PRAMEN V HÁJKU JE V ZIMNÍM REŽIMU

Jana Musálková Jeckelová

20. 12. 2022

Pramen v Hájku v Lískovci vytéká ze spodního rezervoáru. Jde o opatření, ke kterému dochází v zimním období. Město také nyní zajišťuje pravidelný odběr vzorků vody. Lidé tak mohou i nadále oblíbené procházky k poutnímu místu spojovat s odebráním vody z pramene.