Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska16.10.2018 MMFM 150653/2018 - veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - dodatek na změnu umístění stavby "Novostavba tělocvičny ZŠ Paskov, ul. Kirilovova"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM_150653_2018 (16.224 kB)

Zobrazit podrobnosti

16.10.2018 Výběrové řízení SMFM - zaměstnanec pro výkon přestupkové agendy odboru dopravy a silničního hospodářství - T: 9.11.2018


16.10.2018 MMFM 150573/2018 Stanovení PDZ - Vyšní Lhoty silnice III/4774 a MK uzavírtka místní komunikace výkopové práce za účelem výstavby vodovodu a napojení na řad


16.10.2018 MMFM 151165/2018 Stanovení DZ - Dobrá umístění SDZ a VDZ v rámci stavby "Rekonstrukce a výstavba zpevněných ploch kolem budovy Obecního úřadu Dobrá"


16.10.2018 MMFM 151193/2018 Stanovení DZ - Kaňovice umístění DZ v rámci stavby nové stezky pro chodce a cyklisty


16.10.2018 MMFM 149695/2018 veřejná vyhláška - rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace - k.ú. Lískovec u FM


16.10.2018 MMFM 150041/2018 veřejná vyhláška - rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace - k.ú. Skalice u FM


16.10.2018 MMFM 150053/2018 veřejná vyhláška - rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace - k.ú. Místek


15.10.2018 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 05184/18 - movitá věc - 16.11.2018


15.10.2018 Exekutorský úřad Ostrava - dražební vyhláška 069 EX 3426/11 - podíl na nemovitých věcech Skalice - 15.11.2018


12.10.2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí


12.10.2018 Exekutorský úřad Olomouc - dražební vyhláška 164 EX 3695/17 - podíl na nemovitých věcech Kaňovice - T: 12.11.2018


12.10.2018 MMFM 148716/2018 Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Nošovice

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška (908.697 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.10.2018 MMFM 148233/2018-ROZHODNUTÍ-Veřejná vyhláška-„Palkovice – dostavba kanalizace, IV. etapa (stoka P3, P5a, P34, P32a, výtlak PV7)

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

18-S 9567 spol r (174.532 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.10.2018 MMFM OVV - Kováčová Zuzana - rozhodnutí

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:


SP. ZN. MMFM_S 13020/2018/OVV/Mach                                                            EO-112
- Rozhodnutí ze dne 10. října 2018

adresovaná:      Zuzana  K O V Á Č O V Á  (1973)
                         Frýdek-Místek, Vítězslava Nezvala 738


je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2580984_(2580984) (82.923 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.10.2018 MMFM 136082/2018 - veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby nazvané jako Sportovní zařízení Žabeň a mateřská škola v k.ú. Žabeň


11.10.2018 MMFM 148867/2018 Návrh stanovení DZ - Dobratice MK č. 15c umístění DZ B4 "3,5t" s d.t. MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU


10.10.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 218-232


10.10.2018 MMFM 147439/2018 veřejná vyhláška - oznámení zahájení správního řízení o vyřazení pozemní komunikace z kategorie místní komunikace

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

oznámení o vyřazení PK z kategorie MK (1.138 MB)

Zobrazit podrobnosti

09.10.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru prodat nemovitosti


09.10.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitosti


09.10.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru uzavřít dodatky ke smlouvám

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

uzavření dodatku (435.816 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.10.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nebytové prostory


09.10.2018 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na 1. čtvrtletí roku 2019


09.10.2018 ÚZSVM F-M - oznámení o výběrovém řízení s aukcí - byt Frýdek - T: 7.11.2018


09.10.2018 MMFM 146957/2018 Stanovení PDZ - Sedliště silnice II/473, III/4731 a MK provádění stavebních prací v souvislosti s realizací stavby "Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na II/473, II. etapa"


08.10.2018 MMFM 145528/2018 Stanovení DZ - FM silnice III/48411 ul. Ostravská změna DZ B28 na B29 a doplnění B29


08.10.2018 MMFM 145587/2018 Stanovení DZ - FM MK ul. Riegrova a ul. Spořilov umístění DZ pro zajištění bezpečnosti účastníků provozu na PK


08.10.2018 MMFM 144727/2018-ROZHODNUTÍ-Veřejná vyhláška-Rozšíření vodovodu v obci Baška – lokalita Lísek

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

18-S 13398 spol r (165.877 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.10.2018 MMFM 145658/2018 Stanovení DZ - Žabeň VPÚK A70 - dopravní napojení silnice III/4845 se silnicí III/48411umístění dopravní značky B28 s d.t. E8a a E8c a symbolem NA


08.10.2018 MMFM 145715/2018 Stanovení DZ - Žermanice MK umístění DZ P4 a IP10a


08.10.2018 MMFM 145712/2018 Stanovení DZ - Žermanice silnice III/4737 přemístění DZ IZ4a a IZ4b směr obec Lučina


06.10.2018 Výsledky komunálních voleb - 5. - 6. 10. 2018


04.10.2018 Exekutorský úřad F-M - odročení dražby 143 EX 00220/18 - nemovité věci Chlebovice - z 3.10.2018 na 5.11.2018


04.10.2018 MMFM 144924/2018 Stanovení DZ - FM VPÚK parc. č. 3094/1 v k.ú. Místek umístění P6 a červených směrových sloupků Z11g v rámci stavby "Radové rodinné domy, lokalita Hliník"


04.10.2018 MMFM 144207/2018, veřejná vyhláška - usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby


04.10.2018 MMFM 143661/2018-ROZHODNUTÍ-Veřejná vyhláška-„Kanalizace a ČOV Řepiště, 6. etapa“

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

18-S 14588 r (138.205 kB)

Zobrazit podrobnosti

04.10.2018 MMFM 142925/2018, veřejná vyhláška - usnesení o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby "Oprava místních komunikací" Žabeň

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 142925-2018 (52.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

03.10.2018 Výběrové řízení SMFM - terénní sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociální péče - T: 31.10.2018


02.10.2018 Záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout nebytový prostor - garáž v objektu č.p. 146, ul. 17. listopadu, k.ú. Místek - T: 05.11.2018

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

garáž - 17. listopadu II. (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.10.2018 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Frýdek, Místek, Panské Nové Dvory, Lískovec, Skalice


02.10.2018 Nabídkové licitační řízení na automobilovou cisternu LIAZ 18.29 XA CAS K 25 - T: 5.11.2018


01.10.2018 Podmínky "Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2019"


27.09.2018 Podmínky "Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2019"


27.09.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 212-217


24.09.2018 Exekutorský úřad Ostrava - dražební vyhláška 069 EX 199/17 - byt Místek - 25.10.2018


20.09.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2018


19.09.2018 Exekutorský úřad F-M - odročení dražby 143 EX 00752/17 - nemovité věc Horní Domaslavice - na 24.10.2018 (původní termín 19.9.2018)


18.09.2018 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 21212/18 - Ford Focus - 19.10.2018


12.09.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 190-211


12.09.2018 Podmínky dotačního programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2019

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program_fasády_2019_výzva (26.559 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.09.2018 Podmínky dotačního programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2019

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program regenerace 2019_podmínky (25.388 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.09.2018 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů


03.09.2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb MUDr. Carbol - změna právní formy na s.r.o.


03.09.2018 Exekutorský úřad F-m - dražební vyhláška 143 EX 00220/18 - nemovité věci Chlebovice - 3.10.2018


03.09.2018 Podmínky dotačního programu "Podpora a rozvoje kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2019


03.09.2018 Podmínky dotačního programu "Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2019"


03.09.2018 Podmínky dotačního programu "Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2019"


23.08.2018 Usnesení z 24. zasedání ZMFM ze dne 20. 8. 2018

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_24_ZM_2018_08_20_www (270 kB)

Zobrazit podrobnosti

21.08.2018 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 EX 00752/17 - nemovité věci v k.ú. Horní Domaslavice - 19.9.2018 - odročeno na 24.10.2018


20.08.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 55-67


20.08.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 187-189


09.08.2018 Podmínky "Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2019"


08.08.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 166-186


12.07.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 155-165


12.07.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 77-154


13.06.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 67-76


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 53-66


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 54


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SMFM za rok 2017


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 39-53


17.05.2018 MMFM 62245/2018 Oprava povrchu silnice II/4735A žermanice - Lučina (hráz)


03.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 46 - 52


20.04.2018 Policie ČR - Vyhlášení popisu věcí KRPT-209662-136/TČ-2017


11.04.2018 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. pololetí roku 2018


11.04.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 37 - 45


05.04.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2018 a závěrečného účtu za rok 2017


04.04.2018 Zeměměřický úřad Praha - Oznámení provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území statutárního města Frýdek-Místek v období od 9. dubna do 15. prosince 2018


21.03.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 29 - 36


05.03.2018 Usnesení z 22. zasedání ZMFM ze dne 26. 2. 2018

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_22_ZM_2018_02_26_web (437 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 1 - 38


20.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 16 - 23


12.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 12 - 15


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2017 č. 202 - 208


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018


11.01.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2016


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na léta 2019-2020


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na rok 2018


14.12.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 a pravidel rozpočtového provizoria


08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu statutárního města Frýdku-Místku pro r. 2019-2020


08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2018


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


12.01.2010 Seznam obcí, pro které SMFM vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

 

20100112 (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
11.93 °C
7.77 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)