Síť pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Frýdek-Místek se aktivně zapojilo do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí.

V souvislosti s tímto projektem působila od července 2016 do června 2019 na území správního obvodu naší obce s rozšířenou působností lokální síťařka Bc. Monika Matulová, DiS. Jejím hlavním úkolem bylo podporovat a rozvíjet místní síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny a usilovat o propojení všech aktérů sítě pro ohrožené děti a jejich rodiny.

Odkazy:

Síťování v ORP Frýdek-Místek
http://www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/analyza-mistni-siteorpfrydek-mistek-1

Síťování v kraji
http://www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/moravskoslezsky-kraj

Více o projektu
http://www.pravonadetstvi.cz/