Harmonogram svozu objemného odpadu ve statutárním městě Frýdek-Místek včetně místních částí v květnu 202

Archiv

MM F-M, Mgr. Ing. Linda Holubová Blažková

28. 4. 2022

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka, a.s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území statutárního města Frýdku-Místku, harmonogram svozu objemného odpadu v květnu 2022, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů. V květnu 2022 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 66 svozových místech, jak je uvedeno v harmonogramu níže.