Dotační programy pro rok 2024

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje Program na podporu a rozvoj činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících aktivit na rok 2024. Cílem programu jsou aktivity na podporu soudržnosti rodiny, prevence vzniku patologických jevů v oblasti rodinných vztahů a aktivit, které směřují k ochraně práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu a obnovení narušených funkcí rodiny.