Osadní výbor Lískovec

Kontakty

Kontaktní osoba osadního výboru na MMFM: Mgr. Karin Braunova

E-mail
E-mail
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
Munipolis
Munipolis

Aplikace ke stažení v Google Play, nebo na Apple Store.Členové výboru

Předseda Osadního výboru Lískovec

 • Adrian Hutyra

Členové Osadního výboru Lískovec

 • Ing. Viktor Kučera
 • Čestmír Palarczyk
 • Ing. Jiří Karlický
 • Sabina Řehová


O Osadním výboru Lískovec

Osadní výbor je kolektivním, iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva města Frýdku- Místku. OV Lískovec podporuje rozvoj Lískovce, skládá se z předsedy a čtyř členů výboru. Výbor se schází pravidelně jednou měsíčně. Z jednání je vždy zpracován zápis.

Oprávnění  osadního výboru:

 • Právo iniciativy – předkládat zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje místní části a rozpočtu města
 • Právo vyjádření – vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají místní části vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaných občany místní části orgánům města
 • Právo zastupovat – zastupovat jednotlivá občanská sdružení působící na území místní části, pokud o to požádají
 • Právo navrhovat – navrhovat na pořad jednání zastupitelstva své návrhy týkající se místní části
 • Právo na informace – právo na včasné oznámení o konání zasedání zastupitelstva města včetně jednotlivých bodů zařazených na pořad k projednání

Povinnosti osadního výboru:

 • Seznamovat – občany s činností magistrátu města týkajících se místní části
 • Organizovat – na vyžádání rady města pomoc a iniciativu občanů při řešení veřejných záležitostí
 • Napomáhat – při kontrole obecně závazných vyhlášek
 • Plnit – úkoly uložené formou usnesení rady města týkající se místní části
 • Upozorňovat – příslušné odbory na činnosti ohrožující životní prostředí, na závady a nedostatky v místní části
 • Pořizovat – zápisy ze svých jednání