Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska06.12.2019 Návrh 4. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2019 prováděné zastupitelsvem města formou rozpočtových opatření č. 84 - 119


05.12.2019 MMFM 186673/2019-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice, 2. stavba – splašková kanalizace – trasy A a C

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-S 22368 z (200.972 kB)

Zobrazit podrobnosti

05.12.2019 MMFM 181297/2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR, první úsek cyklostezky F-M-Baška, lávka u železniční stanice

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR (105 kB)

Zobrazit podrobnosti

04.12.2019 MMFM 183822/2019 - Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Domaslavice

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25310022408530 (1012.122 kB)

Zobrazit podrobnosti

04.12.2019 Exekutorský úřad F-M - odročení dražby 142 EX 00073/19 - byt Frýdek - 17.4.2019


04.12.2019 MMFM 185274/2019 - veřejná vyhláška - Lukáš Jurík


04.12.2019 MMFM 181663/2019 veřejná vyhláška - rozhodnutí o dočasné změně ve využití území na pozemcích parc. č. 2267/1, parc. č. 2267/7 a parc. č. 2267/32 v katastrálním území Staříč.


04.12.2019 MMFM 185541/2019-ROZHODNUTÍ-Veřejná vyhláška-Vodovod Oblesky – Vyšní Lhoty

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-S 21202 r (251.572 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.12.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na l. 2021-2022 příspěvkových organizací zřizovaných SMFM

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na l. 2021-2022 příspěvkových organizací zřizovaných SMFM

Návrh SVR PO na l. 2021-2022 (15.669 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.12.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací zřizovaných SMFM


29.11.2019 Nabídka pronájmu nebytových prostor na ul. Radniční, č.p.10, I. NP,k.ú.Frýdek

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

Radniční 10, do 6.1.2020 (48.654 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.11.2019 Nařízení města č. 7/2019 o stanovení maximálních cen jízdného v městké hromadné dopravě na území statutárního města Frýdek-Místek


27.11.2019 SmVaK Ostrava - Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2020


27.11.2019 MMFM 182949/2019 Stanovení DZ - FM MK ul. Revoluční (parc. č. 3453/1 k.ú. Frýdek) umístění B4 (nad 12 tun) s d.t. MIMO ZÁSOBOVÁNÍ


27.11.2019 MMFM 179925/2019-ROZHODNUTÍ-Veřejná vyhláška-Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-S 18931 r (178.716 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.11.2019 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Pozvánka na zasdání zástupců členských obcí - 9.12.2019 - MMFM


27.11.2019 MMFM 182893/2019 veřejná vyhláška - rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace


26.11.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 187-193


26.11.2019 MMFM 180096/2019-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-stavba vodního díla na pozemku parc. č. 60/20 v k. ú. Kocurovice, obec Lučina

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Oznámení-rozhodnutí (162.727 kB)

Zobrazit podrobnosti

22.11.2019 MMFM 178667/2019-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-Vodovodní řad pro RD v Pazderně


21.11.2019 MMFM 177864/2019 - veřejná vyhláška - vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí č.j.: MMFM 140443/2019 ze dne 15.10.2019, kterým povolil stavbu nazvanou "Zřízení tepelného čerpadla pro bytový dům na ul. Novodvorská č.p. 3064, Frýdek-Místek"


21.11.2019 1. Pohledávková s.r.o. Krnov - dražební vyhláška 604/2019 - soubor pohledávek LIJA a.s. - 19.12.2019


21.11.2019 MMFM 179301/2019 Návrh stanovení DZ - Třanovice MK parc. č. 3230 k.ú. Třanovice změna dopravní značky P4 na P6


21.11.2019 MMFM 179080/2019 Stanovení PDZ - Paskov konání akce "Vánoční jarmark 2019"


18.11.2019 MMFM 176587/2019 - Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Hukvaldy za uplynulé období (2015-2019)


15.11.2019 Dotační program na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2020


14.11.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 181 - 186


12.11.2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 15337/19 - nemovité věci Dolní Domaslavice - 22.1.2020


12.11.2019 Policie ČR - Výzva k vyzvednutí skútru značky Yamaha X-Max 250


12.11.2019 Exekutorský úřad Břeclav - dražební vyhláška 160 EX 2587/14 - nemovité věci Kaňovice - 8.1.2020


12.11.2019 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 EX 00530/18 - movité věci - 10.12.2019


06.11.2019 Exekutorský úřad F-M - výzva nájemcům, pachtýřům 142 EX 01790/17 - KIM´S TRAGENCY


04.11.2019 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 DC 00020/19 - nemovité věci Místek - 17.1.2020


04.11.2019 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 EX 00490/19 - nemovité věci Horní Tošanovice - 11.12.2019


29.10.2019 MMFM 162522/2019 Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o vydání Změny č. 3 Územního plánu Sviadnov formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání


24.10.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 173 - 180


24.10.2019 PODMÍNKY PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA ROK 2020

autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY

Dotační program PK SMFM na rok 2020 (159.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

21.10.2019 MMFM 160035/2019 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení pořízení Změny č. 5 Územního plánu Frýdku-Místku zkráceným postupem a oznámení o konání veřejného projednání

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

veřej,vyhl. (87.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.10.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 168 - 172


09.10.2019 PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA POŘÍZENÍ HYBRIDNÍCH AUTOMOBILŮ NA ROK 2020

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program_hybridy_2020_podmínky (43.790 kB)

Zobrazit podrobnosti

26.09.2019 Podmínky "Programu na podporu a sozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2020"


26.09.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 155 - 167


25.09.2019 Policie ČR - dopravní inspektorát F-M - Výzva k vyzvednutí motocyklu Keeway Focus včetně ochranné přilby


25.09.2019 Podmínky dotačního programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2020

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program regenerace 2020_podmínky (41.676 kB)

Zobrazit podrobnosti

25.09.2019 Podmínky dotačního programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2020

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program_fasády_2020_podmínky (42.298 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.09.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 146


12.09.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 147 - 154


12.09.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2019 č. 66 - 83


12.09.2019 Usnesení z 6. zasedání ZMFM ze dne 4. 9. 2019

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_6_ZM_2019_09_04_web (281.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.09.2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OPS MZe č.j. 18918/2019 (ochrana lesů)


22.08.2019 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 00073/19 - podíl na nemovitých věcech Frýdek - 6.12.2019


19.08.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 122 - 145


02.08.2019 Dobrovolný svazek obcí Olešná - oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2019


25.07.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 107 - 121


28.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 98 - 106


12.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 92 - 97


06.06.2019 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2018


06.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2019 č. 48 - 65


03.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 77 - 91


16.05.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 70 - 76


13.05.2019 Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona - vyvěšeno od 4.4.2019 do 31.12.2022


02.05.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 58 - 69


10.04.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 52 - 57


08.04.2019 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na 2. pololetí roku 2019


27.03.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 41 - 51


13.03.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 31 - 40


08.03.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2019 č. 1 - 47


27.02.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 23 - 30


13.02.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 17 - 22


30.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 271


30.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 9 - 16


21.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 1 - 8


20.12.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených SMFM na léta 2020-2021


20.12.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízených SMFM na rok 2019


18.12.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2019


18.12.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM pro léta 2020-2021


11.12.2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí


14.12.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 a pravidel rozpočtového provizoria


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
2.59 °C
6.16 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)