Archiv

Dotace z Fondu výchovy a vzdělávání na rok 2004

Komise pro výchovu a vzdělávání pracující při Radě města Frýdku-Místku oznamuje všem občanským sdružením, školám a školským zařízením, příspěvkovým organizacím a jiným právním subjektům nezřízeným za účelem podnikání (účelovým zařízením, církvím apod.) pracujícím v oblasti výchovně – vzdělávacích aktivit, v oblasti zájmových aktivit a v oblasti využití volného času dětí a mládeže (včetně středoškolské mládeže), že si mohou požádat o příspěvek z fondu výchovy a vzdělávání pro rok 2004. Podmínky pro zařazení žádostí : - žadatel musí pro svou žádost použít předepsaný tiskopis (obdrží jej na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu ve Frýdku-Místku, Radniční 10, kanc.č. 205 u p. Čechové, tel. 558609214, e-mail : cechova.jana@frydekmistek.cz. Rovněž je možno tyto formuláře stáhnout z www stránek města www.frydekmistek.cz - zprávy odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. - vyplněný tiskopis se všemi náležitostmi musí včas zaslat na Městský úřad F-M - žadatel může žádat příspěvek na jednotlivou akci či aktivitu jen z jednoho fondu města - žadatel nemá vůči Městu Frýdek-Místek žádné dluhy - žadatel provedl řádné vyúčtování případných dříve poskytnutých dotací - fond komise nemůže být jediným finančním zdrojem při realizaci aktivit - finanční prostředky fondu nesmí být použity jako investice Řádně vyplněné formuláře se všemi přílohami je nutno odevzdat nejpozději do 31. 12. 2003 výše uvedenému odboru
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
19.11.2003 10:05
Počet zhlédnutí: 23 690