Brownfields

Na území města se nacházejí tyto nejvýznamnější brownfields:

Kasárna Palkovická
Struktura vlastnických vztahů
– Jediný vlastník: statutární město Frýdek-Místek
– Budovy, pozemky a cesty: 8,4 ha
– Zalesněné plochy: 18,2 ha
– Celková plocha: 26,6 ha
– O lesích mimo oplocený areál město dál jedná s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p.
Stav technické infrastruktury
– Komunikace jsou v dobrém stavu, nejsou potřeba opravy.
– K areálu je přivedena veškerá technická infrastruktura – elektřina, voda, plyn a kanalizace.
– Je nutná rekonstrukce těchto sítí v rámci areálu, nicméně náklady budou záviset na konečném záměru, který bude v rámci revitalizace a rekonstrukce daných prostor a pozemků realizován.
Vazba na územní plán
– V územním plánu je uvedeno všestranné využití lokality.
– Území je možno využít jak pro průmyslové účely, tak pro bydlení či volnočasové aktivity.
Zmapování rozsahu ekologických škod
– Před převodem pozemků a budov na město Frýdek-Místek došlo v červnu 2004 k vypracování zprávy „Místek – kasárna – HG průzkum“.
– Hydrogeologický průzkum byl účelově zaměřen na identifikaci starých ekologický zátěží vytipovaných rizikových ploch v areálu.
– Nebyla identifikována žádná významná rizika.

V roce 2010 byla zpracovávána studie využití této lokality (v příloze). Aktuálně jsou stávající objekty pronajímány cca 75 subjektům převážně jako sklady a garáže. Město nabízí pozemky investorům pro realizaci svých podnikatelských záměrů.

Kontakt:
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
Ing. Pavel Osina
e-mail: osina.pavel@frydekmistek.cz
tel.: +420 558 609 271

Kasárna ve Frýdeckém lese
Struktura vlastnických vztahů
– Jediný vlastník: statutární město Frýdek-Místek
– Plocha komunikací a zpevněných ploch: 1,4 ha
– Celková plocha: 9,7 ha
Současný stav
– Bývalá kasárna se nacházejí v rekreačně a ekologicky cenné lokalitě.
– Jsou ve zdemolovaném stavu, většina budov je zřícena.
Vazba na územní plán
– V územním plánu je uvedeno všestranné využití lokality.
– Území je možno využít jak pro průmyslové účely, tak pro bydlení či volnočasové aktivity.
Stav technické infrastruktury
– Vnitřní komunikace jsou dostatečné co do délky a kapacity, nevyhovují svou kvalitou.
– Bývalé objekty jsou v současnosti mimo provoz a je přerušeno zásobování vodou i elektřinou.
– Rekonstrukce napojení na veřejné sítě a zabezpečení dodávek energií bude nutná v souvislosti s budoucím využitím lokality.

V roce 2012 byla zpracovávána studie využití této lokality (v příloze).

Kontakt:
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
Ing. Pavel Osina
e-mail: osina.pavel@frydekmistek.cz
tel.: +420 558 609 271

Areály společnosti Slezan Frýdek-Místek, a.s.
V únoru 2009 byl na společnost prohlášen konkurs a postupně dochází k definitivnímu ukončení textilní výroby ve všech areálech akciové společnosti. Všechny areály jsou nabízeny k prodeji nebo pronájmu.
Detailní informace jsou v příloze.

Kontakt:
SLEZAN Frýdek-Místek a.s.
JUDr. Luděk Korč
Na Příkopě 1221
738 15 Frýdek-Místek
e-mail: korc@slezanfm.cz
Tel. +420 602 749 648
 

Lokalita Rybníky a objekt staré teplé válcovny Arcelor Mittal Frýdek-Místek
Tzv. lokalita Rybníky o rozloze cca 2,5 ha a objekt staré teplé válcovny a okolních pozemků o rozloze cca 2,7 ha nejsou od utlumení výroby společností využívány. K pozemkům je přivedena samostatná přístupová cesta i technická infrastruktura.
Detailní informace jsou v příloze.

Kontakt:
ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
odbor Správa majetku
Křižíkova 1377
738 01 Frýdek-Místek
e-mail: amfm-brownfield@arcelormittal.com
Tel. +420 558 481 111