Podnikatel

Tento signál není implementován. Signál č. 5.