PROGRAM MIMOŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA NESCHVÁLEN

Jana Musálková Jeckelová

20. 5. 2024

Radnice ve Frýdku-Místku byla vyzývána na mimořádném zastupitelstvu částí opozice k vysvětlení činnosti Policie České republiky, na kterou je uvaleno informační embargo. Hodinu a půl trvající diskuse potvrdila, že zastupitelstvo bylo svoláno bezúčelně. V důsledku toho většina zastupitelů neschválila program s bodem „Informace o zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na Magistrátu města Frýdek-Místek“. 

Úkony policie, které prováděla v týdnu od 22. dubna 2024, se netýkaly samosprávy, tedy současného vedení města, ani zastupitelů. Prohlídka kanceláří se vztahovala k zaměstnancům, kteří vykonávali činnosti v rámci státní správy, které jsou na ně delegované státem. V budově magistrátu nezasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu, nýbrž konal činnost odbor obecné kriminality Krajského ředitelství policie České republiky.

Město bezprostředně podniklo první kroky a rozvázalo pracovní poměr se zaměstnanci, kterých se vyšetřování Policie České republiky týká. Dále s odborem bezpečnostních rizik a prevence kriminality vedení města připravuje systémová opatření, která mají snížit riziko situací, kdy jde o selhání jednotlivce.  

Město je po dobu vyšetřování vázáno mlčenlivostí a plně respektuje postupy policie.

POLICIE PŘIPOMNĚLA MLČENLIVOST, OPOZICE PŘESTO ŽÁDÁ INFORMACE O ORGANIZOVANÉM ZLOČINU, KE KTERÉMU NA MAGISTRÁTU NEDOŠLO | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz)