Informace o konání nabídkového licitačního řízení – parc. č. 1923/10, k.ú. Baška

Číslo jednací: MMFM 60930/2024

Kategorie: Majetek města