Úspory energie ve veřejných budovách – Integrované centrum Žirafa

Projekt: Úspory energie ve veřejných budovách – Integrované centrum Žirafa

Registrační číslo: 5211200296

Realizace: 2019 – 2023

Popis projektu: Předmětem projektu bylo snížení energetické náročnosti Integrovaného centra ŽIRAFA, Fibichova 469 ve Frýdku-Místku. Bylo provedeno zateplení obvodových konstrukcí budovy, výměna vnějších výplní otvorů a instalace venkovního stínění.

Cíle projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy integrovaného centra. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.