178054/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

19.11.2021 Aukční vyhláška -elektronická aukce - hrobové zařízení, 19. 11. 2021 - 10. 12. 2021


aukční_vyhláška

Číslo jednací: MMFM 179305/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

18.11.2021 č.j. MMFM 175008/2021- Rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení na stavbu nazvanou "Chodník ul. Paskovská, Krmelín"


2021-11937
MMFM_175008_2021

Číslo jednací: MMFM 175008/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

18.11.2021 Ozn. zahájení SŘ+usn. lhůty


g3953855

Číslo jednací: MMFM 175034/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

16.11.2021 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně


Frýdek_Místek
VÝZVA ÚZSVM 2014-2023

Číslo jednací: MMFM 177383/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

15.11.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060794720, 6. 12. 2021, Frýdek


oznameni_110060794720_c690604d3ihv4c2tioe0

Číslo jednací: MMFM 176851/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

15.11.2021 Dražební vyhláška - movité věci, 14. 12. 2021


DC_dražební_vyhláška_MV_elektronická_notář_OKdražby_2021_11_09_01_08

Číslo jednací: MMFM 176661/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

15.11.2021 Dražební vyhláška - osobní automobil Valkwagen Polo, 14. 12. 2021


DC_dražební_vyhláška_MV_elektronická_notář_OKdražby_2021_11_09_12_49

Číslo jednací: MMFM 176659/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

11.11.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 122 - 128


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 175702/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

08.11.2021 Veřejná vyhláška oznamující řízení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Hukvaldy


2017-12221

Číslo jednací: MMFM 170777/2021
Kategorie: Územní plánování
Zobrazit podrobnosti

03.11.2021 Dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech, 9. 12 2021, k.ú. Častrov


Dražební_vyhláška_ele_2021_11_02_12_17

Číslo jednací: MMFM 169188/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

03.11.2021 čj. MMFM 167842/2021 Veřejná vyhláška oznamující projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Domaslavice včetně pokynů pro zpracování Návrhu změny č. 1 Územního plánu Horní Domaslavice

Zobrazit podrobnosti

01.11.2021 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb (změna právní formy podnikání)

Zobrazit podrobnosti

01.11.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 115 - 121


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 167550/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

27.10.2021 Informace SMFM o záměru prodat nemovitosti


prodej nemovitostiN - samostatně Lískovec bod 23
záměr prodat bod č. 23 Lískovec

Číslo jednací: MMFM 166306/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

26.10.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci, 14. 12. 2021 Žermanice


Dražební_vyhláška_nemovitosti_elektronická_dražba_25_10_2021_1044

Číslo jednací: MMFM 164976/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

26.10.2021 Dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech, 14. 1. 2022 Přerov


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_22_10_2021_1506_signed_

Číslo jednací: MMFM 164986/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

25.10.2021 Odročení dražby - nemovité věci, Žabeň - na neurčito

Zobrazit podrobnosti

22.10.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci, 10. 12. 2021 k.ú. Hodoňovice


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_20_10_2021_1317_signed_

Číslo jednací: MMFM 163001/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

13.10.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 105 - 114


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 156828/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

30.09.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 98 - 104


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 146939/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

23.09.2021 Usnesení z 16. zasedání ZMFM ze dne 15. 9. 2021


U_16_ZM_2021_09_15_www

Číslo jednací: MMFM 142724/2021
Kategorie: Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
Zobrazit podrobnosti

20.09.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro r. 2021 č. 46 - 64


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM

Číslo jednací: MMFM 139977/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

16.09.2021 Odročení dražby - na neurčito, nem. věci, Palkovice


Usnesení_o_odročení_dražby_2021_09_15_13_58_34
Dražební vyhláška, nem. věci, Palkovice

Číslo jednací: MMFM 138075/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

15.09.2021 Opatření obecné povahy 1/2021


MZE_49892_2021_16212
Rozdělovník
OOP_VI_návrh_Priloha_c_1_14_9_2021

Číslo jednací: MMFM 137198/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

09.09.2021 Podmínky „Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na soc. služby pro rok 2022


Podmínky dotačního programu pro navazující služby pro rok 2022

Číslo jednací: MMFM 134830/2021
Kategorie: Dotační programy
Zobrazit podrobnosti

08.09.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 96 - 97


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 133828/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

31.08.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 83 - 95


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 129298/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

26.08.2021 Odročení dražby - podíl na nemovitých věcech, Kaňovice - na neurčito

Zobrazit podrobnosti

01.10.2021 Informace SMFM o záměru prodat nebo směnit soubor nemovitých věcí

Zobrazit podrobnosti

21.07.2021 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2021


Oznámení_DSO

Číslo jednací: MMFM 107762/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

21.07.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 79 - 82


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 107456/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

14.07.2021 Odročení dražby - nemovité věci - Lučina, na neurčito


U3181_14_0460_210713101621
Dražební vyhláška - nem.věci Lučina

Číslo jednací: MMFM 102862/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

18.06.2021 Informace SMFM o konání nabídkového licitačního řízení


Dodatek k informaci o konání nabídkového licitačního řízení

Číslo jednací: MMFM 90360/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

02.07.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 71 - 78


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 98570/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

29.06.2021 Odročení dražby - nemovité věci - Přerov, na neurčito


1802454129
Dražební vyhláška

Číslo jednací: MMFM 96036/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

21.06.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro r. 2021 č. 32 - 45


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM

Číslo jednací: MMFM 91140/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.06.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 61 - 70


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 91136/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.06.2021 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2020


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu

Číslo jednací: MMFM 90281/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

26.05.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 49 - 60


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 75784/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

13.05.2021 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Zobrazit podrobnosti

12.05.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 39 - 48


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 67001/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

28.04.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 33 - 38


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 58324/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

14.04.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 28 - 32


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 49868/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

31.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 23 - 27


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 43793/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

29.03.2021 DSO Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021 a závěrečného účtu za rok 2020


Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021 a závěrečného účtu za rok 2020

Číslo jednací: MMFM 42150/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

24.03.2021 Mimořádné opatření č. 1/2021


Mimoradne_opatreni_c_1_2021

Číslo jednací: MMFM 39697/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

17.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro r. 2021 č. 1 - 31


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM

Číslo jednací: MMFM 37220/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

10.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 20 - 22


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 33926/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

23.02.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 16-19


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 26516/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

11.02.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2021 č. 10 - 15


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 20159/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

27.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 4 - 9


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 11495/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

26.01.2021 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021


Statutární_město_Frýdek_Místek

Číslo jednací: MMFM 164682/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

13.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2021 č. 1 - 3


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 4827/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021


Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2021

Číslo jednací: MMFM 176577/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvk.organ. zřízených SMFM na l. 2022-2023


Oznámení o zveřejnění SVR na l. 2022-2023 u přísp.organ. zřizovaných SMFM

Číslo jednací: MMFM 176607/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěv.organ.zřízených SMFM na rok 2021


Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvk.organizací SMFM na rok 2021

Číslo jednací: MMFM 176611/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM na léta 2022-2023


Oznámení o zveřejnění SVR na léta 2022-2023

Číslo jednací: MMFM 176364/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

17.12.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Olešná


Oznámení_DSO

Číslo jednací: MMFM 174854/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

13.10.2020 Opatření obecné povahy MZe


17110_2020_MZE_16212
Rozdělovník
OOP_cj_17110_2020_Priloha_c_1

Číslo jednací: MMFM 51339/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti