Slovo vedení města

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vám představit listopadové číslo městských novin. Hned ze začátku bych chtěl podotknout, že naším cílem a přáním je, aby město Frýdek-Místek bylo vhodným místem pro život. A podle posledních statistických údajů se tento trend začíná naplňovat, protože Frýdek-Místek je město s nejnižším odlivem obyvatel. Jsme atraktivní stejně jako celá naše spádová oblast. Okres Frýdek-Místek je jediný v kraji, kde počet obyvatel dokonce roste. A věřím, že do budoucna poroste i počet občanů samotného města.

A proč by měl? Čím jsme a budeme zajímaví? Jak přečtete i v tomto podzimním čísle Zpravodaje F-M, naše město v mnoha ohledech doslova kvete. Investujeme. Aktuálně jsme dokončili rekonstrukci budovy Integrovaného centra Žirafa pro hendikepované a již brzy otevřeme zcela nový bezpečnostní uzel – služebnu městské policie. Záleží nám na budoucnosti důležitých budov ve městě – řeč je třeba o krásné vile v Jiráskově ulici ve Frýdku, naší knihovně, kde se podařilo naplánovat nezbytnou rekonstrukci tak, aby zůstala zachována její cenná fasáda.

Myslíme i na bydlení. V lokalitě Berlín připravujeme novou čtvrť se službami a byty. Dbáme na kvalitu veřejného prostoru. Nechceme, ať v ulicích zaclánějí autovraky a děláme vše pro jejich likvidaci. Zvelebujeme opomenutá prostranství, například z Nároží na třídě TGM se brzy stane příjemný parčík a okolí Krymu po jednání, které radnice s vlastníky vyvolala, konečně dostane patřičnou úroveň. Soustředíme se na školy, které denně navštěvují naše ratolesti. Na 2. ZŠ jsme zrekonstruovali umývárny, připravujeme tam výstavbu tělocvičny, stejně jako v části Chlebovice, kde vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele dlouho žádané

tělocvičny. Záleží nám i na Vás, občanech. Vypisujeme proto dotační programy, dbáme také na dobré hospodaření Frýdecké skládky, kde systematicky snižujeme náklady.

A co kulturní vyžití v našem městě? Ceníme si našeho stříbrného trojlístku: charitativního Sweetsen Festu, tradičního mezinárodního folklorního festivalu a hvězdného FM City Festu, který v příštím roce překoná všechny dosavadní hranice. Ale i všech menších akcí i drobnějších pořadatelů. Radost nám dělá třeba popularita Faunaparku, který láká na své poutavé aktivity nespočet rodin s dětmi.

Přeji Vám příjemné prožití podzimu v našem městě a možná už první skorosváteční ladění, třeba nad stranami 22 a 23, kde si můžete přečíst o vánočních zvycích našich předků.

Váš primátor Petr Korč (Naše Město F-M)

ZPRAVODAJ F-M LISTOPAD 2023