Rozpočtová opatření Rady města

V této podsekci jsou v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna rozpočtová opatření schválená Radou města Frýdku-Místku na základě pravomocí k provádění rozpočtových opatření, které jí svěřilo Zastupitelstvo města Frýdku-Místku, a to do 30 dnů ode dne jejich schválení.