Živnostenské podnikání

Živnostenský úřad

  • ohlášení živnosti fyzické a právnické osoby
  • žádosti o koncesi fyzické a právnické osoby
  • výpisy z živnostenského rejstříku
  • ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace)
  • CZECH POINT – VÝPISY Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY (obchodního a živnostenského rejstříků, katastru nemovitostí a  Rejstříku trestů) apod.

Úřední hodiny:

Pondělí8:0017:00
Úterý8:0013:30
Středa8:0017:00
Čtvrtek8:0015:00
Pátek8:0013:00

Kontakty a více informaci naleznete zde: Živnostenský úřad

Zemědělský podnikatel

Zemědělský podnikatel

Evidence zemědělských podnikatelů

Pomoc pro koronavirovou epidemií postižené zemědělce. Díky ní bude možné například akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem či poskytnout garantovanou podporu i na provozní financování. Podrobnosti na http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-udrzet-chod.html.

Podnikání v EU

Podnikání v Evropské unii

SOLVIT – Systém řešení problémů na vnitřním trhu EU

Integrovaný systém pro podnikání a export

Jednotné kontaktní místo

Spotřebitel

Česká obchodní inspekce

Poradenská služba České obchodní inspekce je  zajišťována  v sídle inspektorátu v Ostravě, na ulici Provozní 1, a to pondělí a středa v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin a také na tel. čísle 554818225 nebo prostřednictvím poradenské linky: +420 222 703 404  (v provozu v pracovní dny od 8.00 do 16:00 hodin). 

Česká zemědělská a potravinářská inspekce 

Poradna pro spořebitele

Poradna pro spotřebitele působí v našem městě na adrese Frýdek-Místek, Anenská 2477 – Centrum aktivních seniorů  každou středu v měsíci od 13.00-16.00 hodin, tel.  608722582.

Poradna  sdružení spotřebitelů TEST  spotřebitelům

eGovernment

Portál veřejné správy

Datové schránky

Elektronické podání podnikatele

Czech POINT

Ekonomické a statistické údaje

Úřad práce

Statistické údaje za Moravskoslezský kraj

Statistické údaje MPO

Užitečné odkazy

Oficiální portál pro podnikání a export

Hospodářská komora

Sbírka zákonů