VODA V HÁJKU NENÍ PITNÁ, PROKÁZAL ROZBOR

Jana Musálková Jeckelová

8. 4. 2024

Vážení občané,

rozbor vzorku vody z pramene v Hájku v Lískovci provedeného akreditovanou zkušební laboratoří prokázal, že ve vodě odebrané z nerezového potrubí z rezervoáru byla zjištěna přítomnost koliformních bakterií (16 KTJ/100 ml). Upozorňujeme, že voda není ANI po převaření pitná.

Voda nesplňuje požadavky stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů. Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Jde o první odběr vzorku pro zjištění kvality vody po přechodu na letní režim (tj. o přepojení pramene ze spodního rezervoáru do altánku). Potrubí bude pročištěno a v co nejkratší době opět proveden další odběr vzorku.

Výsledky rozborů: Kvalita vody pramene v Hájku | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz)