Arboretum

Arboretum Frýdek-Místek je naučná zahrada o rozloze téměř 2 hektarů tvořená mnohými druhy dřevin, rostlin, květin a travin doplněná zpevněnými a  odpočinkovými plochami s lavičkami a pergolami s výhledy, dominujícími jezírky spojenými vodním korytem, přes které se klenou lávky.

             + Kde se arboretum nachází

Nově vybudované arboretum se nachází severně od areálu nemocnice ve Frýdku-Místku
a navazuje na místní hospic.

Arboretum na mapě

            + Návštěvní doba

říjen – květen                          7:00–20:00

červen – září                            7:00–21:00

 • při nepříznivých klimatických podmínkách (při silném větru, dešti, námraze, těžkém mokrém sněhu, náledí atp.) je z bezpečnostních důvodů doporučeno do arboreta nevstupovat a případný vstup do arboreta je na vlastní nebezpečí
 • provozovatel má právo dočasně arboretum uzavřít, a to z provozních a klimatických důvodů

            + Zajímavosti

Arboretum bylo vybudováno na mírně svažité, bažinaté, volné ploše s náletovou zelení, travnatým i ruderálním porostem.

Arboretum je protkáno chodníky a zpevněnými plochami (1747 m2), ke kterým přiléhají svěže zelené travnaté plochy (13 584 m2), a po celý rok kvetoucí trvalkové záhony (898 m2) působící kontrastně k ostatním prvkům arboreta.

Celou kompozici dále tvoří původní stromy, které se při výstavbě arboreta podařilo zachovat (40 kusů) a doplňují ji nové výsadby stromů (126 kusů) a keřů (3 592 kusů), jež jsou vysázeny do skupin.

Na území arboreta jsou umístěny 4 informační tabule s orientační mapou, otevírací dobou
a návštěvním řádem.

V roce 2018 byly v arboretu zhotoveny u obou jezírek splávky, dodány kameny a u spodního jezírka byl zhotoven chodníček z kamenů. V roce 2018 a 2019 byly do arboreta dodány cedule s názvy dřevin a květin. V roce 2019 byl založen také záhon s travobylinnou směsí.

 • investor: statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
 • projektant: Ing. Alena Vavříková – zahradní a krajinářská tvorba
 • zhotovitel: Společnost VYKRUT a BESTON – Arboretum Frýdek-Místek
 • provozovatel: statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, pracoviště Radniční 13, 738 01 Frýdek-Místek
 • správce: TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek
 • celkové náklady na investiční akci: 12 769 131,14 Kč vč. DPH
 • poskytnutá dotace: 3 592 410 Kč vč. DPH
 • poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR
 • doba realizace: od 26. 10. 2015  do 25. 11. 2016