2001

81 Program 81. zasedání Rady města (17. prosince 2001)

79 Program 79. zasedání Rady města (27. listopadu 2001)

77 Program 77. zasedání Rady města (13. listopadu 2001)