Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska20.06.2019 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření moru včelího plodu


20.06.2019 MMFM 96698/2019 Stanovení PDZ - Paskov silnice III/4794 a MK ul. Místecká a ul. Nádražní a lokalita za kinem konání akce "Paskovská pouť 2019"


20.06.2019 MMFM 96657/2019 Stanovení PDZ - Paskov silnice III/48411 a MK ul. Kirilovova a ul. Čs. lesů stavební práce v rámci realizace stavby "Místo pro přecházení na silnici III/4848 u zastávky Paskov u hřbitova"


20.06.2019 Návrh stanovení DZ - Palkovice silnice III/4848 přemístění DZ IZ4a a IZ4b a umístění P2


20.06.2019 MMFM 96557/2019 Stanovení PDZ - FM Lískovec MK provádění opravy mostu M-2 přes potok Podšajarka (u domu čp. 423)


20.06.2019 MMFM 96295/2019 Stanovení PDZ - Dobrá MK parc. č. 2251/1 a 2258/1 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku výkopové práce k napojení plynovodní přípojky k RD


20.06.2019 Výběrové řízení SMFM - vedoucí odboru správy obecního majetku - T: 23.8.2019


20.06.2019 MMFM OVV- SP. ZN. MMFM_S 5638/2019/OVV/VelP - zahájení řízení o zabrání věci neznámého vlastníka

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupkové, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem – rozhodnutí o zabrání věci neznámého vlastníka

pod SP. ZN. MMFM_S 5638/2019/OVV/VelP

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Politických obětí 2478, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupkové, kancelář č. 245 u p. Ing. Petry Veličkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť pobyt adresáta není znám. 

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Ing. Petra Veličková
vedoucí přestupkového oddělení

 

772B50A (89.044 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.06.2019 Výběrové řízení SMFM - referent stavebního úřádu - ZMĚNA TERMÍNU PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK - 11.7.2019


19.06.2019 MMFM 95550/2019 Stanovení PDZ - FM MK ul. Riegrova a ul. Pionýrů provádění výkopových a montážních prací v rámci stavby "Rekonstrukce a oprava kanalizace ul. Riegrova, Frýdek-Místek"


18.06.2019 MMFM 94617/2019 Stanovení PDZ - FM MK ul. Černá cesta provádění výkopových prací za účelem napojení kanalizační přípojky k RD


17.06.2019 Výběrové řízení SMFM - informatik - T: 8.7.2019


17.06.2019 Výběrové řízení SMFM - sociální pracovník (veřejný opatrovník) - T: 15.7.2019


14.06.2019 MMFM OVV - Habán Roman - rozhodnutí

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:


SP. ZN. MMFM_S 9542/2019/OVV/Mach                                                            EO-82
- Rozhodnutí ze dne 12. června 2019


adresovaná:      Roman  H A B Á N   (1975)
                         Frýdek-Místek, Skalice 152


je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2804891 (83.003 kB)

Zobrazit podrobnosti

14.06.2019 MMFM - Studený Pavel - rozhodnutí

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:


SP. ZN. MMFM_S 9544/2019/OVV/Mach                                                            EO-83
- Rozhodnutí ze dne 12. června 2019


adresovaná:      Pavel  S T U D E N Ý    (1991)
                         Frýdek-Místek, Skalice 152


je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2804891 (89.232 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.06.2019 Nařízení města č. 3/2019, kterým se mění nařízení města č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád


13.06.2019 MMFM 92089/2019 Veřejná vyhláška - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje rozhodnutí o umístění stavby a změnu stavby před dokončením stavby "Přístavba a rekonstrukce základní školy Baška včetně výstavby tělocvičny"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

opatření - informace o návrhu VPS (35.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.06.2019 MMFM 92150/2019, veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Výtah obecního úřadu Kozlovice

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 92150-2019 (36 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.06.2019 Usnesení z 5. zasedání ZMFM ze dne 5. 6. 2019

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_5_ZM_2019_06_05_www (245.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.06.2019 MMFM 71547/2019 Stavební povolení pro stavbu nazvanou "Opravy komunikací v obci Dobrá 2017-2018, Stavba č. 9 - Oprava místní komunikace č. 4c, 6c a 12c v katastrálním území Dobrá u Frýdku-Místku"


12.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 92 - 97


11.06.2019 Nařízení města č. 2/2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov


11.06.2019 Řád veřejných pohřebišť


11.06.2019 MMFM 90153/2019-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-Kanalizační řád stokové sítě obce Krmelín – dodatek „Kanalizace Krmelín-II.etapa“

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-S 11277 KŘ z (97.055 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.06.2019 MMFM 89657/2019-ROZHODNUTÍ-Veřejná vyhláška-Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 3

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-S 7702 r (158.298 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.06.2019 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 139 EX 08401/15 - podíl na nemovitých věcech v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - 16.7.2019


10.06.2019 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 139 EX 19630/18 - movité věci - 8.7.2019


10.06.2019 MMFM 62680/2019-ROZHODNUTÍ-Veřejná vyhláška-Vrtaná studna a vodovodní přípojka u stávající RCH č.ev. 527

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Rozhodnutí._RTF (172.592 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.06.2019 MMFM 88464/2019-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-Baška-Hodoňovice – rekonstrukce vodovodu

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-S 11040 z (104.095 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.06.2019 MMFM OVV - Meszlenyi Dana - rozhodnutí

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:


SP. ZN. MMFM_S 8658/2019/OVV/Mach                                                            EO-62
- Rozhodnutí ze dne 6. června 2019


adresovaná:      Dana  M E S Z L E N Y I              (1973)
                         Frýdek-Místek, Bruzovská 1802


je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2799201 (83.077 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.06.2019 Výběrové řízení SMFM - vedoucí organizačního oddělení odboru kancelář primátora - T: 24.6.2019


07.06.2019 MMFM 88927/2019 Zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na ÚK - Nižní Lhoty VPÚK parc. č. 231/3 k.ú. Nižní Lhoty


06.06.2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu


06.06.2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2005 Řád veřejných pohřebišť


06.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2019 č. 48 - 65


06.06.2019 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2018


06.06.2019 MMFM 88014-2019 - veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka a uložení písemností


05.06.2019 Nařízení města č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád


05.06.2019 MMFM 86334/2019 - veřejná vyhláška ODaSH Tomasz Edward Gajda


05.06.2019 MMFM 71010/2019 "Oprava silnice II/474 Hnojník - Třanovice" (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1098, 1099, 1540/1, 1541, 1542, 1543, 1566 v katastrálním území Hnojník, parc. č. 3646/1, 3660, 3693, 3694, 3695 v katastrálním území Třanovice

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

SP Oprava silnice II_ 474 Hnojník_Třanovice (142.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

05.06.2019 MMFM 86696/2019-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-Staré Město, kanalizace – ul. Lazecká, Pod Hůrkama

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-S 21373 spol z (107.437 kB)

Zobrazit podrobnosti

05.06.2019 Výběrové řízení SMFM - referent stavebního úřadu - T: 20.6.2019


05.06.2019 Výběrové řízení SMFM - tiskový referent odboru kancelář primátora - T: 20.6.2019


04.06.2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 44754/18 - byt Místek - 3.7.2019


04.06.2019 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Středisko volného času Klíč Frýdek-Místek - T: 26.6.2019


03.06.2019 1. Pohledávková s.r.o. Krnov - dražební vyhláška č. 551/2019-3 - Soubor pohledávek insolvenčního dlužníka LIJA a.s. - 1.7.2019


03.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 77 - 91


27.05.2019 Výběrové řízení SMFM - energetik oddělení správy budov odboru správy obecního majetku - ZMĚNA TERMÍNU PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK - 20.6.2019


16.05.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 70 - 76


16.05.2019 MMFM 74715/2019-VÝZVA K VYJÁDŘENÍ-Rekonstrukce přivaděče DN 500 Chlebovice – Staříč – Stará Bělá


13.05.2019 Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona - vyvěšeno od 4.4.2019 do 31.12.2022


06.05.2019 Výběrové řízení SMFM - energetik oddělení správy budov odboru správy obecního majetku - T: 27.5.2019


03.05.2019 MMFM 65037/2019 - veřejná vyhláška - sdělení o zpracování Návrhu změny č. 3 Územního plánu Sviadnov

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25319042612540 (642.826 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.05.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 58 - 69


23.04.2019 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2019 a závěrečního účtu za rok 2018


10.04.2019 Podmínky dotačního programu na pořízení hybridních automobilů na rok 2019

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program_hybridy_2019_podmínky (42.116 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.04.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 52 - 57


08.04.2019 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na 2. pololetí roku 2019


27.03.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 41 - 51


13.03.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 31 - 40


08.03.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2019 č. 1 - 47


27.02.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 23 - 30


18.02.2019 Policie ČR, územní odbor F-M - vyhlášení popisu věcí - ochranná přilba na kolo


13.02.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 17 - 22


30.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 9 - 16


30.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 271


21.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 1 - 8


15.01.2019 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na 2. čtvrtletí roku 2019


20.12.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených SMFM na léta 2020-2021


20.12.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízených SMFM na rok 2019


19.12.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2018 a pravidel rozpočtového provizoria


18.12.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2019


18.12.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM pro léta 2020-2021


11.12.2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí


20.09.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2018


14.12.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 a pravidel rozpočtového provizoria


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
14.1 °C
20.63 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)