DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA KOMUNITNÍHO CARSHARINGU NA ROK 2021

Archiv

MM F-M

1. 4. 2021

Cílem programu je snížení negativních vlivů individuální automobilové dopravy, zejména zvyšujícího se počtu vozidel a nároků na množství parkovacích ploch, a rovněž efektivnější využití stávajícího vozového parku na území města, a to prostřednictvím podpory sdílení soukromých motorových vozidel.

Žádosti o dotaci lze podávat od 3. 5. do 30. 7. 2021.

Oprávnění žadatelé jsou vlastníci osobního automobilu kategorie M1, a to pouze fyzické osoby s trvalým pobytem ve Frýdku-Místku.

Uznatelnými náklady jsou pořizovací cena zařízení umožňujícího sdílení soukromých motorových vozidel v rámci některého ze systémů tzv. komunitního (P2P) carsharingu, související práce na instalaci tohoto zařízení nebo pronájem tohoto zařízení.

Maximální výše dotace na jeden projekt je 50 % z uznatelných nákladů, maximálně do výše 4.500 Kč.

PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA KOMUNITNÍHO CARSHARINGU NA ROK 2021 – viz přílohy