Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska18.04.2019 MMFM 62097/2019 Stanovení PDZ - FM silnice I/48, II/648, II/473 a MK ul. Rovenská, ul. Zahradnická a ul. Nad Přehradou v k.ú. Místek a k.ú. Lysůvky provádění stavebních prací v rámci stavby "D48 Frýdek-Místek obchvat, I. etapa"


18.04.2019 MMFM 60717/2019 Stanovení PDZ - silnice II/473 ul. Bruzovská a MK Nové Dvory - Vršavec provádění výkopových prací za účelem napojení přípojky NNk v rámci stavby "Frýdek, 5844/2, příp. NNk"


17.04.2019 Město Frýdlant nad Ostravicí - vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ka příspěvkové organizace ZŠ, Komenského 420 - T: 10.5.2019


17.04.2019 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná opatření k zamezení šíření moru včelího plodu - vymezení ochranného pásma - k.ú. Kozlovice


16.04.2019 MMFM 58775/2019-ODVOLÁNÍ-SO 06 Rekonstrukce nadzemní části přivaděče u obce Staříč, SO 07 Vodovodní propoj do vodojemu Stará Ves


16.04.2019 Exekutorský úřad Přerov 203 Ex 04801/13 - dražební vyhláška - movité věci - 17.5.2019


16.04.2019 MMFM 57871/2019 Stanovení DZ - FM MK ul. Nádražní a ul. Na Příkopě umístění svislého a vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení v rámci stavby "Doplnění závor na přejezdu P7408 v km 21,580 trati Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí


16.04.2019 MMFM 57886/2019 - veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníků


16.04.2019 MMFM 39792/2019 - veřejná vyhláška - Stavební povolenístavby nazvané "PC 21 Rozšíření varny" na pozemcích parcelních čísel 2089/41, 2089/120, 2089/121, 2089/122 v katastrálním území Paskov

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 39792_2019 (40.191 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.04.2019 ÚZSVM F-M - Aukční vyhláška - nemovitá věc - konec aukce 6.5.2019 - 9.00 hod.


15.04.2019 ÚZSVM F-M - oznámení o výběrovém řízení s aukcí - hrobové zařízení - T: 7.5.2019 - 8.30 hod.


15.04.2019 Výběrové řízení SMFM - sociální pracovník (koordinátor sociálního bydlení) odbor sociálních služeb - T: 31.5.2019


15.04.2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 35400/18 - podíl na nemovitých věcech Bravantice - 15.5.2019


12.04.2019 MMFM 56894/2019-ODVOLÁNÍ-SO 06 Rekonstrukce nadzemní části přivaděče u obce Staříč, SO 07 Vodovodní propoj do vodojemu Stará Ves

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-S 16112 odvolání (003) (86.871 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.04.2019 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná opatření k zamezení šíření moru včelího plodu - vymezení ochranného pásma - k.ú. Palkovice


11.04.2019 MMFM 55515/2019, veřejná vyhláška oznamující zahájení územního řízení pro záměr " dočasná skládka pro likvidaci jam" v k.ú. Sviadnov a k.ú. Žabeň


11.04.2019 MMFM 57169/2019 Stanovení DZ - Horní Domaslavice vyznačení stezky pro chodce na části nově vybudovaného chodníku u kostela


10.04.2019 Podmínky dotačního programu na pořízení hybridních automobilů na rok 2019

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program_hybridy_2019_podmínky (42.116 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.04.2019 MMFM 54377/2019-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-„Rozšíření vodovodu Bruzovice – Za Lipinou“

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

oznámení veřejná vyhláška pdf (565.126 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.04.2019 MMFM 50988/2019, Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení- Lidl Sviadnov


10.04.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 52 - 57


10.04.2019 MMFM 54838/2019 veřejná vyhláška - Michal Vítů


10.04.2019 RMFM - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací - T: 10.05.2019


10.04.2019 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná opatření k zamezení šíření moru včelího plodu - vymezení ochranného pásma - k.ú. Raškovice


10.04.2019 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná opatření k zamezení šíření moru včelího plodu - vymezení ochranného pásma - k.ú. Kozlovice


08.04.2019 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na 2. pololetí roku 2019


08.04.2019 Výběrové řízení SMFM - odbor dopravy a silničního hospodářství - referent pro výkon agendy evidence vozidel - T: 26.4.2019


08.04.2019 Obec Trojanovice - nabídka pronájmu restaurace s ubytováním - Lesní hotel Rekovice - termín pro podání nabídky: 26.4.2019 do 11.00 hod.


04.04.2019 Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona


03.04.2019 Veřejnoprávní smlouva - SMFM-Staré Město - Městská policie


03.04.2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 37055/18 - nemovité věci Kozlovice - 2.5.2019


03.04.2019 MMFM 51397/2019 - veřejná vyhláška - Ignác Rafael


03.04.2019 MMFM 51139/2019-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-Frýdek-Místek, ul. Dobrovského – rekonstrukce vodovodu

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-S 1423 z (101.025 kB)

Zobrazit podrobnosti

03.04.2019 MMFM 51118/2019 Oznámení o uzavření VPS - Skladovací hala a nákladní vratnice FERRIT s.r.o. ve Starém Městě

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Ozn.o uzavření VPS Ferrit (16.151 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.04.2019 Výběrové řízení SMFM - referent pro dotace na odboru územního rozvoje a stavebního řádu - T: 17.4.2019


02.04.2019 MMFM 50567/2018 Stanovení DZ - FM silnice I/56 ul. Frýdlantská a MK ul. Čelakovského umístění SDZ, VDZ a světelných signálův rámci úpravy křižovatky na světelně řízenou


01.04.2019 Výběrové řízení SMFM - referent rozpočtu a financování, správa majetku města finančního odboru - T: 17.4.2019


29.03.2019 Výběrové řízení SMFM - vedoucí oddělení veřejného opatrovnictví odboru sociálních služeb - T: 24.4.2019


29.03.2019 Zeměměřický úřad Praha - Oznámení provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území statutárního města F-M v období od 8.4 do 13.12.2019


29.03.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019


29.03.2019 ÚZSVM F-M Aukční vyhláška - kuchyňská linka - T: 19.4.2019


27.03.2019 KHS MSK - veřejná vyhláška - Monitorovací kalendář Koupací sezóna 2019


27.03.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 41 - 51


25.03.2019 Exekutorský úřad Nový Jičín - dražební vyhláška 163 EX 676/11 - podíl na nemovitých věcech - 24.4.2019


25.03.2019 Výběrové řízení SMFM - sociální pracovník oddělení veřejného opatrovnictví - T: 24.4.2019


25.03.2019 MMFM 45854/2019 – Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Domaslavice

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Zpráva o uplatňování (991.069 kB)

Zobrazit podrobnosti

22.03.2019 1. Pohledávková s.r.o. - dražební vyhláška - Soubor pohledávek insolvenčního dlužníka LIJA s.r.o. - 1.5.2019


19.03.2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 25848/12-110 - movité věci - 18.4.2019


18.03.2019 Exekutorský úřad Litoměřice - odročení dražby 124 EX 22779/11-333 - nemovité věci Oldřichovice - nový termín 15.5.2019


18.03.2019 MMFM 40074/2019 – Veřejná vyhláška – sdělení o zpracování návrhu změny č. 3 Územního plánu Sedliště

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška - Návrh změny č. 3 ÚP Sedliště (145.750 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.03.2019 Usnesení ze 4. zasedání ZMFM ze dne 6. 3. 2019

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_4_ZM_2019_03_06_www (433.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.03.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 31 - 40


08.03.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2019 č. 1 - 47


27.02.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 23 - 30


18.02.2019 Policie ČR, územní odbor F-M - vyhlášení popisu věcí - ochranná přilba na kolo


13.02.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 17 - 22


30.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 9 - 16


30.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 271


21.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 1 - 8


15.01.2019 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na 2. čtvrtletí roku 2019


20.12.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízených SMFM na rok 2019


20.12.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených SMFM na léta 2020-2021


19.12.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2018 a pravidel rozpočtového provizoria


18.12.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2019


18.12.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM pro léta 2020-2021


11.12.2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí


20.09.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2018


17.05.2018 MMFM 62245/2018 Oprava povrchu silnice II/4735A žermanice - Lučina (hráz)


03.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 46 - 52


05.04.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2018 a závěrečného účtu za rok 2017


14.12.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 a pravidel rozpočtového provizoria


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
11.44 °C
16.41 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)