Pomoc Ukrajině

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině přinášíme souhrnné informace, jak pro občany Ukrajiny, kteří prchají z vlasti do bezpečí, tak pro české občany, kteří uprchlíkům chtějí pomoci, chtějí přispět do sbírek či se zajímají o svou vlastní bezpečnost.

1. Informace pro občany Ukrajiny

2. Důležité kontakty

3. Češi pomáhají

3.1 Ubytování

3.2 Finanční sbírky

3.3 Materiální sbírky

3.4 Dobrovolnictví

4. Ochrana obyvatelstva, varovný systém

1. INFORMACE PRO OBČANY UKRAJINY

Pro občany Ukrajiny, kteří už v České republice pobývají na základě pobytového oprávnění, nebo pro nově příchozí občany, platí jasně daná pravidla a postupy, které jsou stanovené státem.

Nově příchozí občané Ukrajiny se musí do 30 pracovních dnů od vstupu do země registrovat na kontaktních místech:

 • Krajské asistenční centrum pro pomoc Ukrajině (KACPU) na místě původního očkovacího centra, v pavilonu A na ostravském výstavišti Černá louka. Jde o hlavní kontaktní místo pro uprchlíky v Moravskoslezském kraji. Funguje 24 hodin denně. Na místě jsou k dispozici například tlumočníci, policie, zástupce pojišťovny, psycholog. (JIŽ NENÍ V PROVOZU v budově Českého červeného kříže v ulici Červeného kříže 1672/4 v Moravské Ostravě. Středisko ve Vyšních Lhotách již slouží pouze jako ubytovací kapacita.)​​
  • Občané z Ukrajiny v kontaktních místech setrvávají po dobu nezbytných úkonů. Získají zde pobytová oprávnění, absolvují lékařskou prohlídku, dostanou zdravotní pojištění, poté jsou rozváženi do ubytování po celé České republice.
 • Lidé z Ukrajiny se mohou zaregistrovat také na Policii ČR (oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie), přímo ve Frýdku-Místku potom také v budově Policie ČR v Beskydské ulici, na odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra.
 • Pokud se jedná o cizince, kteří se ubytovávají v hotelu nebo v jiném ubytovacím zařízení, musí jim registraci vyřídit ubytovatel.

Ministerstvo vnitra připravilo souhrnné a přehledné informace pro stávají i nově příchozí občany Ukrajiny:

v češtině: Informace pro občany Ukrajiny – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

v ukrajinštině: (НФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В ЧЕХІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З КОНФЛІКТОМ В УКРАЇНІ) Informace pro občany Ukrajiny – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

UBYTOVÁNÍ A KONTAKTNÍ CENTRUM VE FRÝDKU-MÍSTKU

KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBČANY Z UKRAJINY

KDE: Národní dům, Palackého 134, Místek

OTEVŘENO: 

Úterý: 8:30 – 16:30 hod. (od 16:30 h Ukrajinský klub)
Čtvrtek: 8:30 – 16:30 hod.
Pátek: 11:30 – 16:30 hod. (od 16:30 hod Ukrajinský klub)

Uprchlíci na jednom místě získají všechny potřebné informace, které jim usnadní adaptaci na nové prostředí a ulehčí jim zařizování nezbytností:

 • Základní potraviny
 • Hygienické potřeby
 • Informace k získání ošacení
 • Volná pracovní místa
 • Dětský koutek
 • Pomoc tlumočnice a průvodkyně a dobrovolníků

UBYTOVNA PRO OBČANY Z UKRAJINY

KDE: Bývalá kasárna, Palkovická ulice, Místecký les

 • Ubytovna disponuje čtyřicítkou pokojů s kapacitou zhruba 70 osob.
 • Noví obyvatelé objektu mohou využívat pračky, sušičky, také kuchyňku, společenskou místnost, WI-FI síť a recepci.
 • Pro děti je v plánu vybudování herny a zajištění plochy k venkovnímu hraní.
 • Ubytovna je dostupná linkami městské hromadné dopravy, kterou mohou občané z Ukrajiny využívat zdarma (viz mapka).

ZDRAVOTNICKÁ PÉČE

NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU

Adresa: ulice E. Krásnohorské 321, 738 01, Frýdek-Místek, tel.: +420 558 415 111. Ošetření zajištěno nonstop, je nutné se dostavit na Urgentní příjem. Poplatek za pohotovost ve výši 90 Kč hradí občan.  

NONSTOP LINKA NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU: + 420 739 185 549 – obsluhována ukrajinskými lékaři a sestrami. 

SEZNAM PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ, STOMATOLOGŮ A GYNEKOLOGŮ, na které se v případě potřeby ošetření mohou ve Frýdku-Místku obrátit občané Ukrajiny, je v příloze pod textem. 

OŠACENÍ

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

Místecká pobočka ČČK poskytne ošacení uprchlíkům z Ukrajiny. 

KDY: Každý sudý pátek (tj. 18. 3., 1. 4. a další) od 8 do 12 hod. 

KDE: 1. máje 2318, Místek

Kontaktní osoba: paní Stanovská +420 777 332 520

ADRA

Organizace Adra poskytne občanům z Ukrajiny bezplatně ošacení a další materiální pomoc.

KDY:

 • Pondělí – čtvrtek: 9 – 16 hodin
 • Pátek: 9 – 14 hodin

KDE: Radniční 1242, Frýdek

Kontaktní osoba: paní Grzonková +420 602 688 416

VZDĚLÁVÁNÍ

S dotazy k předškolnímu a základnímu vzdělávání se mohou lidé obracet na kontaktní osoby magistrátu:

Pavlína Přečková, tel. č. 558 609 204, e-mail: preckova.pavlina@frydekmistek.cz

Renáta Bednářová, tel. č. 558 609 212, e-mail: bednarova.renata@frydekmistek.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytvořilo portál s informacemi ke vzdělávání ukrajinských dětí v ČR, Podpora MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině: https://www.edu.cz/ukrajina/.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

V souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 67/2022 Sb., tzv. Lex Ukrajina byl v našem městě stanoven jednotný termín „zvláštního zápisu“ k předškolnímu vzdělávání a základnímu vzdělávání na 13. 6. a 14. 6. 2022.

Konkrétní podmínky zápisu stanoví ředitel/ředitelka dané školy.

POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA A ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Odklad může být povolen dítěti, které není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.

O odklad žádá zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. K žádosti je potřeba doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kde získat doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení?

Zákonný zástupce dítěte navštíví Pedagogicko-psychologickou poradnu ve Frýdku-Místku, ulice Palackého 130 a vyplní žádost. Posléze mu poradna sdělí termín návštěvy. 

!!! Doporučujeme poradnu navštívit již nyní, aby byly potřebné dokumenty včas vyřízeny.

DOPRAVA

Občané Ukrajiny mohou ode dne 11. března jezdit bezplatně městskou hromadnou dopravou ve Frýdku-Místku.

Frýdek-Místek zavedením bezplatné přepravy pro občany Ukrajiny reaguje na aktuální situaci na Ukrajině a narůstající počet uprchlíků na území České republiky. Řidiči se státní příslušníci Ukrajiny budou prokazovat cestovním pasem, občanským průkazem či hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem.

Od středy 9. března mohou občané Ukrajiny cestovat bezplatně také ve spojích veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji, které jsou součástí Integrovaného dopravního systému ODIS. Bezplatná přeprava se vztahuje na osoby prokazující se ukrajinskými doklady totožnosti (tzn. cestovním pasem, občanským průkazem anebo hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem) a děti v jejich doprovodu.

POMOC ÚŘADU PRÁCE ČR 

Pokud ministerstvo vnitra udělilo pobytové vízum, je možné žádat Úřad práce ČR o zavedení do evidence zájemců o zaměstnání a Úřad práce ČR pomůže s financováním kurzů českého jazyka nebo rekvalifikací.

Formulář k podání žádosti: http://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zarazeni-do-evidencezajemcu- o-zamestnani

Pokud ministerstvo vnitra udělilo pobytové vízum a našli jste si volné pracovní místo, požádejte Úřad práce ČR o povolení k zaměstnání.

Formulář najdete na: http://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-cizince-o-povoleni-k-zamestnanio- prodlouzeni-povoleni-zamestnani-na-uzemi-ceske-republiky

Nabídka volných pracovních míst v ČR je k dispozici na: http://www.mpsv.cz/web/cz/hledani-volnych-mist-2

Kontakty na zaměstnance Úřadu práce ČR:

Adresa kontaktního pracoviště: Frýdek-Místek, Na Poříčí, 3510
Dávky: Jana Kociánová, tel. 950 113 439, Klára Vojkovská, tel. 950 113 556, kancelář č. 105
Zaměstnanost: Věra Poláchová tel. 950 113 319

Допомога громадянам України та їх роботодавцям: http://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele

2. DŮLEŽITÉ KONTAKTY

České občany v souvislosti s vyhrocenou situací na východě napadá nespočet otázek, stejně jako příchozí uprchlíky, na jejich zodpovězení jsou připraveni proškolení pracovníci na několika nově zřízených linkách.

Ministerstvo vnitra: nonstop infolinka pro ukrajinské občany: +420 974 801 802

Web: https://www.mvcr.cz/ukrajina

E-mail: ukrajina@mvcr.cz

NOVÝ PŘEHLEDNÝ WEB MINISTERSTVA VNITRA, PRO UPRCHLÍKY I PRO POMÁHAJÍCÍ: Naši Ukrajinci – rozcestník pomoci (nasiukrajinci.cz)

S dotazy k aktuální situaci a s návrhy konkrétní pomoci ukrajinským občanům se lidé mohou obracet na tato čísla:

Moravskoslezský kraj: 800 720 210 od 7 do 19 hodin

Web: Ukrajina | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)

Město Frýdek-Místek: 558 609 333 od 8 do 15 hodin

Dotazy a nabídky ubytování a další pomoci je možné zasílat také na e-mail: ukrajina@frydekmistek.cz

Doporučujeme využívat převážně krajskou telefonní linku, která je provázaná přímo s kontaktním místem v Ostravě.

Charita ČR: +420 731 432 431

Bezplatnou a anonymní infolinku v českém i ukrajinském jazyce provozuje také Charita Česká republika: Volající zde získají informace, jak řešit konkrétní situaci, získají kontakty na návazné služby v České republice, tlumočení a v neposlední řadě i psychosociální podporu. Operátoři jsou odborně proškoleni v krizové intervenci a jsou připraveni pomoci každému, kdo se na ně obrátí. Linka je nyní dostupná v pondělí, ve středu a v pátek: 9-13 a 14-18 hodin, a v úterý a sobotu: 9-12 a 14-17 hodin.

Český rozhlas připravil POHÁDKY V UKRAJINŠTINĚ. 

3. ČEŠI POMÁHAJÍ 

Po vypuknutí válečného konfliktu se v České republice zvedla obrovská vlna solidarity. Lidé ve velmi krátkém čase dokázali nashromáždit velké množství materiální pomoci a zmobilizovat síly k zajištění ubytování a dopravy pro ukrajinské uprchlíky.

Děkujeme za vaši pomoc!

Moravskoslezský kraj je v koordinaci s organizacemi, které mají s pomocí ve válce zkušenosti a vědí, jak nejefektivněji potřebným pomoct. Kraj proto nezřizuje vlastní sběrné místo a sbírku.

Stejný postup volí také město Frýdek-Místek. Zastupitelé města 9. března schválili vyčlenění 10 milionů korun na přímou pomoc ukrajinským občanům, kteří přicházejí do našeho města, další milion korun Frýdek-Místek zašle ukrajinské ambasádě a 1 milion korun je alokován pro veřejnou sbírku v rámci programu Daruj F-M. Případnou materiální sbírku radnice vyhlásí až podle aktuálních potřeb příchozích uprchlíků. Město podporuje také sbírku Nemocnice ve Frýdku-Místku, viz níže.

Neziskové organizace, které v České republice pracují s migranty, se spojily a vytvořily virtuální centrální místo. Jde o jednotné místo, kam mohou lidé nabízet pomoc v různých oblastech (ubytování, tlumočení, doučování a další): Pomáhej Ukrajině (pomahejukrajine.cz)

Virtuální místo pomoci je také zde: Projekty | Darujme.cz Jde o přehled organizací, které koordinují humanitární pomoc finanční i materiální.

3.1 UBYTOVÁNÍ

Občané, kteří nabízejí ubytování uprchlíkům, mohou konkrétní nabídky (ideálně na ubytování hromadného typu se stravováním) zasílat do centrální databáze na e-mail Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR: ubytovaniukrajina@suz.cz

Ubytování je možné nabídnout také zde: Pomáhej Ukrajině (pomahejukrajine.cz)

3.2 FINANČNÍ SBÍRKY

 • Sbírka v programu DARUJ F-M, do které mohou od 10. března přispívat občané, podle pravidel programu město jejich příspěvky zdvojnásobí, maximálně však do výše horního limitu, který je stanoven na milion korun. 
 • Nemocnice ve Frýdku-Místku vyhlásila finanční sbírku na léky a zdravotnický materiál. Pomoc Ukrajině – Aktuality – Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace (nemfm.cz) Přispívat je nově možné do pokladniček, jedna je umístěna na informacích magistrátu, další čtyři v prostorách nemocnice. 
 • Nadační fond Nehemia, který dlouhodobě Ukrajině pomáhá, ve spolupráci s Apoštolskou církví ve Frýdku-Místku pořádá finanční sbírku – Finanční pomoc pro Ukrajinu | Nehemia

Další z veřejných finančních sbírek: 

3.3. MATERIÁLNÍ SBÍRKY

3.4 DOBROVOLNÍCI

Na platformě www.pomahejukrajine.cz se mohou zaregistrovat také lidé, kteří chtějí pomoct v České republice jako dobrovolníci. Potřeba jsou aktuálně především ti, kteří se domluví ukrajinsky a/nebo rusky a jsou schopni doprovázet příchozí Ukrajince na úřady či k lékaři, pomoci s výukou jazyka, dětem se školními úkoly apod. Charita ČR, která dobrovolníky hledá, využije také pomoci překladatelů a tlumočníků z/do ukrajinštiny/ruštiny či těch, kteří nově příchozím mohou pomoct najít práci.

Databáze dobrovolníků je také na stránkách ministerstva vnitra: Oficiální databáze dobrovolníků Ministerstva vnitra ČR pro pomoc ukrajinským občanům (google.com)

4. OCHRANA OBYVATELSTVA, VAROVNÝ SYSTÉM

Obyvatelé našeho města se od začátku konfliktu na Ukrajině obracejí s mnoha dotazy na radnici. Mezi nejčastější dotazy patří otázky na zabezpečení obyvatelstva v případě krizové situace a na počet krytů ve městě.

Připomínáme seznam krytů na území Statutárního města Frýdku-Místku:

4 kryty stálého ukrytí obyvatel:

 • Hudební klub Stoun: kapacita 600 osob,
 • Středisko Filadelfia, 11. ZŠ, ul. Jiřího z Poděbrad: kapacita 600 osob,
 • 9. ZŠ na ul. E. Krasnohorské: 2 kryty o kapacitě 600 osob a 300 osob.

Kryty pro individuální ukrytí osob:

 • ArcelorMittal a.s. (v bývalých Válcovnách plechu) 6 krytů pro individuální ukrytí o celkové kapacitě 1200 osob,
 • Nemocnice ve Frýdku-Místku o celkové kapacitě 300 osob,
 • Huisman Konstrukce s.r.o. 2 kryty o celkové kapacitě 300 osob,
 • SPŠ, OA a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky o celkové kapacitě 250 osob,
 • PaeDr. Blažková (ul. Kolaříkova 1558) o celkové kapacitě 150 osob.

K individuálnímu ukrytí lze využít i další budovy, které jsou podsklepené, částečně zapuštěné pod úrovni terénu, budovy s co nejnižším počtem oken a dveří, prostory s minimálním množstvím prací nutných pro úpravu. 

Je důležité podotknout, že v dnešní době se za účinnější považuje princip improvizované ochrany, citujeme ze zprávy generálního ředitelství ministerstva vnitra:

„Stálé tlakově odolné úkryty byly budovány po druhé světové válce, zejména v době „studené války“, pro účely ochrany před globálním jaderným konfliktem. Technologie v čase však zásadním způsobem pokročily a je mnohdy i při rychlém zachycení jaderné hrozby takřka nemožné zajistit přesun obyvatel do těchto úkrytů. Naopak vlivem urbanizace hrozí velké riziko jejich osob ve venkovním prostoru, tedy mimo ochranu jakékoli budovy v okamžiku výbuchu. Z tohoto je zřejmé, že je princip improvizované ochrany daleko efektivnější. /…/

Vážení občané aktuální situace nepředstavuje hrozbu takového rozsahu, že by bylo potřeba stálé tlakově odolné okryty narychlo obnovovat. Vyzýváme vás, ale také různé státní orgány ke klidu, nešíření matoucích informací a zpráv, a k nevyvolávání paniky. V tuto chvíli není zřejmé, že by měla situace na Ukrajině eskalovat směrem k reálnému ohrožení České republiky jadernou hrozbou.“

Celou zprávu, kde je popisován i samotný proces varování obyvatelstva pomocí sirén, je možné číst zde:

https://www.hzscr.cz/clanek/otazka-ochrany-obyvatelstva-varovani-a-ukryti.aspx

UZIS seznam praktiků pro potřeby uprchlíků (17.527 kB)