Slovo vedení města

Dámy a pánové, vážení spoluobčané,

Frýdek-Místek konečně objal obchvat, tvář města se tak pomalu zklidňuje, a věřím, že si konečně úlevně vydechne.

Zato pořádný nádech před důležitým krokem máme všichni před sebou. Komunální volby jsou za dveřmi a lidé dostanou možnost rozhodnout, kam by se město mělo ubírat dál. Pro mě osobně je prioritou, aby budoucí vedení radnice, ať už bude jakéhokoliv složení, dokázalo stejně jako my za naše rok a půl krátké intenzivní období v čele města najít shodu napříč politickým spektrem
a navzdory rozdílným názorům.

Mám velkou radost z toho, že se nám povedlo město postavit na nohy. Snížili jsme zadlužení, zajistili ekonomickou stabilitu, zvýšili investice, poskytli historicky nejvyšší dotace, přitom uspořili miliony, udrželi ceny nájmů, vrhli se na opravy zanedbanosti města, pustili se do rekonstrukcí, zkontrolovali školy, hřiště, prosadili obnovení zubní pohotovosti, bojovali za dětské oddělení, debatovali se seniory, navázali dialog s církvemi…

Starám se o své rodné město s láskou, a pokud budu mít možnost být v jeho čele i nadále, vždy půjdu vstříc dohodě s každým, kdo chce hledat řešení přínosné pro občany a město. Je pro mě nesmírně důležité, aby budoucí vedení zacházelo s naším domovem s úctou tak, aby občané mohli spát klidně s vědomím, že na radnici jsou lidé, kterým patriotsky záleží na tom, aby se městu a jeho obyvatelům dobře vedlo.

Přeji si, aby vzkvétalo a byl v něm pulzující život ochraňující hodnoty, které nám zde zanechali naši předci a jichž si nesmírně vážíme. Děkuji všem spolupracovníkům, kolegům z každé magistrátní kanceláře, zaměstnancům městských společností, kteří odvedli a odvádějí denně obrovský kus práce. Děkuji i Vám všem, kteří přemýšlíte nad tím, jak by město mohlo fungovat ještě lépe, a obracíte
se na nás s podněty.

Plni dalších nápadů jsme i my, chceme konečně dát do pořádku Riviéru, spojíme Frýdek a Místek procházkovým okruhem, vybudujeme pumptrack a lezeckou stěnu, zapojíme nepřizpůsobivé do
úklidu a další a další nápady, které překračují rámec tohoto úvodníku.

Frýdek-Místek má nakročeno správným směrem a já mu věřím!

Přeji Vám krásné podzimní dny,

S úctou
Váš primátor
Petr Korč (Naše Město F-M)

ONLINE ZPRAVODAJ F≈M ZÁŘÍ II.