PŘÍPRAVA NA TOPNOU SEZÓNU

Andrea Hrubá

7. 10. 2022

S nástupem podzimu postupně ubývá teplých dní a s tím také možnost načerpat energii ze slunečních paprsků. Nastává tak čas, kdy je potřeba spoléhat se na vlastní zdroje vytápění. Kdy v České republice oficiálně začíná topná sezóna? A jak se na ni připravit?

Zahájení topné sezóny

Podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, začíná otopné období 1. září a končí 31. května následujícího roku. Dodávka tepelné energie se zahájí, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

Ilustrační obrázek, zdroj www.pixabay.com

Vlastní vytápění

Na dodávku tepelné energie není vázán ten, kdo má vlastní zdroj vytápění. Ať už se topí plynem, uhlím, či dřevem, před topnou sezónou je doporučeno provést revize kotlů a spalinových cest. Povinnost provozovatele zdroje vytápění provádět pravidelné revize nebo kontroly je dána zákonem o ochraně ovzduší. Zanesený komín může být zase příčinou vzniku požáru, při němž se v komínovém systému vznítí nános sazí. Řešením je dobrý technický stav celého komínového systému a pravidelná kontrola kvalifikovaným kominíkem.

Příprava a zajištění paliva

Letní období vždy přinášelo, pro mnoho majitelů zdrojů vytápění na pevná paliva, nutnost objednávky uhlí a jeho složení na určené místo do sklepa. Stejně tak zajištění a ukládání dřeva. Sušení a ukládání palivového dřeva jsou jedny z faktorů, které mají vliv na výkon a kvalitu spalování. Vlhkost dřeva ovlivňuje množství z něj získaného tepla i množství emisí ve spalinách. Jestliže se bude dřevo sušit v dobře větraném dřevníku nebo venku pod přístřeškem, přibližně za jeden až dva roky klesne obsah vody pod 20 %. Dřevo s takovýmto obsahem vlhkosti je možné považovat za suché a vhodné pro spalování v kamnech či kotlíchvíce tepla a méně kouře.

Centrální vytápění

Lidem v domácnostech s ústředním nebo dálkovým vytápěním se může jevit, že příprava na topnou sezónu se jich nijak netýká. Přesto je ale dobré zkontrolovat radiátory, jejich těsnost a ověřit funkčnost termostatických hlavic. Zatímco kontrolu těsnosti radiátorů je lepší přenechat odborníkům, vizuální kontrolu zvládne každý sám. Začít je dobré vysátím prachu, místa s korozí opatřit novým nátěrem, radiátory v případě potřeby odvzdušnit. Pozornosti by neměly uniknout ani termostatické ventily, které výrazně přispívají k úsporám nákladů za teplo. Díky svému mechanismu totiž automaticky regulují teplotu v místnosti v předem nastaveném rozmezí. V období mimo topnou sezónu by měly ventily zůstat úplně otevřené (nastavené na nejvyšší stupeň), jednou za čas je dobré je utřít od prachu a protočit. Tato opatření pomohou předejít poškození jemné mechaniky a zatvrdnutí otočného systému.

Ilustrační obrázek, zdroj www.pixabay.com

Jak ušetřit za vytápění?

Jestliže je kotel seřízený, komín i radiátory zkontrolovány a palivo připravené na další topnou sezónu, pak je třeba se postarat o optimalizaci topného systému a využití plného potenciálu vytápění. V první řadě je potřeba zvážit požadovanou ideální teplotu v jednotlivých místnostech a s tím související nastavení termostatu. Snížením teploty v místnostech o 1 °C je možné ušetřit přibližně 6 % ročních nákladů na vytápění. Radiátory by neměly být zakryté záclonami či závěsy nebo obestavené nábytkem. K nákladným, ale účinným úsporným opatřením patří zateplení venkovních stěn, stropu, podlahy či výměna oken a dveří. Dalším opatřením je výměna zdroje tepla za účinnější nebo přechod na jiné palivo. Dodržování zásad efektivního vytápění může pomoci ušetřit finance, ale také ukazuje, jak být loajální vůči svému okolí a přispívat ke kvalitě ovzduší.

Zdroje:

https://vec.vsb.cz/export/sites/vec/.content/galerie-souboru/Suseni_dreva_tisk.pdf

ttps://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi/neziva-priroda/ovzdusi/kontrola-kotlu/

https://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/22314-jak-funguje-termostaticky-ventil-a-hlavice

https://vytapeni.tzb-info.cz/otopne-plochy/24324-da-se-usetrit-jen-s-radiatorem

https://lokalni-topeniste.msk.cz/cs/desatero-spravneho-topice-11823/

https://vytapeni.tzb-info.cz/uspory-energie-v-domacnostech