Archiv

Program regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016 – výzva č. 2

I. Název dotačního programu „Program regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016 – výzva č. 2“ (dále jen „program“).

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace
 Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je statutární město Frýdek-Místek (dále jen „město“), Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643.

III. Dotační titul programu
 Program je určen na podporu obnovy objektů s historickou nebo historizující fasádou, nacházejících se na území statutárního města Frýdku-Místku mimo Městské památkové zóny, nezapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Předpokládá se podpora zejména objektů zahrnutých do „Pasportizace potenciálně architektonicky a urbanisticky cenných staveb ve Frýdku-Místku“ (příloha č. 6), není to však podmínkou poskytnutí dotace.

MM F-M
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU
19.05.2016 09:49
(Aktualizováno: 19.5.2016 09:52)
Počet zhlédnutí: 3 751