Krok do života

Projekt: Krok do života

Cíle projektu: Cílem projektu je modernizace a pořízení vybavení 5 odborných učeben a příslušného zázemí (sklad pomůcek) za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, digitální technologie, přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Součástí projektu je také budování prvků bezbariérovosti školy (pořízení schodolezu, vytvoření vyhrazeného stání pro osoby se ZTP a vybudování bezbariérového WC) a dále zajištění konektivity školy v souladu s minimálními předepsanými standardy. Před školou budou provedeny drobné úpravy prostranství. Projekt zahrnuje nákup vybavení pro výše uvedené učebny tak, aby splňovaly požadavky moderní výuky, hygienické normy a vytvářely příjemné prostředí motivující žáky ke studiu daných předmětů.

Výsledkem projektu by měl být posun v následujících oblastech:
– zvýšení jazykových a informačních kompetencí a kompetencí v oblasti přírodních věd a technických a řemeslných oborů;
– vytvoření podmínek pro zvýšení zájmu žáků o dotčené předměty nahrazením zastaralého a pořízením nového vybavení odborných učeben školy;
– modernizace učeben a jejich využití pro výuku žáků v rámci mimoškolní činnosti, která povede ke zvyšování jejich kompetence v daných oborech a předmětech;
– podpora spolupráce mezi školami;
– adekvátní materiální zázemí školy vůči potřebám individuální integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami/žáků ohrožených sociálním vyloučením, umožněním realizace jejich výuky, prosté docházky do školy;
– bezpečnější a efektivnější konektivita školy;
– celkově lepší výsledky systému vzdělávání;
– kvalitní infrastruktura pro výuku klíčových kompetencí využitelných v praxi.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.