Kontakty

Finanční úřad Frýdek-Místek
Adresa: Na Poříčí 3208, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: 558 605 111
Fax: 558 622 768
E-mail: podatelna@frm.os.ds.mfcr.cz
Více informací na webových stránkách Ministerstva financí: http://cds.mfcr.cz

Úřad práce Frýdek-Místek
Adresa: Na Poříčí 3510, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: 950 113 111 (ústředna)
Fax: 950 113 302
E-mail: posta@fm.mpsv.cz
Webové stránky: http://portal.mpsv.cz

Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek
Adresa: Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: 558 604 111
E-mail: podatelna.fm@cssz.cz
Webové stránky: http://cssz.cz

Okresní soud ve Frýdku-Místku
Na Poříčí 3206, 738 13 Frýdek-Místek
Telefon +420 558 411 111
Fax : +420 558 627 707
E-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz

Policie ČR – oblastní ředitelství SCP Ostrava Inspektorát cizinecké policie

skupina povolování pobytu Frýdek-Místek

Adresa: Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek
Telefon: 974 732 800, 974 732 852, 974 732 853, 974 732 859, 974 732 850
Fax: 974 732 939
E-mail: sppfm@mvcr.cz
www.policie.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava-Moravská Ostrava
Telefon: 595 622 222 kl.340
E-mail: rene.pleva@msk.cz

Webové stránky: https://www.msk.cz/verejna_sprava/odb_06.html

Krajský soud v Ostravě, obchodní rejstřík
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava
Telefon: 596 153 111
Fax: 596 120 981
E-mail: ksostrava@ksoud.ova.justice.cz
Webové stránky: http://justice.cz