Archiv

INFORMACE PRO PODNIKATELE O OMEZENÉM PROVOZU ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU

Budova magistrátu je veřejnosti dostupná po dobu nouzového stavu v tomto rozsahu:

pondělí a středa       8:00 – 12:00     13:00 – 17:00

V ostatních dnech je klientům k dispozici:

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD  na těchto telefonních číslech:

  • 774 313 374 ohlášení/rozšíření živnosti, koncese (individuální objednání termínu)
  • 558 609 197 telefonická konzultace  k podání ve věci přerušení/obnovení činnosti, ohlášení/zrušení provozovny, zrušení oprávnění, případně dalších požadavků nebo podání obecných informace k podnikání nebo písemně na zivnost@frydekmistek.cz 
  • Formuláře a vzory k vyplnění zde:
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/zivnostensky-urad/tiskopisy

CZECHPOINT  v hlavní budově magistrátu na ul. Radniční 1148 ve Frýdku na těchto kontaktech:

777 921 809, 558 609 298
770 105 637, 558 609 192

s těmito službami:

  • ověřuje podpisy a listiny přímo v budově magistrátu, 
  • mobilní úřad ověřuje podpisy v nezbytně nutných případech i v terénu, např. v domácnostech nebo v dostupných zařízeních, po individuální domluvě,
  • poskytuje výpisy z rejstříku trestů, z obchodního nebo živnostenského rejstříku, z bodového systému řidičů, apod.,
  • BEZPLATNĚ zřizuje datové schránky, které umožňují vzdáleně a bezplatně komunikovat s úřady.

Klienti mohou své požadavky rovněž zasílat poštou na adresu:

Magistrát města Frýdku-Místku
Živnostenský úřad
Radniční 1148
73801 Frýdek-Místek

nebo elektronicky do datové schránky SMFM: w4wbu9s

podrobněji zde: https://www.rzp.cz/elpod.html

Písemné dotazy adresujte na zivnost@frydekmistek.czMM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
12.10.2020 15:56
(Aktualizováno: 30.11.2020 10:21)
Počet zhlédnutí: 1 315