Činnost odboru

Organizační náplň odboru
– definuje a realizuje koncepci návrhu topologie počítačové sítě, hardwarového vybavení, základního programového, databázového a aplikačního programového vybavení;
– spravuje počítačovou síť v hardwarové oblasti a v oblasti základního programového vybavení a vykonává dohled nad provozem počítačové sítě;
– provádí pravidelné zálohování dat na serverech;
– definuje a prosazuje standardy a doporučení města ve vztahu k počítačovým sítím;
– realizuje zavádění a správu adresářových prvků;
– zajišťuje bezpečné ukládání osobních údajů na serverech dle zákona o ochraně osobních údajů;
– definuje a kontroluje bezpečnostní politiku dat umístěných v databázových a aplikačních programových vybaveních;
– zajišťuje nákup, přejímku a servis hardwarového vybavení, základního programového, databázového a aplikačního programového vybavení;
– zajišťuje podporu systému elektronických podpisů na úrovni základního a aplikačního programového vybavení;
– zajišťuje podporu uživatelů v oblasti hardwarového vybavení, základního programového a databázového a aplikačního programového vybavení;
– podílí se na konfiguraci a oživování síťových aplikací;
– zpracovává podklady k inventarizaci hardwarového vybavení, základního programového, databázového a aplikačního programového vybavení;
– zajišťuje nasazování a údržbu centrálních databázových systémů;
– definuje a prosazuje standardní datové rozhraní, zajišťuje technickou stránku výměny dat s jinými organizacemi;
– provádí instalaci, správu a údržbu aplikačního programového vybavení magistrátu, vytváří nadstavbové a doplňkové aplikační programové vybavení magistrátu;
– zajišťuje tvorbu a technickou správu internetových stránek města, koordinuje umísťování dokumentů na internetových stránkách města a vytváří technickou podporu uživatelům redakčního systému;
– zajišťuje vzdělávání zaměstnanců v oblasti obsluhy aplikačního programového vybavení;
– zajišťuje komunikaci s příslušnými ministerstvy s vazbou na informační technologie;
– definuje a zpracovává strategii a koncepci rozvojových projektů v oblasti informačních technologií v rámci magistrátu a města;
– zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli informačních technologií;