Manuál

Manuál reklamy je návod, jak navrhnout a umístit reklamu na jakékoli místo ve městě. Stanovení pravidel, jak propagovat svůj obchod a byznys ve městě tak, aby reklama lákala zákazníky, neobtěžovala obyvatele a město nevypadalo nevzhledně.

Důraz na vizuální hygienu, omezení světelnosti, nechtěných informací a zvýšení komfortu vnímání reklamy. V době, kdy je možné regulovat reklamy na facebooku jedním klikem nemá smysl rezignovat na krásu náměstí, ulic a domů, naopak je to pravá chvíle na to, dohodnout se, jak město zkrášlit.

Manuál je opatření pouze proti té reklamě, která snižuje estetickou a architektonickou hodnotu objektů a celého města a snižuje bezpečnost silničního provozu. Není to opatření proti reklamě jako takové.

Jde o doporučený materiál. Pokud se jako provozovatel rozhodnete využít dotačního programu „Reklama F≈M“, budeme požadovat, aby grafické návrhy manuál respektovaly.