Zvýšení bezpečnosti na křižovatkách – ul. Hlavní – ul. Dobrovského

Projekt: Zvýšení bezpečnosti na křižovatkách – ul. Hlavní – ul. Dobrovského

Registrační číslo: CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000433

Realizace: červenec 2021 – říjen 2021

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace křižovatky ul. Hlavní a Dobrovského ve F-M za účelem zajištění moderního řízení dopravy, zvýšení plynulosti vozidel v zájmové trase, zlepšení řízení a monitorování dopravních toků v rámci IAD i VHD. Modernizace zahrnuje výměnu řadiče SSZ za řadič vyšší generace, výměnu stožárů SSZ, stožárových svorkovnic, pokládku nových indukčních smyček, instalaci kabelových rozvodů ke stožárům a indukčním smyčkám, návěstidel a svodů k návěstidlům, vybavení SSZ radiodetektory.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu pro všechny účastníky silničního provozu na dopravně frekventované křižovatce ulic Hlavní a Dobrovského ve Frýdku-Místku. Cíle bude dosaženo prostřednictvím modernizovaných řadičů světelných signalizačních zařízení s cílem zlepšení vlastností již zastaralých a technicky nevyhovujících řadičů a instalací radiodetektorů pro kontinuální sběr dopravních dat, která pak budou následně zpracována a využívána pro profilové průzkumy a křižovatkové dopravní průzkumy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.