MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2024: ODPADY SE NEMĚNÍ, PSI SE VRACEJÍ NA PŮVODNÍ VÝŠI

Jana Musálková Jeckelová

3. 1. 2024

Ve Frýdku-Místku platí nově schválené obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Vydalo je zastupitelstvo na zasedání v závěru loňského roku. Jde o místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek za komunální odpad“), ze psů a z pobytu. Změn doznaly poplatky ze psů a z pobytu.

Výše místního poplatku za komunální odpad je stanovena i nadále na 696 Kč na osobu za rok. Senioři, kteří dosáhli 70 let, zaplatí ročně 348 Kč. Děti do 6 let jsou od poplatku zcela osvobozeny.

Změna nastala u místního poplatku ze psů. V letech 2011 až 2021 byla sazba stanovena v maximální výši stanovené zákonem, a to na 1500 Kč za psa majitele s trvalým pobytem v bytovém domě na území města. V letech 2022 až 2023 byla sazba za psa obecně snížena, konkrétně za psa majitele s trvalým pobytem v bytovém domě na 900 Kč.

Nyní se radnice přiklonila k návratu k maximální výši poplatku stanovené zákonem. Majitelé psa, kteří jsou přihlášeni nebo mají sídlo v bytovém domě na území statutárního města, zaplatí 1500 kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího pak 2 250 Kč. Sazba pro poplatníky žijící v rodinném domě, nebo osoby starší 65 let, je nižší.

POPLATEK ZA PSA – ÚLEVY PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBYVATEL

Zároveň město poskytuje v rámci úhrady poplatku ze psů výrazné úlevy znevýhodněným skupinám obyvatel. Zcela osvobozeny od poplatku jsou nevidomí, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, cvičitelé vodicích psů nebo provozovatelé psích útulků. Od poplatků jsou osvobozeny také osoby, které převzaly psa z útulku majícím smlouvu s městem nebo používají psa ke canisterapii. Osoby starší 65 let a poživatelé různých typů důchodů, který je jejich jediným zdrojem příjmů, zaplatí za psa výrazně nižší částku, a to ve výši 200 Kč za rok.

Změna se dotkla také místního poplatku z pobytu. Nově mají poplatek hradit i osoby, kterým je poskytována komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Ministerstvo vnitra doporučilo samosprávám vydat nově obecně závazné vyhlášky, které odpovídají nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2024. Došlo tedy k úpravám znění vyhlášek, a to v souladu s metodickým pokynem Ministerstva vnitra ČR. Nová znění obecně závazných vyhlášek byla posuzována a nebyl v nich shledán rozpor se zákonem.

Plné znění vyhlášek: Vyhlášky | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz)