MHD najede od 1. července na výlukové jízdní řády

Archiv

MM F-M, Jana Matějíková

26. 6. 2020

V první fázi bude uzavřena rampa k okresnímu soudu a autobusovému nádraží. To znamená, že z Hlavní třídy (estakády) ve směru na Frýdek nebude možné sjet k okresnímu soudu a dále k autobusovému nádraží a naopak od soudu a autobusového nádraží nebude možné vyjet na Hlavní třídu. Doprava z ulic Nádražní (přes koleje) a Na Příkopě (kolem Frýdy) možná bude.

„Povolení k uzavření rampy vydává krajský úřad. Přesný termín zahájení prací neznáme, má se tak stát snad v prvních dvou týdnech prázdnin, což je široký pojem. Nemůžeme čekat, až nám termín oznámí a pak téměř ze dne na den říct, tak a teď jezdíme podle výlukových jízdních řádů. Abychom tedy eliminovali případný dopravní chaos, připravili jsme výlukové jízdní řády, které začnou na linkách MHD platit od pevného data, a to od 1. července,“ řekl náměstek primátora Karel Deutscher.

Do výlukových jízdních řádů se promítlo nejen uzavření ramp, které opravuje ŘSD, ale také oprava komunikace Lískovecká, která je v režii Moravskoslezského kraje a která je spojena také s dopravními omezeními. Navíc zhruba do 20. července jsou také zrušeny autobusové zastávky na Třídě T. G. Masaryka, která prochází celkovou opravou.

„Zajíždění na autobusové nádraží bude omezeno a některé zastávky budou zrušeny nebo přesunuty. Většina spojů MHD tak bude o několik minut opožděna, některé spoje budou zrušeny a některé budou naopak prodlouženy. Největší změny lze očekávat na lince č. 5, která projíždí jak rampami z Hlavní třídy, tak opravovanou komunikací Lískovecká,“ přiblížil změny náměstek Deutscher.

Výlukové jízdní řády (viz příloha) budou vyvěšeny na autobusových zastávkách, a jelikož se nebudou týkat všech autobusových linek, budou pro snadnější a rychlejší orientaci vytištěny na barevném papíru. Zveřejněny budou také na webu města i v Celostátním informačním systému o jízdních řádech (CIS), ze kterého čerpá IDOS.

Výlukové jízdní řády se s ohledem na několik dopravních omezení budou v čase vyvíjet a měnit. Zhruba měsíc je budou moci připomínkovat i cestující. Výlukové jízdní řády dotčených linek budou zájemcům k dispozici vytištěné v Turistickém informačním centru ve Frýdku i v Místku.

„Chtěl bych vyzvat řidiče i cestující městskou hromadnou dopravou k trpělivosti. Doprava ve městě nebude plynulá a bude náročnější na čas. Počítat by s tím měli zejména cestující, kterým na jednotlivé spoje MHD navazují vlaky nebo příměstské autobusy,“ uzavřel náměstek Deutscher, který věří, že i tuto svízelnou dopravní situaci řidiči zvládnou.

Pozn:

Změny MHD v době výluky ve spojitosti s uzavírkou rampy na Hlavní třídě (1. 7. 2020) – viz příloha