Setkání mladých hasičů

Projekt: Setkání mladých hasičů

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0000696

Realizace: červenec 2017 – září 2017

Popis projektu: Města Frýdek-Místek a Zywiec se dohodla na uspořádání týdenního setkání mladých dobrovolných hasičů za účelem předávání zkušeností, porovnání schopností mezi jednotlivými týmy, navázání nových přátelství, odstraňování jazykových bariér a prohloubení vzájemné spolupráce. Setkání bylo spojeno s exkurzemi, sportovními akcemi a přednáškami, s návštěvami vybraných středisek výcviku a seznámením se s technikou, kterou využívají dobrovolné sbory a profesionální záchranný hasičský sbor v ČR.

Cíle projektu: Cílem projektu je utužení vzájemné česko-polské spolupráce mladých hasičů z Frýdku-Místku a okolí a Zywieca a okolí v podregionu Bielski, získávání zkušeností a nových znalostí mladých dobrovolných hasičů, zlepšení komunikace, otupení jazykové bariéry, prohloubení spolupráce mezi sbory dobrovolných hasičů na letním setkání mladých dobrovolných hasičů ve Frýdku-Místku v průběhu letních prázdnin u příležitosti oslav 750 let vzniku města Frýdku-Místku. Setkání bylo spojeno s návštěvami vybraných středisek výcviku a seznámením se s technikou, kterou využívají dobrovolné sbory a profesionální záchranný hasičský sbor v ČR, s exkurzemi, sportovními akcemi, nácvikem záchrany tonoucího a přednáškami. Cílem projektu je především navázání osobních kontaktů účastníků a výměna zkušeností z oblasti požární ochrany a živelných pohrom, navázání spolupráce v případě nutnosti společných zásahů na obou stranách hranice mezi okresem Frýdek-Místek podregionem Bielski.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.