Úřední hodiny

Všechny agendy magistrátu jsou od pondělí 20. dubna opět v provozu. Nicméně z důvodu platných zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření je vstup do budov magistrátu regulován tak, aby nedocházelo k shlukování a byly dodržovány dvoumetrové rozestupy.

Pro občany platí povinnost chránit si noc a ústa rouškou, šátkem nebo respirátorem a při vstupu do budovy si ošetřit ruce dezinfekcí, která je k dispozici.

Vstup do budovy magistrátu na ulici Politických obětí v Místku (OP, pasy, ŘP, registr vozidel, pokladna, …) je možný pouze zadním vchodem, ze strany od parkoviště.

VÝZVA

Magistrát vyzývá občany, aby i přesto, že je úřad opět v provozu, zvážili, zda je nutné jej osobně navštívit. Stále je možné většinu záležitostí vyřídit telefonicky nebo elektronicky (e-mail, datová schránka).

KONTAKTY

Pro hladší průběh návštěvy magistrát doporučuje, aby občané předem telefonicky kontaktovali daný odbor, který chtějí navštívit, a dohodli si schůzku. Telefonické kontakty - https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/kontakty (po kliknutí na jméno úředníka, zaměstnance se rozbalí e-mailový kontakt).

REZERVAČNÍ SYSTÉM

Pro agendy občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a evidenci vozidel je opět spuštěn rezervační systém. https://rezervace.frydek-mistek.qtcloud.cz/

POKLADNY

Pokladny jsou v provozu jak na magistrátu ve Frýdku na ulici Radniční 1148, tak v budově magistrátu na ulici Politických obětí v Místku.

Připomínáme, že splatnost poplatku za odpad a psy byla posunuta o tři měsíce, tedy až na 31. srpna 2020. Na zaplacení poplatků za odpad a psy je tedy dostatek času. Také složenky do schránek budou rozesílány později než obvykle, a to až v létě.

Základní úřední hodiny (jsou stanoveny pro všechny odbory, oddělení, resp. úseky, které nejsou jinde uvedeny)

Pondělí 8:00 - 17:00 hodin
Středa 8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 13:00 - 15:00 hodin

 

Rozšířené úřední hodiny (jsou stanoveny pro odbor vnitřních věcí oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů a oddělení matriky, dále pro odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení dopravně správních agend a finanční odbor oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek)

Pondělí 8:00 - 17:00 hodin
Středa 8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin

 

Živnostenský úřad

Pondělí 8:00 - 17:00 hodin
Úterý 8:00 - 13:30 hodin
Středa 8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin
Pátek 8:00 - 13:00 hodin

 

Podatelna (v budově na ul. Radniční 1148, a v budově na ul. Politických obětí 2478)

Pondělí 7:30 - 17:00 hodin
Úterý 7:30 - 14:00 hodin
Středa 7:30 - 17:00 hodin
Čtvrtek 7:30 - 15:00 hodin
Pátek 7:30 - 13:30 hodin

 

Pokladna (v budově na ul. Radniční 1148, a v budově na ul. Politických obětí 2478)

Pondělí 9:00 - 11:30 a 12:15 - 16:30 hodin
Úterý 9:00 - 11:30 a 12:15 - 13:00 hodin
Středa 9:00 - 11:30 a 12:15 - 16:30 hodin
Čtvrtek 9:00 - 11:30 a 12:15 - 14:30 hodin
Pátek 9:00 - 12:15        

 

Občané mají i nadále otevřené dveře k vedení města - z důvodu pandemie koronaviru - zrušeno do odvolání