Úřední hodiny

Úřední hodiny magistrátu jsou omezeny

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 jsou omezeny úřední hodiny frýdecko-místeckého magistrátu pro veřejnost. Dochází k úpravě úředních hodin a to na dva dny v týdnu v novém rozsahu osmi hodin.

Magistrát pro veřejnost - od 30. listopadu
         pondělí a středa       8:00 - 12:00     13:00 - 17:00
         
V úterý, čtvrtek a pátek bude úřad pro občany uzavřen.

Vstup do budovy magistrátu na ulici Politických obětí v Místku je z důvodu registrace pohybu lidí jen ze zadní části budovy, tedy od parkoviště.

Pokladní hodiny pro veřejnost - od 30. listopadu
         pondělí a středa       9:00 - 12:00     13:00 - 16:30
       
V úterý, čtvrtek a pátek bude úřad pro občany uzavřen.

POZOR

Oddělení magistrátu OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) sídlí v budově OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení) na ulici Palackého 115 v Místku, která má odlišné úřední hodiny od těch magistrátních.

Na OSPOD se tedy vztahují úřední hodiny stanovené správcem budovy, ve které sídlí, a tím je OSSZ.   

OSPOD pro veřejnost – od 30. listopadu 
            pondělí a středa   8:00 – 12:00     13:00 - 17:00 hodin
            V úterý a čtvrtek bude otevřeno pouze pro objednané občany. V pátek bude úřad pro občany uzavřen

VÝZVA

Magistrát vyzývá občany, aby i přesto, že je úřad opět v provozu, zvážili, zda je nutné jej osobně navštívit. Stále je možné většinu záležitostí vyřídit telefonicky nebo elektronicky (e-mail, datová schránka).

Omezení rozsahu úředních hodin se neuplatní v případech, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště magistrátu.

KONTAKTY
Pro hladší průběh návštěvy magistrát doporučuje, aby občané předem telefonicky kontaktovali daný odbor, který chtějí navštívit, a dohodli si schůzku. Telefonické kontakty - https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/kontakty (po kliknutí na jméno úředníka, zaměstnance se rozbalí e-mailový kontakt).

REZERVAČNÍ SYSTÉM
Pro agendy občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a evidenci vozidel je funkční rezervační systém. https://rezervace.frydek-mistek.qtcloud.cz/

Lidé objednaní přes rezervační systém k vyřízení dokladů (OP, ŘP, pas) nebo na oddělení registru vozidel si mohou své záležitosti na úřadu vyřídit v daném objednaném termínu.