Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska15.02.2019 ÚZSVM F-M - 10 aukčních vyhlášek - 10 ks pneumatik - T: 11.3.2019


15.02.2019 MMFM 20442/2019 veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby REKO MS Frýdek-Místek, K Hájku+2 - GasNet, s.r.o.


14.02.2019 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru prodat nemovitosti


14.02.2019 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitosti


14.02.2019 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru vypůjčit části nemovitostí


14.02.2019 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nebytové prostory


14.02.2019 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru uzavřít dodatky ke smlouvám

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

uzavření dodatkuN - II. (437.732 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.02.2019 MMFM OVV - SP.ZN. MMFM_S 21925/2018/OVV/VelP a SP.ZN. MMFM_S 21229/2018/OVV/VelP Usnesení o ustanovení opatrovníka osobě Bohdan Tyschenko

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupkové, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem – Usnesení o ustanovení opatrovníka osobě Bohdan Tyschenko, nar. 05.06.1978, st. přísl. Ukrajina, jíž se prokazatelně nedaří doručovat:

pod SP. ZN. MMFM_S 21925/2018/OVV/VelP a SP. ZN. MMFM_S 21229/2018/OVV/VelP  ze dne 12.02.2019 

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupkové, kancelář č. 245 u p. Ing. Petry Veličkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť pobyt adresáta není znám. 

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Ing. Petra Veličková
vedoucí přestupkového oddělení

259AA572 (90.257 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.02.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 17 - 22


13.02.2019 MMFM 23001/2019 – Veřejná vyhláška – sdělení o zpracování návrhu změny č. 2 Územního plánu Dolní Domaslavice


12.02.2019 Pozvánka na schůzi valné hromady Honebního společenstva Sedliště-Frýdek - 22.3.2019 - chata mysliveckého spolku v Sedlištích


12.02.2019 Finanční úřad F-M - veřejná vyhláška - MARVEL REAL ESTADE LTD.


12.02.2019 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 00336/18 - nemovité věci Chlebovice - 8.3.2019


12.02.2019 Exekutorský úřad Litoměřice - dražební vyhláška 124 EX 22779/11 - podíl na nemovitých věcech Oldřichovice - 13.3.2019


11.02.2019 MMFM 13889/2019 - veřejná vyhláška - společné povolení pro stavbu nazvanou "Rekonstrukce objektu AMC GASTRONOM CZ, s.r.o., nástavba a stavební úpravy" na p.p.1085/124, 1085/123, 1085/136, 1085/127, 1085/126, 1085/125, 1085/138 v k.ú. Frýdek


08.02.2019 Nabídkové licitační řízení na osobní automobil ŠKODA OCTAVIA KOMBI CLASSIC LPG 1.6 - T: 20.03.2019


07.02.2019 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 DC 00001/19 - osobní automobil Škada Fabia - 7.3.2019


07.02.2019 MMFM 21035/2019 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace, k.ú. Skalice


07.02.2019 MMFM 18143/2019-ROZHODNUTÍ-Veřejná vyhláška-Splašková kanalizace v obci Třanovice – trasy D a G

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

18-S 12522 r (99.983 kB)

Zobrazit podrobnosti

06.02.2019 Exekutorský úřad Klatovy - dražební vyhláška 120 EX 11865/16 - byt Frýdek - 6.3.2019


06.02.2019 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 139 EX 04442/16 - movité věci - 4.3.2019


06.02.2019 Exekutorský úřad F-M - výzva nájemcům, pachtýřům - byt v bytovém domě Místek, č.p. 1878


06.02.2019 MMFM OVV - Morysová Renata - zrušení údaje o místu trvalého pobytu

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

SP. ZN. MMFM_S 800/2019/OVV/Mach                                                                  EO-8

- Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne
09.01.2019
- Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 04.02.2019
- Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 04.02.2019

adresovaná:      Renata  M O R Y S O V Á         (1973)
                         Frýdek-Místek, Jaroslava Haška 1663

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2684572_(2684572)_002 (86.583 kB)

Zobrazit podrobnosti

04.02.2019 MMFM 12076/2019 - veřejná vyhláška - stavební povolení pro stavbu nazvanou jako "Realizace SZ navržených v KoPˇU Brušperk - I. etapa" na pozemku parcelní číslo 1361, 3015, 3018, 3033, 3034, 3160, 3165, 3219, 3241, 3242, 3279, 3280 v k. ú. Brušperk


04.02.2019 MMFM 15534/2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou "Obec Sedliště, nové autobusové zastávky" na pozemcích st.p.č. 422, p.č. 101/2, 109/2, 225/4, 743/5, 743/7, 1517/1, 1528/1, 1531/1 v k.


01.02.2019 MMFM 17655/2019 veřejná vyhláška - Veronika Průková


31.01.2019 MMFM 15536/2019-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

veř. vyhláška-g2678546_(2678546)_003 (89.071 kB)

Zobrazit podrobnosti

31.01.2019 MMFM 16707/2019 veřejná vyhláška - rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace


31.01.2019 MMFM 16485/2019 Návrh stanovení DZ - Horní Domaslavice vyznačení stezky pro chodce na části nově vybudovaného chodníku u kostela


31.01.2019 MMFM 16522/2019 Návrh stanovení DZ - Sviadnov silnice III/48411 a MK ul. Ke Splavu a Na Závodí umístění SDZ a VDZ v rámci stavby "Přechod pro chodce, chodníkové plochy, BUS zastávky a parkoviště Sviadnov"


31.01.2019 MMFM 16615/2019 veřejná vyhláška - rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace


30.01.2019 Výběrové řízení SMFM - terénní sociální pracovník - odborný referent pro náhradní rodinnou péči oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociální péče - T: 15.2.2019


30.01.2019 Výběrové řízení SMFM - terénní sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociální péče - T: 15.2.2019


30.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 271


30.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 9 - 16


29.01.2019 Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam za rok 2018 - místní poplatek za komunální odpoad - písmeno M


29.01.2019 Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam za rok 2018 - místní poplatek za komunální odpoad - písmeno K - L


29.01.2019 Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam za rok 2018 - místní poplatek za komunální odpoad - písmeno A - Ď


29.01.2019 Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam za rok 2018 - místní poplatek za komunální odpoad - písmeno S - Š


29.01.2019 Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam za rok 2018 - místní poplatek za komunální odpoad - písmeno N - Ř


29.01.2019 Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam za rok 2018 - místní poplatek za komunální odpoad - písmeno E - J


29.01.2019 Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam za rok 2018 - místní poplatek za komunální odpoad - dle § 12 zákona o místních poplatcích (nezletilé děti)


29.01.2019 Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam za rok 2018 - místní poplatek za komunální odpoad - písmeno T - Ž


29.01.2019 Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam za rok 2018 - místní poplatek ze psů


28.01.2019 Usnesení z 3. zasedání ZMFM ze dne 22. 1. 2019

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_3_ZM_2019_01_22 (72 kB)

Zobrazit podrobnosti

25.01.2019 Město Příbor - Oznámení o konání veřejného licitačního řízení - 35 pozemků určených pro výstavbu rodinných domů - 4.3.2019 a 5.3.2019


25.01.2019 Exekutorský úřad F-M - výzva nájemcům, pachtýřům - byt Lískovec


21.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 1 - 8


17.01.2019 Výběrové řízení SMFM - účetní oddělení správy budov odboru správy obecního majetku - T: 22.2.2019


16.01.2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 05184/18 - movité věci- 15.2.2019


16.01.2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 30558/18 - movité věci- 15.2.2019


15.01.2019 Vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-Místek - T: 15.2.2019


15.01.2019 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na 2. čtvrtletí roku 2019


11.01.2019 MMFM 3396/2019-Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků-odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v k.ú. Místek

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

eps Upozornění veřejnosti 01_2019 (1.685 MB)

Zobrazit podrobnosti

20.12.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených SMFM na léta 2020-2021


20.12.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízených SMFM na rok 2019


19.12.2018 Podmínky Programu prevence kriminality statutárního města Frýdek-Místek na rok 2019


19.12.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2018 a pravidel rozpočtového provizoria


18.12.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM pro léta 2020-2021


18.12.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2019


11.12.2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí


09.10.2018 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na 1. čtvrtletí roku 2019


20.09.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2018


17.05.2018 MMFM 62245/2018 Oprava povrchu silnice II/4735A žermanice - Lučina (hráz)


03.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 46 - 52


05.04.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2018 a závěrečného účtu za rok 2017


14.12.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 a pravidel rozpočtového provizoria


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


12.01.2010 Seznam obcí, pro které SMFM vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

 

20100112 (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
0.37 °C
-1.71 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)