Úřední deska

21.01.2020 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 38762/17 - mikroskop - 21.2.2020

Zobrazit podrobnosti

21.01.2020 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 26786/19 - byt Místek - 19.2.2020

Zobrazit podrobnosti

21.01.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 EX 00494/16 - movité věci -.20.2.2020

Zobrazit podrobnosti

21.01.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 DC 00008/19 - Volkswagen Passat - 19.2.2020

Zobrazit podrobnosti

21.01.2020 MMFM 11217/2020 Návrh stanovení DZ - Sviadnov MK ul. Na Drahách umístění zpomalovacího prahu a DZ B20a "30", A7b a V17

Zobrazit podrobnosti

21.01.2020 MMFM 10690/2020 - veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby nazvané "Stavba chodníku Palkovice-Myslík"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM_10690_2020 (93.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

21.01.2020 MMFM 10970/2020 Stanovení DZ - Raškovice umístění SDZ a VDZ v rámci stavby "Parkoviště u společnosti Saft Ferak a.s."

Zobrazit podrobnosti

21.01.2020 MMFM 9905/2020 Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Lučina

Zobrazit podrobnosti

20.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 1-7

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 1-7

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.047 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.01.2020 MMFM 9513/2020-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-Kanalizační řád stokové sítě obce Krmelín - Světlov

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

20-KŘ KRMELÍN-SVĚTLOV z (172.125 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.01.2020 MMFM 8709/2020-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-Kanalizační řád stokové sítě města Paskov

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

20-KŘ z PASKOV (177.500 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.01.2020 MMFM 8809/2020-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-Kanalizační řád stokové sítě města Soběšovice

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

20-KŘ SOBĚŠOVICE z (170.889 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.01.2020 MMFM 9436/2020-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-Kanalizační řád stokové sítě obce Staré Město

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

20-KŘ STARÉ MĚSTO z (171.902 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.01.2020 MMFM 9578/2020-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-Kanalizační řád stokové sítě obce Dobrá

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

20-KŘ DOBRÁ z (172.046 kB)

Zobrazit podrobnosti

16.01.2020 MMFM 8739/2020 Návrh stanovení DZ - Baška MK p.č. 1106 k.ú. Baška odstranění dodatkové tabulky E13 a MK p.č. 1295 k.ú. Baška umístění 2 ks DZ B13 "3,5t" s d.t. E13

Zobrazit podrobnosti

16.01.2020 MMFM 9035/2020 Návrh stanovení DZ - FM MK ul. Na Aleji umístění DZ IP4b a B2

Zobrazit podrobnosti

15.01.2020 MMFM 6571/2020-ROZHODNUTÍ-Změna stavby před jejím dokončením-Veřejná vyhláška-„2. stavba – splašková kanalizace – trasy A a C“

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-S 22368 r (224.258 kB)

Zobrazit podrobnosti

14.01.2020 MMFM 6663/2020 Stanovení PDZ - FM k.ú. Frýdek, k.ú. Místek, k.ú. Lysůvky, k.ú. Zelinkovice, k.ú. Chlebovice, k.ú. Lískovec u F-M, k.ú. Panské Nové Dvory a k.ú. Skalice provádění činností spojených se správou, údržbou, měřením, opravami PK nebo k zaj

Zobrazit podrobnosti

14.01.2020 MMFM 6390/2020 Návrh stanovení DZ - Soběšovice silnice III/4735, MK a VPÚK umístění SDZ a VDZ v rámci stavby "Úpravy centra obce Soběšovice"

Zobrazit podrobnosti

14.01.2020 MMFM 6805/2020 Stanovení DZ - Třanovice MK parc. č. 3230 k.ú. Třanovice změna dopravní značky P4 na P6

Zobrazit podrobnosti

13.01.2020 MMFM 5945/2020 - veřejná vyhláška - Lukasz Marian Wnuk - ustanovení opatrovníka

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Wnuk (189.217 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.01.2020 MMFM 5573/2020-SDĚLENÍ-Veřejná vyhláška-„Chlebovice – Lysůvky – rekonstrukce vodovodu“

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

sdělení vyvěšení na el. desku (180.302 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.01.2020 MMFM 5085/2020-ROZHODNUTÍ-Vodovodní řad pro RD v Pazderně

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

veřejná vyhláška rozhodnutí (269.041 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.01.2020 Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Územního plánu Žabeň formou Opatření obecné povahy č. 1/2019

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

veřejná vyhláška _ÚP Žabeň (370.537 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.01.2020 MMFM 4022/2020 Veřejná vyhláška oznamující zahájení pořízení Změny č. 1 Územním plánu Pražmo zkráceným postupem a oznámení o konání veřejného projednání

Zobrazit podrobnosti

10.01.2020 MMFM 4694/2020 Návrh stanovení DZ - Pazderna MK č. 3 parc. č. 392 v k.ú. Pazderna umístění DZ IZ4a a IZ4b

Zobrazit podrobnosti

10.01.2020 MMFM 5374/2020 Návrh stanovení DZ - FM MK ul. K. H. Máchy odstranění DZ B1 s d.t. E13

Zobrazit podrobnosti

09.01.2020 Výběrové řízení SMFM - finanční referent oddělení účtárny finančního odboru - T: 24.1.2020

Zobrazit podrobnosti

09.01.2020 MMFM 3358/2020 - Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka (158.910 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.01.2020 MMFM 3028/20 Veřejná vyhláška - Společné povolení stavby "Oprava místních komunikací 2C a 3C" na pozemcích parc.č. 269/7 a 436/1 v k.ú. Bukovice u Dobratic

Zobrazit podrobnosti

08.01.2020 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 31249/11 - podíl na nemovitých věcech Bruzovice - 5.2.2020

Zobrazit podrobnosti

08.01.2020 MMFM_S 15658/2019/OVV/Dět - Kišš Ivan - Oznámení - usnesení o ustanovení opatrovníka

~~VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupkové, podle § 25 odst. 1 zákona  č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje,

že usnesení vedené pod SP.ZN. MMFM_ S 15658/2019/OVV/Dět a č.j.: MMFM 2541/2020 o ustanovení opatrovníka osobě, jíž se prokazatelně nedaří doručovat:

Ivan Kišš
narozen 30.08.1986
trvale bytem kpt. Nálepku 598/157, Beluša, Slovensko

a rozhodnutí adresované téže osobě vedené pod č.j.: MMFM 165263/2019

je možno si převzít v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, ulice Politických obětí 2478, II. podlaží, dveře č. 244, kterýkoli pracovní den od 8:00 hodin do 13:00 hodin, případně po předchozí telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou Věrou Dětskou.

Poučení: Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup se písemnost považuje za doručenou.

 


Věra Dětská
referent přestupkového oddělení

veřejná vyhláška (159.671 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.01.2020 MMFM 1484/2020-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-Chlebovice - Lysůvky - rekonstrukce vodovodu

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

OZŘ vyvěšení věřejné vyhlášky (189.794 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.01.2020 Výběrové řízení SMFM - informatik/informatička odboru informačních technlogií - T: 31.1.2020

Zobrazit podrobnosti

07.01.2020 Exekutorský úřad Praha 6 - dražební vyhláška 067 EX 21765/17 - byt Místek - 23.1.2020

Zobrazit podrobnosti

07.01.2020 Nabídka pronájmu nebytových prostor na ul. Radniční, č.p.10, I. NP,k.ú.Frýdek

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

TGM 2322 do 10.02.2020 (307.973 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.01.2020 Nabídka pronájmu nebytových prostor v I. NP objektu č.p. 2322, tř. T.G. Masaryka, k.ú. Frýdek

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

TGM 2322 do 10.02.2020 (307.973 kB)

Zobrazit podrobnosti

06.01.2020 MMFM 257/2020-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-Splašková kanalizace v obci Třanovice – trasy D a G

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

20-S 112 z (194.041 kB)

Zobrazit podrobnosti

06.01.2020 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria

autor: ODBOR PRÁVNÍ

oznámení_DSO (271.707 kB)

Zobrazit podrobnosti

30.12.2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 10539/19 - rodinný dům Frýdek - 29.1.2020

Zobrazit podrobnosti

30.12.2019 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 DC 00016/19 - soubor movitých věcí - 22.1.2020

autor: ODBOR PRÁVNÍ

dražba MV 22.1. (423.088 kB)

Zobrazit podrobnosti

30.12.2019 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 EX 00129/18 - 610 ks brýlové obroučky - 22.1.2020

Zobrazit podrobnosti

23.12.2019 ÚZSVM F-M - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - pozemky Frýdek - 2.1.2020 - 29.1.2020

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2020

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organízací zřízovaných SMFM na léta 2021-2022

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízovaných SMFM na r. 2020

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM pro léta 2021-2022

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 MMFM 193398-2019 Veřejná vyhláška oznamující zahájení pořízení Změny č. 1 ÚP Nižní Lhoty zkráceným postupem a oznámení o konání veřejného projednání

Zobrazit podrobnosti

12.12.2019 Usnesení ze 7. zasedání ZMFM ze dne 4. 12. 2019

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_7_ZM_2019_12_04_www (401 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.12.2019 Zápůjčky z "Fondu rozvoje bydlení" na území statutárního města Frýdek-Místek.

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

1576054682_zapujcka_z_frb (5) (12.649 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.12.2019 MZe ČR - opatření obecné povahy č. 63920/2019-MZE, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č. 18918/2019-MZE ze dne 30.8.2019

Zobrazit podrobnosti

27.11.2019 SmVaK Ostrava - Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2020

Zobrazit podrobnosti

12.11.2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 15337/19 - nemovité věci Dolní Domaslavice - 22.1.2020

Zobrazit podrobnosti

12.11.2019 Policie ČR - Výzva k vyzvednutí skútru značky Yamaha X-Max 250

Zobrazit podrobnosti

24.10.2019 PODMÍNKY PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA ROK 2020

autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY

Dotační program PK SMFM na rok 2020 (159.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

25.09.2019 Policie ČR - dopravní inspektorát F-M - Výzva k vyzvednutí motocyklu Keeway Focus včetně ochranné přilby

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Výzva PČR (306.015 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.09.2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OPS MZe č.j. 18918/2019 (ochrana lesů)

Zobrazit podrobnosti

02.08.2019 Dobrovolný svazek obcí Olešná - oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2019

Zobrazit podrobnosti

06.06.2019 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2018

Zobrazit podrobnosti

13.05.2019 Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona - vyvěšeno od 4.4.2019 do 31.12.2022

Zobrazit podrobnosti

11.12.2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Zobrazit podrobnosti

08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Distep (571.683 kB)

Zobrazit podrobnosti

22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Zobrazit podrobnosti

30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Zobrazit podrobnosti