Veřejná vyhláška oznamující zahájení pořízení Změny č. 3 Územním plánu Staré Město zkráceným postupem a oznámení o konání veřejného projednání

Číslo jednací: MMFM 58936/2024

Kategorie: Územní plánování